Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Volot O. І., Gogol Т. А. Information technologies in accounting and management companies: modernization and integration system

Rate this item
(0 votes)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-2-2(10)-66-69

UDC 004:005:657

O. І. Volot, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Т. А. Gogol, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor

INFORMATION TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING AND MANAGEMENT COMPANIES: MODERNIZATION AND INTEGRATION SYSTEM

Urgency of the research. Exactly during to apply innovative strategies and information technology occur fundamental changes in the technology business management, are optimized management decisions, especially in integrated systems.
Target setting. Role of information technologies in the modernization of management, implementation and development of elements of system integration in the context of build of information society in Ukraine leads to serious transformations in the system of accounting and management enterprises of industry.
Actual scientific researches and issues analysis. Problems of formation and use of information technology in accounting and business management was examined in the works of both domestic and foreign economists.
Uninvestigated parts of general matters defining. However, theoretical and methodological aspects on the issue of cooperation, integration and modernization of information technology in accounting and management of industrial companies requiring indepth development.
The research objective. Consider the essence of system integration, and issues of interaction between, integration and modernization of information technology in accounting and management industry companies.
The statement of basic materials. Interest to the innovative solutions in the field of research increases, enterprises even more often resorting to unite all existing business applications to a complete and workable system of software services on hardware and software level, that ensures their functioning within a single business logic through one user interface.
Especially are felt the prospects of globalization in systems of corporate type. They are designed to meet the informational transparency of the enterprise, to form a common information space, which will combine information flows and to issue pertinent message to all levels of enterprise management.
Conclusion. Thus, the results of modernization and systems integration are: simplification and automation of business processes, effective interaction systems based on a common platform, the significant of decrease in expenses for further modification
.

Keywords: information technology; accounting and management; modernization; system integration

 

УДК 004:005:657

О. І. Волот, к. е. н., доцент,
Т. А. Гоголь, д. е. н., доцент

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННІ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ: МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА СИСТЕМНА ІНТЕГРАЦІЯ

Актуальність теми дослідження. Під впливом застосування інноваційних стратегій та інформаційних технологій відбуваються докорінні зміни в технології управління підприємствами, оптимізуються управлінські рішення, особливо в інтегрованих системах. Постановка проблеми. Роль інформаційних технологій в модернізації управління, упровадження та розвитку елементів системної інтеграції в контексті розбудови інформаційного суспільства в Україні веде до серйозних трансформацій у системі обліку та управління промисловими підприємствами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування і використання інформаційних технологій в обліку та управлінні підприємствами розглянуто в працях як вітчизняних, так і зарубіжних економістів.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Однак, потребують поглибленої розробки теоретичних і методичних аспектів питання щодо взаємодії, інтеграції та модернізації інформаційних технологій в обліку та управлінні промисловими підприємствами.
Постановка завдання. Розглянути сутність системної інтеграції, а також питання взаємодії, інтеграції та модернізації інформаційних технологій в обліку та управлінні промисловими підприємствами.
Виклад основного матеріалу. Інтерес до інноваційних рішень в досліджуваній сфері зростає, все частіше підприємства вдаються до об'єднання усіх існуючих бізнес-додатків у цілісну, працездатну систему програмних сервісів на апаратному та програмному рівні, що забезпечує їх функціонування в рамках єдиної бізнес-логіки через один користувацький інтерфейс.
Особливо відчуваються перспективи глобалізації в системах корпоративного типу. Вони покликані задовольняти інформаційну прозорість підприємства, сформувати загальний інформаційний простір і видавати доречні повідомлення для всіх рівнів управління підприємства.
Висновки. Отже, результатами модернізації та системної інтеграції є: спрощення та автоматизація бізнес-процесів, ефективна взаємодія систем на базі спільної платформи, значне зниження витрат на подальшу модифікацію.

Ключові слова: інформаційні технології; облік та управління; модернізація; системна інтеграція.

 

Read 4442 times Last modified on Friday, 30 June 2017 14:16
 

Who is on-line

We have 83 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2142
mod_vvisit_counterYesterday9212
mod_vvisit_counterThis week32331
mod_vvisit_counterLast week72670
mod_vvisit_counterThis month187598
mod_vvisit_counterLast month215865
mod_vvisit_counterAll days6920939