Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

New issue MARKETING Mnykh O. B., Safonov Yu. M. Exit from innovation crisis of Ukraine and identification of new economic zones of problem marketing and logistic situations

Mnykh O. B., Safonov Yu. M. Exit from innovation crisis of Ukraine and identification of new economic zones of problem marketing and logistic situations

Rate this item
(0 votes)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-4(16)-86-95

UDC 658.7:658.8

O. B. Mnykh, Doctor of Economics,
Professor,
Yu. M. Safonov, Doctor of Economics,
Professor

EXIT FROM INNOVATION CRISIS OF UKRAINE AND IDENTIFICATION OF NEW ECONOMIC ZONES
OF PROBLEM MARKETING AND LOGISTIC SITUATIONS

Urgency of the research. The globalization of business permeates all spheres of life of economic agents and their functioning can not be successful without increasing the social value of marketing and logistics.
Target setting. The competent detection of problem ar-eas in the field of marketing and logistics can influence the speed of the exit from the innovation crisis in various sectors of the economy.
Actual scientific researches and issues analysis. Significant contributions to the development of the methodological provisions on the problems of innovation economics and the interaction of marketing and logistics were made by foreign and domestic scientists, such as I. Ansoff, F. Kotler, V. L. Dykan, S. N. Illyashenko, Ye. V. Krykavsky, N. I. Chukhray et al.
Uninvestigated parts of general matters defining. In the field of marketing and logistics include both hidden large reserves and the potential for emerging from crisis situations and the innovative development of market participants.
The objective of the research is to identify new economic zones of problem marketing and logistics situations and development of a systematic approach in innovation management activity on macro- and mіcro levels.
The statement of basic materials. Identification of new economic zones of problem marketing and logistics situations for the purpose of implementation of the system ap-proach to management of innovation activity is given. The scheme of interaction of marketing and logistics with the change of priorities in the activity of the innovative active enterprise is shown.
Conclusions. Identification of problem areas and stable relationships of market agents opens up new perspectives for enriching the content of marketing and logistics relation-ships and their emergence from the innovation crisis.

Keywords: innovation crisis; innovative activity; economy; potential; marketing; logistics; system.

 

УДК 658.7:658.8

О. Б. Мних, д. е. н., професор,
Ю. М.Сафонов, д. е. н., професор

ВИХІД З ІННОВАЦІЙНОЇ КРИЗИ УКРАЇНИ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ НОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН
ПРОБЛЕМНИХ МАРКЕТИНГОВИХ І ЛОГІСТИЧНИХ СИТУАЦІЙ

Актуальність теми дослідження. Глобалізація бізнесу пронизує всі сфери життєдіяльності економічних агентів і їх функціонування не може бути успішним без підвищення суспільної цінності маркетингу і логістики.
Постановка проблеми. Від грамотного виявлення проблемних зон у сфері маркетингу і логістики буде залежати швидкість виходу з інноваційної кризи в різних галузях економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток методологічних і методичних положень з проблем інноваційної економіки і взаємодії маркетингу та логістики внесли закордонні і вітчизняні вчені: І. Ансофф, Ф. Котлер, В. Л. Дикань, С. М. Ілляшенко, Є. В. Крикавський, Н. І. Чухрай та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У сфері маркетингу і логістики приховані значні резерви та потенційні можливості виходу із кризових ситуацій та інноваційного розвитку учасників ринкових відносин.
Постановка завдання. ідентифікація нових економічних зон проблемних маркетингових і логістичних ситуацій та розроблення системного підходу до управління інноваційною діяльністю на макро- і мікрорівнях.
Виклад основного матеріалу. Дано ідентифікацію нових економічних зон проблемних маркетингових і логістичних ситуацій для цілей впровадження системного підходу до управління інноваційною діяльністю. Показано схему взаємодії у сфері маркетингу і логістики при зміні пріоритетів у діяльності інноваційно активного підприємства.
Висновки. Ідентифікація проблемних зон і стійких взаємозв’язків ринкових агентів відкриває нові перспективи збагачення змісту взаємовідносин маркетингу і логістики і їх вихід з інноваційної кризи.

Ключові слова: інноваційна криза; інноваційна діяль-ність; економіка; потенціал; маркетинг; логістика; система.

Read 661 times Last modified on Friday, 28 December 2018 15:43
 

Who is on-line

We have 52 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2134
mod_vvisit_counterYesterday3961
mod_vvisit_counterThis week20893
mod_vvisit_counterLast week24178
mod_vvisit_counterThis month97030
mod_vvisit_counterLast month126439
mod_vvisit_counterAll days3619066