Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Aparov A. M. Market competinion: comparative economic and legal characteristic

Rate this item
(0 votes)

UDC 339.1+346.5

A. M. Aparov, Doctor of Legal Sciences,
Associate Professor

MARKET COMPETINION: COMPARATIVE ECONOMIC AND LEGAL CHARACTERISTIC

Urgency of the research. The competition in a certain market have a significant impact on its operation and development, so an attempt to generalize various branches’ scientific approaches to understanding of competition nature will be quite interesting.
Target setting. In economic and legal sciences there is no unity of concepts concerning understanding of the compe-tence’s nature, so the matter of carryingout of the comparative economic and legal characteristic of competition is very topical.
Actual scientific researches and issues analysis. Issues considered in this paper have been analyzed in the economic and legal science quite well.
Uninvestigated parts of general matters defining. In economic and legal sciences there is no unity of concepts concerning understanding of competition, so the relevant issue requires complex economic and legal comparative study.
The research objective. The article meaningfully representing the comparative economic and legal characteristic of the «competition» concept.
The statement of basic materials. In the legal and economic sciences the “competition” concept is considered as a complex economic phenomenon, in particular such as a process of competitiveness among economic entities, as a market state, as particular types of economic relations, as a mechanism of market selfregulation, and so on. Upon the economic and law approaches to the understanding of the competition concept in some degree differ in content, because when economic theory is aimed at identifying and disclosing of economic essence of the competition and patterns of its existence and development, then the law is aimed at consolidation of the economic essence of this category, as well as at ensuring of her protection.
Conclusions. The proper comprehension of the “competition” requires consideration of both legal and economic aspects of its understanding, because only such a combination can provide a complex view and achievement of unity of opinion, which contribute to the further development of the theory of understanding of the “competition” concept and will ensure the improvement of its structures and mechanisms.

Keywords: business struggle; competition; economics; law.


УДК 339.1+346.5

А. М. Апаров, д. ю. н., доцент

РИНКОВА КОНКУРЕНЦІЯ: ПОРІВНЯЛЬНА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИ

Актуальність теми дослідження. Конкуренція на певному ринку справляє вагомий вплив на стан його функціонування та розвитку, а тому виявляється досить цікавою спроба узагальнення різногалузевих наукових підходів до розуміння її сутності.
Постановка проблеми. В економічній та юридичній науках не досягнуто єдності думок щодо сутності конкуренції, а тому досить актуальним є питання проведення порівняльної економіко-правової характеристики конкуренції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналітиці розглядуваних у цій роботі питань присвячується значна увага в економічній та юридичній науці.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. В економічній та юридичній науках відсутня єдність думок щодо суті конкуренції, а тому це питання потребує комплексного економіко-правового порівняльного дослідження.
Постановка завдання. В роботі змістовно відображена порівняльна економіко-правова характеристика поняття «конкуренція».
Виклад основного матеріалу. В юридичній та економічній науках «конкуренція» розглядається як складне економічне явище, зокрема як певний процес змагальності між суб'єктами господарювання, як певний стан ринку, як особливі види економічних відносин, як певний механізм саморегулювання ринку тощо. При цьому економічні та правові підходи до розуміння поняття конкуренції дещо різняться за своїм змістом, бо якщо економічна теорія спрямована на виявлення та розкриття економічної сутності конкуренції та закономірностей її існування й розвитку, то право спрямоване на закріплення економічної сутності цієї категорії та на забезпечення її охорони.
Висновки. Належне осмислення поняття «конкуренція» вимагає врахування як юридичних, так і економічних аспектів її розуміння, адже лише таке поєднання спроможне забезпечити комплексний погляд та досягнення єдності думки, що сприятиме подальшому розвитку теорії розуміння поняття «конкуренція» та забезпечуватиме удосконалення її конструкцій та механізмів.

Ключові слова: конкуренція; змагання; економіка; право.

 

Read 4768 times Last modified on Sunday, 11 June 2017 12:58
 

Who is on-line

We have 79 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3877
mod_vvisit_counterYesterday11526
mod_vvisit_counterThis week15403
mod_vvisit_counterLast week72670
mod_vvisit_counterThis month170670
mod_vvisit_counterLast month215865
mod_vvisit_counterAll days6904011