Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Вдовенко Н. M., Деренько О. О. Парадигмальний погляд на формування заходів регулювання ринку продукції аквакультури

Rate this item
(0 votes)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-2-2(10)-139-143

УДК 636.39.034 338.43

Н. М. Вдовенко, д. е. н.,
професор,
О. О. Деренько, аспірант

ПАРАДИГМАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА ФОРМУВАННЯ ЗАХОДІВ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ АКВАКУЛЬТУРИ

Актуальність теми дослідження. У статті висвітлено пропозиції щодо регулювання вітчизняного ринку продукції аквакультури у контексті формування глобальних продовольчих систем та регіональних ринків. Подано рекомендації, щоб впливати на пропозицію риби і рибопосадкового матеріалу в Україні.
Постановка проблеми. Стаття спрямована на дослідження проблемних аспектів у питанні виокремлення і розроблення сучасних заходів регулювання ринку продукції аквакультури. Зроблено акцент на проведенні розрахунків основних показників виробництва товарної риби в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішен-ня проблем саме аграрного ринку посідає провідне місце в наукових працях С. Кваші, М. Газуди, Л. Шинкарук та інших вчених. Водночас не дивлячись на значну кількість публікацій та на значні дослідження функціонування аграрного ринку, особливостям ринку аквакультури частково приділяється увага і не завжди враховується його стан в конкретні виробничі періоди.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Перешкодою для розвитку ринку продукції аква-культури, є відсутність методичної складової. Тож слід провести дорахунок обсягів виробництва риби, яка вироблена фермерськими господарствами, а не тільки юридичними особами для впливу на формування пропозиції риби на ринку.
Постановка завдання. Розробити методичні рекомендації для проведення розрахунків основних показників виробництва товарної риби в Україні з урахуванням сучасних інтеграційних процесів в економічному розвиткові.
Викладення основного матеріалу. За останні п’ятдесят років рівень глобальної пропозиції харчової риби перевищив показники приросту населення світу. Нині риба є важливим джерелом калорійної їжі та тваринного білка для жителів Землі. Після введення виключних економічних зон, у рибальських державах усвідомили обмеженість сировинної бази і зосередили свою увагу саме на пропозиції продукції аквакультури. Розроблено рекомендації для застосування при проведенні розрахунків річних показників виробництва товарної риби в Україні.
Висновки. При проведенні розрахунків обсягів виробництва риби за відсутності даних за окремими показниками чи територіями з метою підвищення їх достовірності запропоновані різні джерела інформації.

Ключові слова: рибне господарство; виробництво; аквакультура; ринок; попит; регулювання; рекомендації.

 

UDC 636.39.034 338.43

N. M. Vdovenko, Doctor of Economic Sciences,
Professor,
E. O. Derenko, Postgraduate

PARADIGMATIONAL VIEW ON THE MARKET REGULATION MEASURES OF AQUACULTURE PRODUCTS

Urgency of the research. The article describes the main proposals according regulation national market of fish products in the context of formation of global product systems and regional markets. The recommendations for influence on the supply of marketable fish and the production of fish-planting material in Ukraine.
Target setting. The article aims at studying the problematic aspects of isolation and development of modern market regulation measures of aquaculture products.
Authors have made emphasis on the needing to provide guidance for the purpose of calculation of key indicators marketable of fish production in Ukraine.
Actual scientific researches and issues analysis. Addressing the same agricultural market occupies a leading place in scientific works S. Kvasha, M. Hazudy, L. Shynkaruk and other scientists. However, despite the significant number of publications and the fairly extensive research of market functioning, features aquaculture production agrarian market only focuses on fragmented and not always taken into account at its state in specific production periods.
Uninvestigated parts of general matters defining. The main problem that hinders the necessary level of aquaculture products development is the lacks of methodological component. For fully estimate of output of marketable fish that comes from farms, not just in the amount of legal fishery producers, with purpose to influence on supply of fish on the market.
The research objective is developing of methodological recommendations for the calculation of key indicators of marketable fish production in Ukraine according to the integration processes in economic development.
The statement of basic materials. Over the past fifty years, the global supply of food fish exceeded the growth rates of the world. Now the fish products form an important source of food and calorie of animal protein for the inhabitants of the globe. After entering the exclusive economic zones, fishing in most states recognized the limited natural resource base and is focused on supply of aquaculture products. Thus, in the article is the developing of recommendations for calculation of the annual performance payments marketable fish production in Ukraine.
Conclusions. After calculation of output of marketable fish in the absence or lack of data for some indicators or territories (areas) for adjustment of parameters to improve the reliability of the calculations should use additional sources of information.

Keywords: fisheries; manufacturing; aquaculture; market; demand; regulation; guidelines.

Read 3175 times Last modified on Monday, 03 July 2017 15:30
 

Who is on-line

We have 57 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3934
mod_vvisit_counterYesterday5469
mod_vvisit_counterThis week34396
mod_vvisit_counterLast week32184
mod_vvisit_counterThis month90061
mod_vvisit_counterLast month181832
mod_vvisit_counterAll days5074193