Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

New issue REGIONAL ECONOMICS Odintsova T. M. Economic simulation analysis of the regions of Ukraine development based on tax burden optimization

Odintsova T. M. Economic simulation analysis of the regions of Ukraine development based on tax burden optimization

Rate this item
(0 votes)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-4(16)-47-56

UDC 336,22:352:330.366(477)

Т. М. Odintsova, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

ECONOMIC SIMULATION ANALYSIS OF THE REGIONS OF UKRAINE DEVELOPMENT BASED ON TAX BURDEN OPTIMIZATION

Urgency of the research. Difficulties in the macroeco-nomic environment and budgetary issues intensify within the volatile environment of Ukrainian economy. The causes include excessive tax burden.
Target setting. Thus tax burden issues analysis taking into consideration resource potential particularities of the economy of the various regions of the country is the priority for their economic growth facilitation.
Actual scientific researches and issues analysis. Theoretical and applied framework of tax burden effect on the economy analysis has been started by Arthur Laffer. Valuable contributions into theory and methodology have been done by the following prominent scientists: Yu. Ananiashvili, Ye. Balatskyi, A. Gusev, M. Kakaulina, V. Fedosova, V. O. parina, V. Sutormina, N. Riazanova, O. Girna, O. Sydorovych. Uninvestigated parts of general matters defining. The need in research work at named field still remains, especially taking into account specific features of regions and national economy development in the context of transition economy.
The research objective. Laffer's theory special aspects investigation in tax burden optimization of regions sphere, methodological approach extension in terms of tax management based on the principles of the rational use of of resources, optimal tax burden priority directions substantiation with the objective of to provide economic growth.
The statement of basic materials. This paper presents specific features of the tax burden in the regions of Ukraine. Methodological approach is proposed which provides means to optimize tax burden of the regions, increase economic feasibility level when making decisions concerning priority ranking of the regions development.
Conclusions. Undertaken study allows to claim that regions of Ukraine are featured with different effect of the tax burden on economic system.
Assessment of Ukrainian regions tax burden optimization pattern to the level facilitating economic growth has shown that even slight increase in output can allow to increase substantially tax revenue level.

Keywords: tax burden; Laffer points; gross regional product; taxes.

 

УДК 336,22:352:330.366(477)

Т. М. Одінцова, к. е. н., доцент

ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Актуальність теми дослідження. В умовах нестабільності економіки України загострюються макроеконо-мічні і бюджетні проблеми. Серед причин - занадто висо-кий рівень податкового навантаження.
Постановка проблеми. Тому, дослідження питань податкового навантаження з врахуванням особливостей ресурсного потенціалу економіки регіонів країни для забезпечення економічного зростання є пріоритетною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та прикладні основи впливу податкового навантаження на економку започаткував Артур Лаффер. Значний внесок у розвиток теорії та методології зробили відомі вчені: Ю. Ананіашвілі, Є. Балацький, А. Гусев, М. Какауліна, В. Федосова, В. Опаріна, В. Суторміна, Н. Рязанова, О. Гірна, О.Сидорович. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Залишається потреба в дослідженнях даного напряму, особливо з врахуванням особливостей розвитку економіки регіонів і країни в умовах трансформаційної економіки.
Постановка завдання. Дослідження особливостей теорії Лаффера в сфері оптимізації податкового навантаження регіонів, поглиблення методичних підходів щодо управління податками на принципах забезпечення раціонального використання ресурсів, обґрунтування пріоритетних напрямів оптимального податкового навантаження з метою забезпечення економічного зростання.
Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто особливості податкового навантаження регіонів України. Запропоновано методичний підхід, який дає можливість оптимізувати податкове навантаження регіонів, підвищити ступінь економічної обґрунтованості прийняття рішення відносно пріоритетності розвитку регіонів.
Висновки. Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що регіони України мають різний впливу податкового навантаження на економічну систему.
Прогноз моделі оптимізації податкового навантаження регіонів України до рівня, що сприяє економічному розвитку, показав, що є можливість навіть при незначному збільшенню обсягів виробництва, значно збільшувати обсяги податкових надходжень.

Ключові слова: податкове навантаження; точки Лаффера; валовий регіональний продукт; податки.

 

Read 3484 times Last modified on Friday, 28 December 2018 15:00
 

Who is on-line

We have 114 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday7263
mod_vvisit_counterYesterday11123
mod_vvisit_counterThis week54322
mod_vvisit_counterLast week51761
mod_vvisit_counterThis month136919
mod_vvisit_counterLast month215865
mod_vvisit_counterAll days6870260