Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Blyznyuk T. P. Assessing readiness of staff in Ukrainian and Mongolian multicultural companies for cross-cultural interation

Rate this item
(0 votes)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-3(15)-32-37

UDC 316.7:339.9

T. P. Blyznyuk, Candidate of Economic Science,
Associate Professor

ASSESSING READINESS OF STAFF IN UKRAINIAN AND MONGOLIAN MULTICULTURAL
COMPANIES FOR CROSS-CULTURAL INTERACTION

Urgency of the research. At the present stage of the world economic development cross-cultural interaction becomes one of the most important aspects in the company's activity.
Target setting. According to the socio-psychological law on the existence of a link between positive ethnic identity and ethnic tolerance, one can state that to assess readiness of an individual to cross-cultural interaction it is necessary to assess his ethnic identity.
Actual scientific researches and issues analysis. At present a large number of methods to assess ethnic identity have been developed: a universal scale of ethnic identity and ethical self-identification, methodology "Ethnic Identity", a scale of express assessment of feelings, methodology for assessing positive aspects and uncertainty of ethnic identity, etc.
Uninvestigated parts of general matters defining. Emic approach is the basic conceptual approach on which methods of assessing ethnic identity are based, and there is no etic ap-proach. However, the combination of these two approaches is the basis for cross-cultural research.
The research objective. The aim of the research is to assess readiness of the Ukrainian and Mongolian multinational companies’ staff for cross-cultural interaction on the basis of a comprehensive methodological approach for assessing ethnic identity and identifying behavioral strategies of staff in the process of cross-cultural interaction.
The statement of basic materials. The staff in Ukrainian companies are characterized by the following types of behavioral strategy: 90% active "intermediaries", 10% passive "intermediaries". The staff of the Mongolian companies have the following behavioral strategies: 55% of active intermediaries, 5% of passive "intermediaries", 25% of active "nationalists", 5% of "Neurotic ethnophobes", and 10% of employees are inclined to the behavior of passive "intermediaries".
Conclusions. The staff in Ukrainian multinational companies in comparison with the staff of Mongolian companies have a more positive ethnic identity and are more ready for cross-cultural interaction.

Keywords: ethnic identity; cross-cultural interaction; multi-national company; Mongolia; Ukraine; readiness for cross-cultural interaction; types of ethnic identity; behavioral strategy in the process of cross-cultural interaction.


УДК 316.7:339.9

Т. П. Близнюк, к. е. н., доцент

ОЦІНКА ГОТОВНОСТІ ДО КРОС-КУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПЕРСОНАЛУ
УКРАЇНСЬКИХ ТА МОНГОЛЬСЬКИХ МУЛЬТИНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку світового господарства одним з найбільш важливих аспектів діяльності компаній стає крос-культурна взаємодія.
Постановка проблеми. Відповідно до соціально-психологічного закону про існування зв'язку між позитивною етнічною ідентичністю та етнічної толерантністю, можна стверджувати, що для оцінки готовності індивіда до крос-культурної взаємодії необхідно оцінити його етнічну ідентичність.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В даний час розроблена значна кількість методів оцінки етнічної ідентичності: універсальна шкала етнічної ідентичності та етичної самоідентифікації, методика «Етнічна ідентичність», шкала експрес-оцінки почуттів, методика оцінки позитивності і невизначеності етнічної ідентичності та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Основним концептуальним підходом, на якому базуються розглянуті методи оцінки етнічної ідентичності є лише emic-підхід, а відсутній etic-підхід. Однак поєднання цих двох підходів є основою крос-культурних досліджень.
Постановка завдання. Метою дослідження є оцінка готовності до крос-культурної взаємодії персоналу українських та монгольських мультинаціональних компаній на основі комплексного методичного підходу оцінки етнічної ідентичності та визначення поведінкових стратегій персоналу в процесі крос-культурної взаємодії.
Виклад основного матеріалу. Персонал українських компаній має наступні типи поведінкової стратегії: 90% активні «посередники», 10% пасивні «посередники». Персонал монгольських компаній має наступні поведінкові стратегії: 55% активних «посередників», 5% пасивних «посередників», 25% активних «націоналів», 5% «невротиків-етнофобів», 10% персоналу схильне до поведінки пасивних «посередників».
Висновки. Персонал українських мультинаціональних компаній в порівнянні з персоналом монгольських компаній має більш позитивну етнічну ідентичність й готовність до крос-культурної взаємодії.

Ключові слова: етнічна ідентичніст; крос-культурна взаємодія; мультинаціональна компанія; Монголія; Україна; готовність до крос-культурної взаємодії; типи етнічної ідентичності; поведінкова стратегія в процесі крос-культурної взаємодії.

Read 117 times Last modified on Tuesday, 25 September 2018 11:04
 

Who is on-line

We have 44 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4217
mod_vvisit_counterYesterday5279
mod_vvisit_counterThis week23884
mod_vvisit_counterLast week25552
mod_vvisit_counterThis month72451
mod_vvisit_counterLast month191956
mod_vvisit_counterAll days2911080