Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Nepomnyashchyy O. M. Institutional and functional component of ensuring the investment project implementation in Ukraine

Rate this item
(0 votes)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-1-2(10)-90-96

UDC 351.127

O. M. Nepomnyashchyy,
Doctor of Science in Public Administration

INSTITUTIONAL AND FUNCTIONAL COMPONENT OF ENSURING THE INVESTMENT PROJECT IMPLEMENTATION IN UKRAINE

Urgency of the research. Urgency of the research is conditioned by the fact that in Ukraine it is a considerable number of state institutes and institutions which are formally responsible for the investment situation, however, there is no single coordination and supervision mechanism in this sphere of activity.
Target setting. As of today there has been a deterioration of the investment climate observed in Ukraine, reduce of the number of domestic and foreign investors. Thus the logical question raises, what are the causes and consequences of such a situation and what actions must be taken by the Government in terms of changes to the conditions of investment and assurance of investment capital preservation.
Actual scientific researches and issues analysis. The issue on investment regulation was studied in the works of such domestic scientists as M. Butko, O. Volskaya, E. Hryhorenko, B. Danylyshyn, V. Martynenko, A. Merzliak, A. Peresada, T. Pokotylo, M. Chernukha and others. However, it should be noted that the majority of these scientists conduct their research in the economic sphere.
Uninvestigated parts of general matters defining. Issues of the impact of state institutions on investment processes in Ukraine remain beyond their consideration, and especially cooperation with international financial and donor organizations, thus the total number of scientific research in this field is insignif-icant.
The research objective. Therefore, the purpose of this article is to develop proposals concerning functional support of the state institutes in the sphere of attracting and maintaining foreign investment.
The statement of basic materials. Understanding of the investment process differs in some ways if it is seen in the context of governmental and economic science approach. Thus, the Law of Ukraine "On investment activity" defines investment activity as combination of practical actions of citizens, legal entities, and the state in the sphere of implementation of invest-ments [1]. That is, investment activity is considered as a specific interaction between citizens, business and state institutions.
Conclusions. The investment climate in Ukraine requires significant improvement. Disintegration of the authority’s actions regarding the investment promotion at various levels is leading to the virtual absence of the institutional mechanism of regulation in the investment sphere.

Keywords: investments; investment activity; attraction and maintaining investmentм; institutions; institutional mechanism; investment project management; functions; functional component.


УДК 351.127

О. М. Непомнящий, д. н. з держ. упр.

ІНСТИТУЦІЙНА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ

Актуальність теми дослідження. Актуальність теми дослідження обумовлюється тим, що в Україні за стан інвестування формальну відповідальність несуть значна кількість державних інститутів та інституцій, проте відсутній єдиний механізм узгодження та контролю такої діяльності.
Постановка проблеми. На сьогодні в Україні спостерігається погіршення інвестиційного клімату, скорочення числа вітчизняних та зарубіжних інвесторів. Постає закономірне питання, які причини та наслідки такого стану та які дії має вжити уряд держави щодо змін умов інвестування і забезпечення гарантій збереження інвестиційного капіталу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання регулювання інвестицій досліджені в роботи таких вітчизняних учених, як М. Бутко,О. Вольська, Є. Григоренко, Б. Данилишин, В. Мартиненко, А. Мерзляк, А. Пересада, Т. Покотило, М. Чернуха та інших.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. На сьогодні, поза їх увагою залишається розгляд питань впливу державних інституцій на інвестиційні процеси в Україні, а особливо співпраці з міжнародними фінансовими і донорськими організаціями, і тому загальне число наукових розвідок у цьому напрямі є незначним.
Постановка завдання. Тому метою даної статті є вироблення пропозицій щодо функціонального забезпечення інститутів держави у сфері залучення та підтримки зарубіжних інвестицій.
Виклад основного матеріалу. Розуміння процесу інвестування певним чином різняться, якщо його розглядати з точки зору державницького підходу та економічної науки. Так, Законом України «Про інвестиційну діяльність» визначено інвестиційну діяльність як сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій [1]. Тобто, інвестиційна діяльність розглядається як певна взаємодія громадян, бізнесу та інституцій держави.
Висновки. Інвестиційний клімат в Україні є таким, який вимагає суттєвого покращення. Розрізненість дій органів влади різного рівня щодо сприяння інвестиційній діяльності призводить до фактичної відсутності інституційного механізму регулювання інвестиційної сфери.

Ключові слова: інвестиції; інвестиційна діяльність; залучення та підтримки інвестицій, інституції; інституційний механізм; управління інвестиційними проектами; функції; функціональний компонент.

Read 2618 times Last modified on Tuesday, 04 July 2017 18:33
 

Who is on-line

We have 81 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday524
mod_vvisit_counterYesterday6383
mod_vvisit_counterThis week524
mod_vvisit_counterLast week36314
mod_vvisit_counterThis month124790
mod_vvisit_counterLast month146546
mod_vvisit_counterAll days4205812