Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

New issue ENTERPRISE MANAGEMENT Gonchar O. I., Increasing of business activity in management of innovative and investment potential of the company

Gonchar O. I., Increasing of business activity in management of innovative and investment potential of the company

Rate this item
(0 votes)

UDC 658.018

O. I. Gonchar, Doctor of Economics, Associate Professor

INCREASING OF BUSINESS ACTIVITY IN MANAGEMENT
OF INNOVATIVE AND INVESTMENT POTENTIAL OF THE COMPANY

Abstract. The necessity of increasing business activity in enterprise management and every employee in management of innovative and investment potential of industrial enterprises, especially due to the conditions of strengthening of European integration social economical development in Ukraine.
Attention is paid to the peculiarities of the current stage of forming a potential of the enterprise; strengthening uncertainties and risks increase.
It is concluded that the source of increasing business activity is the effective use of enterprise resources and their balance. Because of interaction of all the resources and potential elements and business activity and an enterprise activity in general and business activity of each employee, it is possible to maximize the results on forming and realization of modern enterprise potential.

Keywords: risk; uncertainty; business activity; enterprise potential; components; management system; optimization; development.


О. І. Гончар, д. е. н., доцент

ПІДВИЩЕННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ В УПРАВЛІННІ
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. Доведено необхідність підвищення ділової активності менеджменту підприємств і кожного працівника в управлінні інноваційно-інвестиційним потенціалом промислових підприємств, особливо за умов посилення Євроінтеграціійних спрямувань соціально-економічного розвитку України.
Звернуто увагу на особливості сучасного етапу формування потенціалу підприємства; посилення невизначеностей та зростання ризиків.
Зроблено висновок про те, що джерелами підвищення ділової активності підприємств є ефективне використання ресурсів підприємства та їх збалансування. Тому, що саме взаємо-дія всіх ресурсів, елементів потенціалу і ділової активності підприємства загалом, та ділова активність кожного працівника дозволяють максимізувати результат щодо формування та реалізації потенціалу сучасного підприємства.

Ключові слова: ризик; невизначеність; ділова активність; потенціал підприємства; складові; система управління; оптимізація; розвиток.


О. И. Гончар, д. э. н., доцент

ПОВЫШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. Доказана необходимость повышения деловой активности менеджмента предприятий и каждого работника в управлении инновационно-инвестиционным потенциалом промышленных предприятий, особенно в условиях усиления Евроинтеграционных направлений социально-экономического развития Украины.
Обращено внимание на особенности современного этапа формирования потенциала предприятия, усиление неопределенности и рост рисков.
Сделан вывод о том, что источниками повышения деловой активности предприятий является эффективное использование ресурсов предприятия и их сбалансирования. Поэтому именно взаимодействие всех ресурсов, элементов потенциала и деловой активности предприятия в целом, и деловая активность каждого работника позволяют максимизировать результат по формированию и реализации потенциала современного предприятия.

Ключевые слова: риск; неопределенность; деловая активность; потенциал предприятия; составляющие; система управления; оптимизация; развитие.

Read 6244 times Last modified on Wednesday, 25 January 2017 09:54
 

Who is on-line

We have 67 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4864
mod_vvisit_counterYesterday7895
mod_vvisit_counterThis week20628
mod_vvisit_counterLast week61593
mod_vvisit_counterThis month237488
mod_vvisit_counterLast month215865
mod_vvisit_counterAll days6970829