Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Stehnei M. I., Irtysheva I. O., Korol M. M. Formation of financial instrumentation for the sustainable agricultural development: innovative approach

Rate this item
(3 votes)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-225-231

UDC 338.1: 338.23: 336.6

M. I. Stehnei, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
I. O. Irtysheva, Doctor of Economic Sciences, Professor,
M. M. Korol, Сandidate of Economic Sciences

FORMATION OF FINANCIAL INSTRUMENTATION FOR THE SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT: INNOVATIVE APPROACH

Urgency of the research. The objective need to popularize the foundations of sustainable development is due to an increase of anthropogenic impact on the environment. An important point is the formation of financial instruments for the sustainable development of rural areas and the development of ways of environmentalizing the agrosphere.
Actual scientific researches and issues analysis. The scientific works of such scholars as M. Y. Malik, M. A. Khvesyk, O. M. Alymov, I. M. Lytsur, V. V. Mykytenko, E. M. Libanova and others deal with the financial support of sustainable development of rural territories.
Uninvestigated parts of general matters defining. The scientists have not yet sufficiently developed the argumentation of the implementation opportunities of the priority areas of the formation of financial instrumentation for the sustainable agricultural development innovative approach.
The research objective. The aim of this article is the substantiation of innovative approaches to the formation of financial instruments for sustainable development of rural communities.
The statement of basic materials. The article deals with the features of the formation of financial instruments for sustainable rural development. The key role of the financial sector in the sustainable development of local natural and economic systems has been proved. We have calculated the resource of the local budget of Mukachevo district in 2014-2016. There have been defined the directions of expansion forms and sources of financing of the processes of reproduction of natural resources and improving environmental management through the rent relations in the process of financial providing of sustainable development management of rural communities.
Conclusions. The concept of sustainable development, which covers the economic, social and environmental trends, needs to be prioritized. Strengthening the progress of the priority components of the concept of decentralized sustainable development, the possibilities of modernizing economic relations will be expanded on the basis of coordination of interests of communities with the interests of the authorities. It is also necessary to strengthen the development of the concept of a mutually integrated mechanism of accumulation and use of financial resources to ensure the economic basis of environmentally-oriented growth.

Keywords: rural areas; sustainable development; system of financial support; rent relations.

 

УДК 338.1: 338.23: 336.6

М. І. Стегней, д. е. н., доцент,
І. О. Іртищева, д. е. н., професор,
М. М. Король, к. е. н.

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД: ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД

Актуальність теми дослідження. Об’єктивна необхідність популяризації засад сталого розвитку викликана зростанням антропогенного впливу на довкілля. Важливим моментом є формування фінансового інструментарію сталого розвитку сільських територій та розробка шляхів екологізації агросфери.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові праці таких вчених, як М. Й. Маліка, М. А. Хвесика, О. М. Алимова, І. М. Лицура, В. В. Микитенко, Е. М. Лібанової та інші мали справу з фінансуванням сталого розвитку сільських територій.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковцями ще недостатньо опрацьовані питання аргументації можливостей отримування фінансового інструментарію сталого розвитку сільських громад.
Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування інноваційних підходів до формування фінансового інструментарію сталого розвитку сільських громад.
Виклад основного матеріалу. У статті досліджено особливості формування фінансового інструментарію сталого розвитку сільських громад. Обґрунтовано ключову роль фінансового сектору у забезпеченні сталого розвитку територіальних природно-економічних систем. Проаналізовано динаміку ресурсу місцевого бюджету Мукачівського району Закарпатської області за 2014-2016 роки. Визначено напрями розширення інноваційних форм і джерел фінансування процесів відтворення природно-ресурсного потенціалу та покращення природокористування за допомогою рентних відносин в процесі фінансового забезпечення сталого розвитку сільських громад.
Висновки. Потребує визначення першочергових пріоритетів концепція сталого розвитку, яка охоплює економічний, соціальний й екологічний напрями. Посилюючи розвиток пріоритетних складових концепту децентралізованого сталого розвитку, розширюватимуться можливості модернізації господарських відносин на засадах взаємоузгодження інтересів громад із інтересами влади. Необхідно також посилити розроблення концепту взаємоінтегрованого механізму акумулювання та використання фінансових ресурсів забезпечення економічного базису екологоорієнтованого розвитку.

Ключові слова: сільські громади; сталий розвиток; система фінансового забезпечення; рентні відносини.

 

 

Read 1642 times Last modified on Tuesday, 26 December 2017 17:27
 

Who is on-line

We have 61 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2470
mod_vvisit_counterYesterday3030
mod_vvisit_counterThis week13785
mod_vvisit_counterLast week32749
mod_vvisit_counterThis month75829
mod_vvisit_counterLast month154593
mod_vvisit_counterAll days4010305