Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Martynenko V. V. Macroeconomic factors of market pricing under perfect competition

Rate this item
(0 votes)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-1-2(10)-105-112

УДК 338.51:658.8.012.12

В. В. Мартиненко, к. е. н.,доцент

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ РИНКОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Актуальність теми дослідження. Важливість вивчення існуючих проблем, визначення найбільш суттєвих макроекономічних факторів ціноутворення на ринках продовольчих товарів в умовах досконалої конкуренції є беззаперечною, оскільки протягом останнього часу саме забезпечення продовольчої безпеки держави стало стратегічно важливим напрямом національної економічної політики.
Постановка проблеми. Доцільно провести оцінку впливу основних макроекономічних факторів на ціноутворення та кон’юнктуру одного з досконало конкурентних ринків продовольства України – ринку макаронних виробів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових працях таких вчених, як Н. Білошкурська, В. Гмиря, О. Дармограй та ін. досліджується методичні та методологічні засади аналізу кон’юнктури, структури, стану розвитку аграрного та продовольчого ринків в Україні.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Дослідниками ще недостатньо опрацьовані проблеми формалізації та статистичного аналізу макроекономічних факторів ціноутворення на ринку продовольчих товарів з метою моделювання та прогнозування ціни і її впливу на обсяг попиту в умовах досконалої конкуренції.
Постановка завдання. Необхідно дослідити існуючі макроекономічні фактори та сучасний стан ціноутворення на типовому ринку продовольчих товарів в умовах досконалої конкуренції з метою прогнозування його кон’юнктури.
Виклад основного матеріалу. Автором класифіковано та систематизовано основні макроекономічні фактори ціноутворення, вплив яких є суттєвим на ринку макаронних виробів в умовах досконалої конкуренції. Побудовано модель залежності щомісячних обсягів реалізації (функцію попиту) макаронних виробів в Україні. Проведено формалізацію та статистичний аналіз впливу макроекономічних факторів на середньомісячну ціну та обсяг попиту з метою прогнозування кон’юнктури ринку макаронних виробів в Україні. Отримані результати дослідження можуть бути використані для аналізу інших типових ринків продовольчих товарів в умовах досконалої конкуренції.
Висновки. В умовах ринку досконалої конкуренції, у процесі ціноутворення вирішального значення набуває врахування впливу таких макроекономічних факторів, як інфляція, кон’юнктура ринків виробничих ресурсів, динаміка цін товарів-субститутів, тенденції у добробуті та демографії населення країни.

Ключові слова: ціна; обсяг, фактор; кон’юнктура; ринок; продовольчі товари; досконала конкуренція.


UDK 338.51:658.8.012.12

V. V. Martynenko, Candidate оf Economic Sciences,
Associate Professor


MACROECONOMIC FACTORS OF MARKET PRICING UNDER PERFECT COMPETITION

Urgency of the research. It is important to study existing problems, identify the most important macroeconomic factors of pricing on the food market under perfect competition. Because providing food security was strategically important area of national economic policy for the last time.
Target setting. It is advisable to assess the impact of major macroeconomic factors on pricing and market situation of a perfectly competitive food markets in Ukraine – the market of pasta.
Actual scientific researches and issues analysis. In academic writings of scholars such as N. Biloshkurska, V. Hmyrya, A. Darmohray and others it is studied methodical and methodological basis of analysis of the situation, structure and state of development of the agricultural and food markets in Ukraine.
Uninvestigated parts of general matters defining. Researchers have not worked out the problem formalization and statistical analysis of macroeconomic factors of pricing on the food market for the purpose of modeling and forecasting prices and its impact on the demand under perfect competition.
The research objective. It is necessary to examine the existing macroeconomic factors and the current state of pricing for a typical food market under perfect competition to predict its environment.
The statement of basic materials. The author systematically classified and systemized the key macroeconomic factors of pricing, the impact of which is essential on pasta market under the circumstances of perfect competition. The model of depending on monthly sales (demand function) of pasta in Ukraine is provided. It is given a formalization and statistical analysis of the impact of macroeconomic factors on the monthly average price and the demand to predict market conditions pasta in Ukraine. The results of research can be used to analyze other typical food market under perfect competition.
Conclusions. In a market of perfect competition, and in the process of pricing the crucial importance of taking into account the impact of macroeconomic factors as inflation, market conditions production resources, price trends substitute prod-ucts, trends in demography and welfare of the population.

Keywords: price; capacity; factor; market conditions; mar-ket; food products; perfect competition.

 

Read 2617 times Last modified on Tuesday, 04 July 2017 18:37
 

Who is on-line

We have 63 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday6232
mod_vvisit_counterYesterday3833
mod_vvisit_counterThis week6232
mod_vvisit_counterLast week34862
mod_vvisit_counterThis month124115
mod_vvisit_counterLast month146546
mod_vvisit_counterAll days4205137