Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Knyaz S. V., Heorhiadi N. H., Krasilych I. O. Technology of formation of enterprise export-import activity mechanisms

Rate this item
(0 votes)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-3(11)-34-42

UDC 339.544

S. V. Knyaz, Doctor of Economic Sciences, Professor,
N. H. Heorhiadi, Doctor of Economic Sciences, Professor,
I. O. Krasilych, Assistant

TECHNOLOGY OF FORMATION OF ENTERPRISE EXPORT-IMPORT ACTIVITY MECHANISMS

Urgency of the research. Under the circumstances of economic recession and unstable money it is possible to ensure successful functioning of enterprise in a way of outer markets outgoing. It will enable enterprise to enlarge the amount of realization, economize approximately regular expenses, diversify the risks connected to unfavorable conjuncture at home markets, etc.
Target setting. Realization of outer economic activity of national enterprises is inefficient. It may testify to the fact that the tools of designing technologies of formation of export-import activity mechanisms development is missing.
Actual scientific researches and issues analysis. Researchers are the following, I. A. Astapova, [1], N. V. Butenko [4], D. Yu. Ventskovskiy [5], H. M. Horbenko [6], S. M. Chystova, A. Ye. Nykyphorova and T. F. Kutsenko [7], O. V. Gemoyda[9] and many others.
Uninvestigated parts of general matters defining. However, none of the researchers accentuates on the problems of export-import activity development on the level of a separate branch or enterprise.
The research objective. The analysis of theoretical sources and the topicality of the issues under research develop the following aim of research: determination and realization of technologies of formation of mechanisms of export-import activity of enterprise.
The statement of basic materials. The analysis of the dynamics of export-import operations which are realized by national subjects of manage proves that average part of import operations throughout 2001-2015 ys. was 52,23 %, while in January2016 it increased to the level of 53,37% , which is 3,16% more than the same index of January 2015 and 7,6% higher in comparison with January 2002. Thereby it has been considered ways of formation the mechanisms of foreign economic activity.
Conclusions. We have determined key features of vectors sequence of outer economic activity and proved that enterprise may succeed more in polyvector strategies achievement which means outgoing on a number of markets and operative response to changes in inner and outer environments with the help of outsourcing company.

Keywords: technology development; export and import activities; outsourcing; mechanism of export-import activities.

УДК 339.544

 

С. В. Князь, д. е. н., професор,
Н. Г. Георгіаді, д. е. н., професор,
І. О. Красілич, асистент

ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Актуальність теми дослідження. В умовах економічної рецесії та нестабільної грошової одиниці успішне функціонування підприємства можна забезпечити шляхом виходу на зовнішні ринки. Це дозволить підприємству збільшити обсяг реалізації, економити на умовно-постійних витратах, диверсифікувати ризики, пов’язані із несприятливою кон’юнктурою на освоєних ринках, тощо.
Постановка проблеми. Реалізація зовнішньоекономічної діяльності вітчизняними суб’єктами господарювання відбувається не ефективно, а це у свою чергу, може свідчити про відсутність інструментарію із проектування технології формування механізмів розвитку експортно-імпортної діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До науковців, які досліджували дану проблему можна віднести І. А. Астапову [1], Н. В. Бутенка [4], Д. Ю. Венцковського [5], Г. М. Горбенко [6], С. М. Чистова, А. Є. Никифорова та Т. Ф. Куценко [7], О. В. Жемойду [9] та багато інших.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Поза увагою тих та інших вчених залишається проблема визначення технології формування механізмів розвитку експортно-імпортної діяльності підприємств.
Постановка завдання. Аналіз літературних джерел та актуальність досліджуваної наукової проблематики обумовлюють наступну мету дослідження: визначення та реалізація технології формування механізмів експортно-імпортної діяльності підприємства.
Виклад основного матеріалу. Виявлено, що середня частка імпортних операцій протягом 2001-2015 рр. становила 52,23 %, а в січні 2016 року зросла до рівня 53,37%, що на 3,16% більше за аналогічний показник станом на січень 2015 року і на 7,6% більше у порівнянні із січнем 2002 року. Тому запропоновано спосіб формування механізмів реалізації експортно-імпортної діяльності підприємствами.
Висновки. Встановлено ключові особливості реалізації узгодження векторів зовнішньоекономічної діяльності та доведено, що підприємство за допомогою використання послуг аутсорсингових компаній може досягти успішних результатів у здійсненні багатовекторної стратегії, яка передбачає вихід на кілька ринків та оперативне реагування на зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищах.

Ключові слова: технологія; розвиток; експортно-імпортна діяльність; аутсорсинг; механізм розвитку експортно-імпортної діяльності.

 

Read 3143 times Last modified on Wednesday, 27 September 2017 13:15
 

Who is on-line

We have 60 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3313
mod_vvisit_counterYesterday4857
mod_vvisit_counterThis week16545
mod_vvisit_counterLast week40116
mod_vvisit_counterThis month112326
mod_vvisit_counterLast month181832
mod_vvisit_counterAll days5096458