Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Hnedina K. V. The social dimension of sustainable development of Ukraine

Rate this item
(0 votes)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-1-2(10)-127-135

UDC 330. 342.146 (477)

K. V. Hnedina,
Candidate of Economic Sciences

THE SOCIAL DIMENSION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE

Urgency of the research. The identification of threats to sustainability and definition of measures of their overcoming play an important role in the transition of Ukraine to the model of sustainable development.
Target setting. In order to determine the ways of assurance of social sustainability it is reasonable to investigate the social dimension of the development of Ukraine at the modern stage.
Actual scientific researches and issues analysis. The investigations of sustainable development are carried out by a wide range of scientists, among them: E. Griessler, A. Colantonio, B. Littig, S. McKenzie.
Uninvestigated parts of general matters defining. Despite the numerous researches in the field of sustainable de-velopment, the social component of sustainable development of Ukraine is underinvestigated.
The research objective. The aim of the article is to investigate the essence of the category “social sustainability”, to define the threats to social sustainability and to determine the strategic directions of socially-oriented development of Ukraine.
The statement of basic materials. The essence of the social sustainability is investigated in the article. The review of the results of the assessment of social sustainability, which are presented by international analytical organizations, is performed. The main strategic directions of socially-oriented development of Ukraine are defined.
Сonclusions. The definition of national paradigm of sustainable development with taking into account social, cultural, economic and other peculiarities of the country and step-by-step implementation of sustainability principles in all spheres of human activity are important prerequisites for improvement of social wellbeing of the population and formation of socially-oriented market economy in Ukraine.

Keywords: sustainable development; social sustainability; social wellbeing.


УДК 330. 342.146 (477)

К. В. Гнедіна, к. е. н.

СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Актуальність теми дослідження. Ідентифікація загроз сталості та окреслення заходів щодо їх подолання відіграють важливу роль у переході України до моделі сталого розвитку.
Постановка проблеми. Для визначення шляхів забезпечення соціальної сталості доцільним є дослідження соціальних аспектів розвитку України на сучасному етапі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням сталого розвитку присвячені наукові праці широкого кола вчених, cеред них: Е. Грайслер, А. Колантоніо, Б. Літтіг, С. Маккензі.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на численні дослідження у сфері сталого розвитку, недостатньо дослідженою залишається соціальна складова сталого розвитку України.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження сутності категорії “соціальна сталість”, визначення загроз соціальній сталості та стратегічних напрямів соціально орієнтованого розвитку України.
Виклад основного матеріалу. У статті досліджено сутність соціальної сталості. Здійснено огляд результатів оцінювання соціальної сталості, представлених міжнародними аналітичними організаціями. Визначено основні стратегічні напрями соціально орієнтованого розвитку України.
Висновки. Формування національної парадигми сталого розвитку з урахуванням соціальних, культурних, економічних та інших особливостей країни та покрокова імплементація принципів сталості в усі сфери діяльності людини є важливими передумовами підвищення соціального благополуччя населення та розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки в Україні.

Ключові слова: сталий розвиток; соціальна сталість; соціальне благополуччя.

Read 3699 times Last modified on Tuesday, 04 July 2017 18:39
 

Who is on-line

We have 39 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4842
mod_vvisit_counterYesterday4245
mod_vvisit_counterThis week30856
mod_vvisit_counterLast week40116
mod_vvisit_counterThis month126637
mod_vvisit_counterLast month181832
mod_vvisit_counterAll days5110769