Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Goncharenko O. G., Kravchuk A. V., Balan O. S. Сonceptualization meaning «Еffectiveness activity of criminal-executive system»

Rate this item
(0 votes)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-4(12)-22-26

UDC 343

O. G. Goncharenko, Doctor of Economic Sciences,
Professor,
A. V. Kravchuk, Doctor of Economic Sciences,
Professor,
O. S. Balan, Doctor of Economic Sciences,
Professor

CONCEPTUALIZATION MEANING «EFFECTIVENESS OF CRIMINAL-EXECUTIVE SYSTEM ACTIVITY»

Urgency of the research. In conducting research into the activities of the criminal-executive system, arises the question of the possibility of studying this sphere as an economic com-ponent, which will form a certain production environment.
Target setting. The criminal-executive system requires the development of a criterial system for evaluating the effects of its activities on different vectors.
Recent researches and publication analysis. The study of the problematic aspects of the economic efficiency of the criminal-executive system is devoted to the works of
E. Bunov, A. Demidov, O. Pogudin, N. Matveeva, I. Shmarov and other scientists.
Uninvestigated parts of general matters defining. Taking into account the experience of foreign countries and the reforms taking place in Ukraine, there is a need for expanded views on the criminal-enforcement system through the prism of economic and social efficiency.
The research objective. The main aim of this scientific publication is to reveal the content and necessity of studying the socio-economic efficiency of the functioning of the criminal-executive system through the identification of key factors for assessing the consequences of its activities.
The statement of basic materials. The criminal-executive system, as a socio-economic system, that pos-sesses specific features and features of the economic system and ensures the production of public wealth.
Today, investigating the concept of efficiency from the point of view of the useful final result of the social systems functioning which includes law enforcement agencies, and including bodies and institutions of criminal- executive system.
At the present stage, the development of a methodology for evaluating efficiency is a priority task for improving the management of the criminal-executive system as a whole, and its organs and institutions in particular. An objective system evaluation serves as the basis for determining the priority of the factors of effectiveness and the evaluation of the performance of the organs and penitentiary institutions and the quality of their management.
Conclusions. The effectiveness of the criminal-executive system is to reduce social and economic losses from crime, taking into account the budget expenditures for financing law enforcement agencies. Correction of the convict should be considered as a condition, an instrument for reducing socio-economic losses of society from crime.

Keywords: efficiency; rating; management quality; fac-tors of production; performance.

УДК 343

О. Г. Гончаренко, д. е. н., професор,
Г. В. Кравчук, д. е. н., професор,
О. С. Балан, д. е. н., професор

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ»

Актуальність теми дослідження. Проводячи дослідження діяльності кримінально-виконавчої системи виникає питання про можливість вивчення даної сфери як економічного компонента, що формуватиме певне виробниче середовище.
Постановка проблеми. Кримінально-виконавча система потребує розробки критеріальної системи оцінювання наслідків її діяльності за різними векторами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблемних аспектів економічної ефективності кримінально-виконавчої системи присвячені праці Е. Бунова, А. Демидова, О. Погудіна, Н. Матвєєвої, І. Шмарова та інших вчених.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Враховуючи досвід іноземних країн та реформ, що відбуваються в Україні, виникає необхідність у розширені поглядів на кримінально-виконавчу систему через призму економічної та соціальної ефективності.
Постановка завдання. Завдання даної наукової публікації є розкрити зміст та необхідність вивчення соціально-економічної ефективності функціонування кримінально-виконавчої системи.
Виклад основного матеріалу. Кримінально-виконавча система, як соціально - економічна система, що володіє специфічними особливостями і ознаками економічної системи та забезпечує виробництво суспільних благ.
Сьогодні досліджуючи поняття ефективності з позиції корисного кінцевого результату функціонування соціальних систем до якої відносяться правоохоронні органи, і в тому числі органи і установи кримінально-виконавчої системи.
На сучасному етапі розробка методики оцінки ефективності є першочерговим завданням щодо вдосконалення управління діяльністю кримінально-виконавчої системи в цілому, та її органами та установами зокрема. Об’єктивна системна оцінка виступає основою визначення пріоритетності факторів ефективності та оцінки результативності діяльності органів та установ виконання покарань і якості управління ними.
Висновки. Ефективність діяльності кримінально-виконавчої системи полягає в зниженні суспільних соціально-економічних втрат від злочинності з врахуванням витрат бюджету на фінансування правоохоронних органів. Виправлення засудженого слід розглядати як умову, інструмент зниження соціально-економічних втрат суспільства від злочинності.

Ключові слова: ефективність; оцінка; якість управління; фактори виробництва; результативність.

Read 3349 times Last modified on Tuesday, 26 December 2017 18:26
 

Who is on-line

We have 41 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4792
mod_vvisit_counterYesterday4245
mod_vvisit_counterThis week30806
mod_vvisit_counterLast week40116
mod_vvisit_counterThis month126587
mod_vvisit_counterLast month181832
mod_vvisit_counterAll days5110719