ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Ірина Василівна Калінько Чернігівський національний технологічний університет http://orcid.org/0000-0002-6937-9683
  • Наталія Володимирівна Гончаренко

Ключові слова:

державно-приватне партнерство, зарубіжний досвід, проекти, механізми розвитку

Анотація

У статті досліджено зарубіжний досвід формування і впровадження державно-приватного партнерства в різні сфери економіки. Визначено ряд заходів для розвитку державно-приватного партнерства в Україні.

Біографії авторів

Ірина Василівна Калінько, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат технічних наук, доцент Чернігівського національного технологічного університету

Наталія Володимирівна Гончаренко

студентка Чернігівського національного технологічного університету

Посилання

Варнавский В. Г. Государственно-частное партнерство: теория и практика / [В. Г. Варнавский, А. В. Клименко, В. А. Королев и др.]. – М. : Изд. дом Гос. ун-та; Высш. шк. экон., 2010. – 287 с.

Бондаренко Е. Ю. Оптимизация рисков частно-государственного партнерства с участием международных финансовых институтов / Е. Ю. Бондаренко // Экономические науки. – 2008. – № 5. – С. 34-39.

Вдовенко Ю. С. Економіко-правова сутність концесії: методологічний аспект / Ю. С. Вдовенко // Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту. Серія: Економіка і управління. – 2004. - Вип. 6. – С. 62-69.

Государственно-частное партнерство: новые возможности для развития инфраструктуры в странах с переходной экономикой [Електронний ресурс]: материалы междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 21-22 окт. 2008 г.). – Режим доступу : http://veb.ru/ru/PPP/pppconfi.html

Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства : Постанова від 11.04.2011 р. № 384 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=384-2011-%EF

Про державно-приватне партнерство : Закон України від 01.07.2010 р. № 2404-VI / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 40. – Ст. 524.

Нейкова І. С. Державно-приватне партнерство як складова інвестиційного механізму інноваційного розвитку / І. С. Нейкова // Науковий вісник Національного університету ДПС України (Економіка, право). – 2010. – № 1(48). – С. 152-160.

Павлюк К. В. Сутність і роль державно-приватного партнерства в соціально-економічному розвитку держави [Електронний ресурс] / К. В. Павлюк, С. М. Павлюк // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – № 17. – Режим доступу : http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_17_ekon/stat_17/02.pdf

Про затвердження Порядку надання державної підтримки здійсненню державно-приватного партнерства : Постанова від 17.03.2011 р. № 279 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=279-2011-%EF

Про затвердження Порядку надання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства : Постанова від 09.02.2011 р. № 81 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/81-2011-%D0%BF

Українські міста вивчали досвід Італії у сфері державно-приватного партнерства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://euro2012.ukrinform.ua/news/11/p7273/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ