Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Averichev I. М. Methodological approaches to economic security evaluation of water transport companies of Ukraine

Rate this item
(0 votes)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-1(13)-47-53

UDC 330.131.7:656.6

I. М. Averichev, Candidate of Economic
Sciences, Associate Professor

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ECONOMIC SECURITY EVALUATION OF WATER TRANSPORT COMPANIES OF UKRAINE

Urgency of the research. The urgency of research related to the problems of organization of the economic security system at water transport enterprises is conditioned by the fact that it is directly related to the life and health of people.
Target setting. In the conditions of instability, there is a need to ensure the economic security of water transport enterprises for their economic stabilization and prevention of bank-ruptcy.
Actual scientific researches and issues analysis. The problems of the essence, factors and components of economic security are sufficiently investigated.
Uninvestigated parts of general matters defining. Further research is needed on the practical issues of the formation of the internal organizational mechanism of economic security, taking into account the specificity of water transport.
The research objective. The purpose of the article is to develop a mechanism of providing economic security based on the use of methods of diagnosing threats and methods of economic evaluation of the profile and level of economic security, and a justification of creation of an adaptive model of economic security.
The statement of basic materials. The development of economic security profiles for three Ukrainian ports was carried out, the analysis was conducted, on the basis of which a model of economic security of Mykolaiv Sea Commercial Port was developed and practical recommendations for improving its economic security were developed.
Conclusions. The presented method of studying the economic security profile creates the practical possibility of forming a mechanism, methods and tools of providing the proper level of economic security of water transport companies in the range from critical to absolute.

Keywords: economic safety; water transport; model of economic security; economic security mechanism.


УДК 330.131.7:656.6

І. М. Аверічев, к. е. н,
доцент

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМПАНІЙ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Актуальність теми дослідження проблем організації системи економічної безпеки на підприємствах водного транспорту обумовлюється тим, що вона безпосередньо пов’язана зі впливом на життям та здоров’я людей.
Постановка проблеми. В умовах нестабільності виникає необхідність забезпечення економічної безпеки підприємств водного транспорту для їх економічної стабілізації та попередження банкрутства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Достатньо дослідженими є проблеми сутності, чинників та складових економічної безпеки.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Потребують додаткового дослідження практичні питання формування внутрішньо організаційного механізму економічної безпеки з урахуванням специфіки водного транспорту.
Постановка завдання. Мета статті полягає у розробці механізму забезпечення економічної безпеки на основі використання методів діагностування загроз та прийомів економічного оцінювання профілю і рівня економічної безпеки та обґрунтування створення адаптаційної моделі економічної безпеки.
Виклад основного матеріалу. Здійснено побудову профілів економічної безпеки для трьох українських портів, проведено аналіз, на основі якого розроблено модель економічної безпеки Миколаївського морського торгівельного порту та розроблено практичні рекомендації щодо підвищення рівня його економічної безпеки.
Висновки. Представлена методика дослідження профілю економічної безпеки створює практичну можливість формування механізму, методів та інструментів забезпечення належного рівня економічної безпеки компаній водного транспорту в інтервалі від критичного до абсолютного.

Ключові слова: економічна безпека; водний транспорт; модель безпеки підприємства; механізм економічної безпеки.

 

 

Read 1227 times Last modified on Monday, 02 April 2018 08:28
 

Who is on-line

We have 45 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday757
mod_vvisit_counterYesterday4334
mod_vvisit_counterThis week9066
mod_vvisit_counterLast week31311
mod_vvisit_counterThis month102183
mod_vvisit_counterLast month95620
mod_vvisit_counterAll days3497780