Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Klapkiv Y. М., Niemczyk L., Vakun О. V. Financial mechanism of the insurance business

Rate this item
(0 votes)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-4(12)-84-91

UDC 368.013

Y. М. Klapkiv, Candidate of Economic Sciences,
L. Niemczyk, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor,
О. V. Vakun, Candidate of Economic Sciences

FINANCIAL MECHANISM OF THE INSURANCE BUSINESS

Urgency of the research. Acquisition of insurance services is one of the most commonly used methods of financing the consequences of risk implementation of both individuals and legal entities. The financial mechanism of the insurance business provides provision, in case of occurrence of caused damage, financial resources in the amount that significantly exceeds the initial contribution and very effectively stabilizes the financial condition of the insured.
Target setting. It is advisable to study the financial mechanism of the insurance business, the specifics of activities of insurance institutions, brokers or other participants in the insurance market where there is a mechanism for transfer of consequences of risk implementation through intermediaries (members of the insurance market) to the insurance company as institution of professional management of customer risks.
Actual scientific researches and issues analysis. Scientific works of such scholars as O. D. Vasylyk, V. G. Demyanyshyn, O. M. Kovalyuk, V. M. Oparin, O. P. Kirilenko, S. I. Yuriy laid the basis for financial mechanisms study.
Uninvestigated parts of general matters defining. Scientists have not yet sufficiently worked out the question of the financial mechanism of insurance activity as a more general element of socio-economic life in comparison to the financial mechanism of the insurance company.
The research objective. The article is intended to assess comprehensively theoretical and methodical aspects of financial mechanism of insurance business, to form their own approaches to its essence and features of its functioning.
The statement of basic materials. The concept of financial mechanism, the interpretation of the financial mechanism of insurance business is substantiated on the basis of various approaches of the concept of financial mechanism in this article. The financial mechanism of insurance business is defined as a system of financial relations management in the market of insurance services through financial leverage with the help of financial methods. The actual financial leverage that takes place in the insurance business is determined. The authors consider the use of financial methods in the insurance sector.
Conclusions. The combination of all elements of the system is the basis of the financial mechanism for the functioning of the insurance market institutions. That ensures stable operation of the whole insurance market, particular insurance companies, brokers and agents, regulator and steady demand from customers.

Keywords: insurance business; financial mechanism; insurance company; financial levers; financial instruments.

УДК 368.013

Ю. М. Клапків, к. е. н.,
Л. Нieмчик, д. е. н.,
ад'юнкт-професор,
О. В. Вакун, к. е. н.

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ СТРАХОВОЇ СПРАВИ

Актуальність теми дослідження. Придбання страхової послуги є одним з найбільш часто використовуваних методів фінансування наслідків реалізації ризиків, як фізичних осіб, так юридичних. Фінансовий механізм страхової справи забезпечує надання, у разі настання обумовленої шкоди, фінансових ресурсів у розмірі, що значно перевищує початковий внесок і дуже ефективно стабілізує фінансовий стан страхувальника.
Постановка проблеми. Доцільним є вивчення фінансового механізму страхової справи специфіка діяльності страхових інституцій, брокерів чи інших учасників страхового ринку де має місце механізм передачі наслідків реалізації ризику, через посередників – учасників страхового ринку, до страхової компанії, як інституції професійного менеджменту ризиками клієнтів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові праці таких вчених, як О. Д. Василик, В. Г. Демянишин, О. М. Ковалюк , В. М. Опарін , О. П. Кириленко, С. І. Юрій заклали основу вивчення фінансового механізму.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковцями ще недостатньо опрацьовані питання власне фінансового механізму страхової діяльності, як більш загального елементу суспільно економічного життя. В порівнянні із фінансовим механізмом страхової компанії
Постановка завдання. Стаття покликана комплексно оцінити теоретичні та методичних аспекти фінансового механізму страхової справи, сформувати власні підходи до його сутності та особливостей функціонування.
Виклад основного матеріалу. У статті обґрунтовується на основі різноманітних підходів поняття фінансового механізму, трактування фінансового механізму страхової справи. Під яким, оптимально розуміти систему управління фінансовими відносинами на ринку страхових послуг через фінансові важелі за допомогою фінансових методів. Визначаються власне фінансові важелі що мають місце у страховій справі. Авторами розглядається використання фінансових методів у страховому секторі.
Висновки. Поєднання всіх елементів системи є основою фінансового механізму функціонування інституцій страхового ринку. Що забезпечує стійке функціонування страхового ринку в цілому, зокрема страхових компаній, брокерів та агентів, регулятора та сталого попиту з боку клієнтів.

Ключові слова: страхова справа; фінансовий механізм; страхова компанія; фінансові важелі; фінансові інструменти.

Read 2549 times Last modified on Wednesday, 27 December 2017 13:22
 

Who is on-line

We have 49 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4817
mod_vvisit_counterYesterday10328
mod_vvisit_counterThis week27114
mod_vvisit_counterLast week32972
mod_vvisit_counterThis month123170
mod_vvisit_counterLast month162197
mod_vvisit_counterAll days5269499