(1)
Дубина, М. .; Лобко, О. Теоретичні положення обґрунтування сутності категорії «кредитний менеджмент банку». НВП 2023, 108-123.