Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Ganushchak-Efimenko L. M., Nifatova О. M., Shcherbak V. G. Competitive and integrative benchmarking to ensure the competitiveness of higher education institutions

Rate this item
(0 votes)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-188-197

UDC 339.138:378.4

L. M. Ganushchak-Efimenko, Doctor of Economics,
Professor,
О. M. Nifatova, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
V. G. Shcherbak, Doctor of Economics,
Professor

COMPETITIVE AND INTEGRATIVE BENCHMARKING TO ENSURE
THE COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Urgency of the research. International practice demonstrates that competitive and integrative benchmarking competition gives way to cooperation that may eventually become the driving force in changing the philosophy of the modern system of higher education.
Target setting. The study of theoretical and methodological approaches to maintaining effective competitive and integrative benchmarking along with carrying out applied projects facilitating its implementation into the operation of national HEIs seems timely and relevant.
Actual scientific researches and issues analysis. A study of characteristics of benchmarking as a management tool in education was accomplished by such scholars as N. Jackson, H. Lund, M. Udam, M. Heidmets, Kuźmicz K., Schwarz S., Wersterheijden D.
Uninvestigated parts of general matters defining. The scientists have not yet sufficiently developed the comprehensive analysis of the competitive and integrative benchmarking, including the Higher Eeducation Institutions.
The research objective. The article aims to prove the feasibility of competitive and integrative benchmarking to ensure the competitiveness of Higher Education Institutions and their adaptation to market and institutional realia of the domestic economy. The statement of basic materials. The article justifies the feasibility of competitive and integrative benchmarking increasing the competitiveness of national universities. Toolkit of process-oriented approach of benchmarking is based on justification of the reference strategy by comparing competitive advantages in selected 4P-subsystems of benchmarking of management in top universities.
Conclusions. The concept of the competitive and integrative benchmarking, developed by the authors as a marketing and management tool facilitating the capacity of Higher Education Institutions to build and maintain their competitive edge, is a synthesis of the competitive analysis mechanism and marketing interaction for the purpose of adapting the best practices by identifying benchmark organizations.

Keywords: competitive and integrative benchmarking; approach focuses on the process; competitive analysis.

УДК 339.138:378.4

Л. М. Ганущак-Єфіменко, д. е. н., професор,
О. М. Ніфатова, к. е. н, доцент,
В. Г. Щербак, д. е. н., професор

КОНКУРЕНТНО-ІНТЕГРАЦІЙНИЙ БЕНЧМАРКІНГ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Актуальність теми дослідження. Міжнародна практика показує, що все більш актуальним стає застосування конкурентно-інтеграційного бенчмаркінгу, при якому відбувається відмова від суперництва на користь співробітництва, що згодом може стати рушійною силою в зміні філософії сучасної системи вищої освіти.
Постановка проблеми. Доцільним є дослідження теоретико-методологічних підходів до ефективної організації конкурентно-інтеграційного бенчмаркінгу і створення прикладних розробок, що полегшують його впровадження в діяльність вітчизняних вищих навчальних закладів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню бенчмаркінгу як інструменту управління в сфері освіти прісвячені роботи таких дослідників, як Jackson N., Lund H., Udam M., Heidmets M.; Kuźmicz K., Schwarz S., Wersterheijden D.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковцями ще недостатньо опрацьовані питання комплексного аналізу конкурентно-інтеграційного бенчмаркінгу, в тому числі і у вищих навчальних закладах. Постановка завдання. Стаття покликана обгрунтувати доцільність застосування конкурентно-інтеграційного бенчмаркінгу в забезпеченні конкурентоспроможності вищих навчальних закладів та адаптації його до ринково-інституційних реалій вітчизняної економіки.
Виклад основного матеріалу. У статті обгрунтовано доцільність застосування конкурентно-інтеграційного бенчмаркінгу підвищення конкурентоспроможності вітчизняних вищих навчальних закладів. Інструментарій провесно-орієнтованого підходу бенчмаркінгу базується на обґрунтуванні еталонної стратегії шляхом порівняння конкурентних переваг по виділеним 4P–підсистемам бенчмаркінгу управління кращих університетів.
Висновки. Розроблена концепція конкурентно-інтеграційного бенчмаркінгу як маркетингового і управлінського інструменту забезпечення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів синтезує механізми конкурентного аналізу і маркетингової взаємодії з метою адаптації передового досвіду за допомогою виявлення еталонних організацій.

Ключові слова: конкурентно-інтеграційний бенчмаркінг; процесно-орієнтований підхід; конкурентний аналіз.

 

Read 814 times Last modified on Tuesday, 26 June 2018 16:36
 

Who is on-line

We have 36 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2880
mod_vvisit_counterYesterday3739
mod_vvisit_counterThis week16606
mod_vvisit_counterLast week29387
mod_vvisit_counterThis month68565
mod_vvisit_counterLast month126439
mod_vvisit_counterAll days3590601