Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Zalizko V. D., Lutcenko I. O., Martynenkov V. I. Evaluation of sustainable rural development Ukraine: regional dimension

Rate this item
(0 votes)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-182-188

UDC 338.43

V. D. Zalizko, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
I. O. Lutcenko, Postgraduate Student,
V. I. Martynenkov, Postgraduate Student

EVALUATION OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT OF UKRAINE: REGIONAL ASPECT

Urgency of the research. The importance of adequate economic and mathematical evaluation of sustainable rural development at the regional level explains the new needs of decentralization of power.
Target setting. As part of the Sustainable Development Strategy "Ukraine - 2020", it is advisable to explore the possibilities regions to accelerate the sustainable development of rural areas.
Actual scientific researches and issues analysis. We note the publication of such scholars as M. Adamovich, M. Zgurovsky, E. Libanova, M. Hvesyk, A. Sokolova et al.
Uninvestigated parts of general matters defining. Scientists have not worked on regional assessment of sustainable rural development through influencing constituent component on the final value of the integral index.
The research objective. Form a assessment method for sustainable rural development using modern economic and mathematical tools that avoids a number of errors related to subjectivity experts.
The statement of basic materials. The article presents a SWOT-analysis of methods for assessing the level of sustainable development, which allowed distinguish the new assessment system, which is not used by experts. Using factor and mathematical analysis, integrated assessment methodology, etc., possible to increase the objectivity of received regional assessments of sustainable rural development Ukraine and minimize errors associated with the human factor.
Conclusions. Using the proposed technique has allowed to rank rural areas of Ukraine at the regional level and identify leaders (Chernivtsi, Sumy, Volyn and Rivne region.), whose experience is subject to study and imitate other areas. In the process of calculation was established unification rural employment, which exhibits low economic (business) activity.

Keywords: sustainable development; rural areas; methods of assessment; SWOT-analysis methodology for integrated assessment; index method.

 

УДК 338.43

В. Д. Залізко, д. е. н., доцент,
І. О. Луценко, аспірант,
В. І. Мартиненков, аспірант

ОЦІНКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Актуальність теми дослідження. Важливість адекватної економіко-математичної оцінки сталого розвитку сільських територій на регіональному рівні пояснюється новими потребами децентралізації владних повноважень.
Постановка проблеми. У рамках реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» варто вивчи-ти можливості регіонів задля прискорення сталого розвитку сільських територій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відзначимо публікації таких вчених як М. Адамовіч, М. Згуровський, Е. Лібанова, Ю. Харазішвілі, М. Хвесик.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Вченими ще недостатньо опрацьовано питання регіональної оцінки сталого розвитку сільських територій через вплив складових компонент на остаточне значення інтегрального індексу.
Постановка завдання. Сформувати методику оцінювання сталого розвитку сільських територій з використанням сучасного економіко-математичного апарату, який дозволяє уникнути ряду помилок, пов’язаних з суб’єктивністю експертів.
Виклад основного матеріалу. У статті наведено SWOT-аналіз основних методів оцінки рівня сталого розвитку, що дозволило виокремити нову систему оцінювання, в якій не використовуються експерти. Використання факторного та математичного аналізу, інтегральної методології оцінювання дозволило підвищити об’єктивність отриманих регіональних оцінок рівня сталого розвитку сільських територій України та мінімізувати можливі помилки, пов’язані з людським чинником.
Висновки. Використання запропонованої методики дозволило ранжувати сільські території України на регіональному рівні та виявити лідерів (Чернівецька, Сумська, Волинська та Рівненська обл.), досвід яких підлягає вивченню та наслідуванню іншими областями. У процесі обчислення було встановлено уніфікацію зайнятості сільського населення, яке проявляє низьку економічну (підприємницьку) активність.

Ключові слова: сталий розвиток; сільські території; методика оцінки; SWOT-аналіз; методологія інтегрального оцінювання; індексний метод.

 

Read 2413 times Last modified on Tuesday, 26 December 2017 16:03
 

Who is on-line

We have 42 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3731
mod_vvisit_counterYesterday5469
mod_vvisit_counterThis week34193
mod_vvisit_counterLast week32184
mod_vvisit_counterThis month89858
mod_vvisit_counterLast month181832
mod_vvisit_counterAll days5073990