Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

New issue NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT AND ECONOMICS Savchenko V. F. The economic potential of Ukraine and state influence on it

Savchenko V. F. The economic potential of Ukraine and state influence on it

Rate this item
(0 votes)

УДК 338.242.4(477)

В. Ф. Савченко, д. е. н., професор,

заслужений економіст України

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВНИЙ ВПЛИВ НА НЬОГО

Анотація. Досліджено теоретичні і практичні питання ролі економічного потенціалу в розвитку господарського комплексу, охарактеризовано природні ресурси, фінансовий, трудовий, науково-технічний, виробничий і зовнішньоекономічний потенціали в Україні, запропоновано схему ефективного використання та ресурсозбереження економічного потенціалу на сучасному етапі. Надані і обґрунтовані конкретні пропозиції із зазначених проблем та ролі держави в їх вирішенні.

Ключові слова: економічний потенціал, держава, природні ресурси, інвестиції, інноваційний розвиток, виробництво, зовнішньоекономічна діяльність, ресурсозбереження.

В. Ф. Савченко, д. э. н., профессор,

заслуженный экономист Украины

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ УКРАИНЫ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА НЕГО

Аннотация. Исследованы теоретические и практические вопросы роли экономического потенциала в развитии хозяйственного комплекса, охарактеризованы природные ресурсы, финансовый, трудовой, научно-технический, производственный и внешнеэкономический потенциалы в Украине, предложена схема эффективного использования и ресурсосбережения экономического потенциала на современном этапе. Даны и обоснованы конкретные предложения относительно исследованых проблем и роли государства в их решении.

Ключевые слова: экономический потенциал, государство, природные ресурсы, инвестиции, инновационное развитие, производство, внешнеэкономическая деятельность, ресурсосбережение.

V. F. Savchenko, Doctor of Economics, Professor,

Honored Economist of Ukraine

THE ECONOMIC POTENTIAL OF UKRAINE AND STATE INFLUENCE ON IT

Abstract. Theoretical and practical issues of economic potential role in the development of industrial complex are investigated, natural resources of financial, labor, scientific-technical, manufacturing and foreign economic potentials in Ukraine are characterized, the scheme of an effective use and resource saving of an economic potential on the current stage is proposed. Specific proposals according the investigated issues and the state's role in solving them are given and grounded.

Keywords: economic potential, state, natural resources, investment, innovation development, production, foreign trade, resource.

Read 5821 times Last modified on Thursday, 08 October 2015 11:22
 

Who is on-line

We have 119 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1604
mod_vvisit_counterYesterday5970
mod_vvisit_counterThis week1604
mod_vvisit_counterLast week38105
mod_vvisit_counterThis month75682
mod_vvisit_counterLast month198817
mod_vvisit_counterAll days4877982