Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

New issue INNOVATIONS Lazarenko Y. O., Garafonova O. I., Sobol S. M., Zaitseva А. І. Identification of the internal factors influencing an organization’s ability to implement open innovation

Lazarenko Y. O., Garafonova O. I., Sobol S. M., Zaitseva А. І. Identification of the internal factors influencing an organization’s ability to implement open innovation

Rate this item
(0 votes)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-4(16)-57-64

UDC 001.895:330.341.1

Y. O. Lazarenko, Candidate оf Economic Sciences,
O. I. Garafonova, Doctor of Economics,
Professor,
S. M. Sobol, Candidate оf Economic Sciences,
Professor,
А. I. Zaitseva, Candidate оf Economic Sciences

IDENTIFICATION OF THE INTERNAL FACTORS INFLUENCING AN ORGANIZATION’S ABILITY TO IMPLEMENT OPEN INNOVATION

Urgency of the research. In today’s dynamic economic environment organizations are not able to innovate efficiently alone and being forced to revise their innovation strategies. In this context, open innovation is considered as a more effective approach to managing innovation processes that can provide external competencies and competitive advantages for companies operating in a modern marketplace.
Target setting. Empirical studies demonstrate a wide variety of firm-level factors influencing an organization’s ability to implement open innovation model, however the relationships among these factors as well as the impact they have on a company’s innovation performance are not fully explained.
Actual scientific research and issues analysis. Following researchers have made an important contribution to the development of an open innovation concept: G. Chesbrough, A.K. Crowther, E. Enkel, O. Gassmann,
K. Laursen, A. Solter and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. Although an exploring of organizational determinants that support implementation of the open innovation model is an area of growing interest among both academics and practitioners, the current understanding of these firm-level factors and their interrelationships is still fragmented.
The research objective. The aim of the paper is to provide a view of the critical internal factors which influence an organization’s ability to implement open innovation. An analytical framework of the study strengthens a theoretical basis for a thorough analysis of the relationships among the main factors that have impact on a company’s open innovation practice.
The statement of basic materials. Based on the literature review on open innovation management key internal factors have been identified that have impact on a firm’s ability to implement open innovation: an organizational mission and value system, a top management style and leadership, an organizational structure, a corporate culture, employees’ skills and competencies and an appropriate incentive system, as well as technological and knowledge management capabilities.
Conclusions. As a result of the research a set of firm-level internal factors is defined that should be primarily taken into account in order to increase a company’s ability to implement efficiently open innovation.

Keywords: innovation; innovation performance; open innovation; innovation collaboration.

 

УДК 001.895:330.341.1

Ю. О. Лазаренко, к. е. н.,
О. І. Гарафонова, д. е. н., професор,
С. М. Соболь, к. е. н. професор,
А. І. Зайцева, к. е. н.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЗДАТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ

Актуальність теми дослідження. У сучасних динамічних умовах економіки організації не здатні ефективно впроваджувати інновації самостійно та змушені переглядати свої інноваційні стратегії. У цьому контексті відкриті інновації розглядаються як більш дієвий підхід до управління інноваційними процесами, що може забезпечити зовнішні компетенції та конкурентні переваги для компаній, які функціонують на сучасному ринку.
Постановка проблеми. Емпіричні дослідження виявляють широкий спектр факторів, що обумовлюють здатність організації до реалізації моделі відкритих інновацій, однак взаємозв’язки між цими факторами та їх вплив на інноваційну діяльність компанії пояснюються не повною мірою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливий внесок у розбудову концепції відкритих інновацій зробили такі дослідники: Г. Чесбро, А.К. Кроутер, Е. Енкель, О. Гассман, К. Лаурсен, А. Солтер та інші.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на те, що вивчення організаційних детермінант, які сприяють запровадженню моделі відкритих інновацій, є сферою підвищеного інтересу як науковців, так і практиків, сучасне розуміння цих факторів на рівні підприємства, як і взаємозв’язків між ними, досі є фрагментарним.
Постановка завдання. Метою статті є висвітлення найважливіших внутрішніх чинників, які здійснюють вплив на здатність організації до запровадження відкритих інновацій. Аналітична концепція дослідження доповнює наявну теоретичну основу для ґрунтовного аналізу взаємозв’язків між основними факторами, які впливають на практику відкритих інновацій у компанії.
Виклад основного матеріалу. На основі огляду літератури з проблематики управління відкритими інноваціями визначено ключові внутрішні чинники, які впливають на здатність фірми впроваджувати відкриті інновації: місія та система цінностей організації, стиль керівництва та лідерство, організаційна структура, корпоративна культура, навички і компетенції працівників і відповідна система стимулювання, а також технологічні можливості компанії та здатності, пов’язані з управлінням знаннями.
Висновки. За результатами дослідження визначено сукупність внутрішніх факторів на рівні підприємства, які повинні першочергово враховуватися з метою підвищення здатності компанії до ефективного запровадження відкритих інновацій.

Ключові слова: інновації; інноваційна діяльність; відкриті інновації; інноваційна співпраця.

Read 724 times Last modified on Friday, 28 December 2018 15:12
 

Who is on-line

We have 43 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3133
mod_vvisit_counterYesterday4982
mod_vvisit_counterThis week23109
mod_vvisit_counterLast week35613
mod_vvisit_counterThis month111061
mod_vvisit_counterLast month146546
mod_vvisit_counterAll days4192083