Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Rusul L. V. Bancassurance under financial markets' globalization in Ukraine

Rate this item
(0 votes)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-2-2(10)-118-126

UDC 336.7

L. V. Rusul, Candidate of Economic Sciences

BANCASSURANCE UNDER FINANCIAL MARKETS' GLOBALIZATION IN UKRAINE

Urgency of the research. The topicality of research is motivated by the necessity to study the mechanism of bancassurance in the conditions of financial market development in Ukraine and by increasing the role of banks and insurance companies in the economy.
Target setting. The peculiarities of the mechanism of bancassurance in the modern conditions of financial market development are under the study. The aim is to study the influence factors (motivators and deterrents).
Actual scientific researches and issues analysis. I. O. Shkolnik, O. O. Shakura, S. M. Kozmenko, L. S. Zakharkina, N. E. Avanesova, I. B. Dzedzyk, K. I. Rusanenko, Yu. P. Makarenko paid their attention to the role of bancassurance and the ways of its development.
Uninvestigated parts of general matters defining. The issues of the effective cooperation of commercial banks and insurance companies, their impact on each other in the com-petitive financial market regarding the influence of variables were not studied enough.
Task. The task is two-fold: to study the mechanism of bancassurance in the modern conditions of financial market development and to systematize the influence factors in the context of the factor analysis of the services bancassurance provides.
The statement of basic materials. The mechanism of bancassurance is studied in the present research, the factor analysis is conducted and the connection between the studied objects is determined. Regressive and correlative analysis helps the understand the setting of the credit limit and insurance bonuses on the bancassurance development. The calculated taxonomic coefficient synthetically characterizes the changes of features of the investigated objects or actions.
Conclusions. The effective cooperation of banks and insurance companies increases the investment potential of the country and facilitates the economic development. Bancas-surance is the integral part of economic growth and its role is to create such cooperation model of banks and insurance companies that gives the competitive advantages for both sides and provides the stable development of banking and insurance sectors of economy.

Keywords: commercial banks; insurance companies; bancassurance; financial market; correlation; factors.

 

УДК 336.7

Л. В. Русул, к. е. н.

МЕХАНІЗМ ПРОВЕДЕННЯ БАНКОСТРАХУВАННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Актуальність теми дослідження. Важливість вивчення та дослідження механізму проведення банко-страхування в умовах розвитку фінансового ринку України зумовлено підвищенням ролі банків та страхових компаній в економіці країн.
Постановка проблеми. Доцільним є вивчення особливостей механізму проведення операцій банко-страхування в сучасних умовах розвитку фінансового ринку з метою дослідження стимулюючих та дестимулюючих факторів впливу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові праці таких вчених, як Школьника І. О., Шакури О. О., Козьменка С. М., Захаркіної Л. С., Аванесової Н. Е., Дзедзика І. Б., Русаненко К. І., Макаренко Ю. П. досліджували банкострахування та шляхи його перспек-тивного розвитку.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковцями ще недостатньо опрацьовані питання ефективної співпраці між комерційними банками та страховими компаніями, особливості впливу на діяльність один одного в контексті формування конку-рентоспроможного фінансового ринку та в умовах впливу змінних факторів.
Постановка завдання. Стаття покликана обгрунтувати механізм проведення банкострахування в сучасних умовах розвитку фінансового ринку та систематизувати фактори впливу в контексті проведення факторного аналізу реалізації послуг банкострахування.
Викладення основного матеріалу. У статті обґрунтовується механізм проведення банкострахування, проведено факторний аналіз та досліджено щільність зв’язку між досліджуваними об’єктами, за допомогою регресійно-кореляційного аналізу встановлено вплив розміру кредитів та страхових премій на розвиток банкострахування. Для дослідження об'єкта з багатьма ознаками розраховано таксономічний коефіцієнт, який синтетично характеризує зміни значень ознак досліджуваних явищ чи процесів.
Висновки. Ефективна взаємодія страхових компаній та банків підвищує інвестиційний потенціал країни і дає можливість прискорити економічний розвиток економіки. Банкострахування є невід’ємною частиною розвитку економіки, роль якого полягає в створенні такої моделі співробітництва банків та страхових компаній, яка надає значні конкурентні переваги для обох партнерів та забезпечує стабільний розвиток банківського та страхового секторів економіки держави.

Ключові слова: комерційні банки; страхові компанії; банкострахування; фінансовий ринок; кореляційний зв'язок; фактори.

Read 5201 times Last modified on Friday, 30 June 2017 15:36
 

Who is on-line

We have 88 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4064
mod_vvisit_counterYesterday9221
mod_vvisit_counterThis week29049
mod_vvisit_counterLast week61593
mod_vvisit_counterThis month4064
mod_vvisit_counterLast month241845
mod_vvisit_counterAll days6979250