Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

New issue ENTERPRISE MANAGEMENT Khachatrian V. V. Marketing management providing of entrepreneurial potential as a requirement of modern market

Khachatrian V. V. Marketing management providing of entrepreneurial potential as a requirement of modern market

Rate this item
(0 votes)

UDC 658

V. V. Khachatrian, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

MARKETING MANAGEMENT PROVIDING OF ENTREPRENEURIAL POTENTIAL AS A REQUIREMENT OF MODERN MARKET

Urgency of the research. The necessity of forming a marketing management providing of business potential associated with the peculiarities of the current stage of market development, such as: globalization, concentration and integration.
Target setting. Dynamic economic conditions and international competition determine the priorities of Ukraine's economy - the entrepreneurial potential building. Actualizing of the problem of providing sales and services.
Actual scientific researches and issues analysis. Various aspects of the economic potential development and its organizational support was revealed in the works of such domestic economists, as: L. Abalkin, O. Alyokhin, A. Anchyshkin, A. Voronkova, O. Honchar, I. Otenko,
Y. Fihurnov, A.Cherep and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. Small number of works dedicated to marketing providing of business potential development of the company should be noted.
The research objective. The peculiarities of the business potential of domestic enterprises and essence of the author's approach to the formation of the system of entrepreneurial potential on the basis of marketing support.
The statement of basic materials. The results of the research aspects of the formation and development management business potential of industrial enterprises in the current market conditions were generalized.
It is concluded that the current phase of economic development requires new approaches to understanding the full operation and marketing support entrepreneurial potential, which forms the base of knowledge as one of the most valuable resources, which the company uses for its existence.
Conclusion. Based on the fact that the marketing is seen as a function of management activity on the one hand, and the concept of enterprise management on the other hand, it was proposed to examine the mechanism of the marketing support of business and management of their entrepreneurial potential, as a combination of elements, tools, technologies and instruments that enable the creation and development of marketing-oriented company.

 

Keywords: entrepreneurial potential; elements; formation evaluation; management; marketing support; improvements; marketing management; strategy.


УДК 658

В. В. Хачатрян, к. е. н., доцент

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ЯК ВИМОГА СУЧАСНОГО РИНКУ

Актуальність теми дослідження. Необхідність формування маркетингового забезпечення управління підприємницьким потенціалом пов’язана із особливостями сучасного етапу розвитку ринку: глобалізацією, концентрацією та інтеграцією.
Постановка проблеми. Динамічні умови господарювання та міжнародна конкуренція визначають пріоритетний напрям розвитку економіки України – наро-щування підприємницького потенціалу. Актуалізуються проблеми забезпечення збуту продукції та послуг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти розвитку економічного потенціалу та його організаційного забезпечення розкривали у свої працях такі вітчизняні економісти, як: Л. Абалкін, О. Альохін, А. Анчишкин, А. Воронкова, О. Гончар, І. Отенко, Е. Фігурнов, А.Череп та інші.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Потрібно відзначити незначну кількість праць, присвячених саме маркетинговому забезпеченню розвитку підприємницького потенціалу підприємства. Постановка завдання. Висвітлено особливості ро-звитку підприємницького потенціалу вітчизняних підприємств, та сутність авторського підходу до формування системи управління підприємницьким потенціалом на засадах маркетингового забезпечення.
Виклад основного матеріалу. Узагальнено результати дослідження аспектів формування і управління розвитком підприємницького потенціалу промислових підприємств в сучасних умовах ринку.
Зроблено висновок про те, що сучасний етап розвитку економіки вимагає нових підходів до розуміння повноцінного функціонування та маркетингового забезпечення підприємницького потенціалу, який формує базу знань, як один із найцінніших ресурсів, котрий підприємство застосовує для свого існування.
Висновки. Виходячи з того, що сам маркетинг розглядається як функція управлінської діяльності з одного боку, і як концепція управління підприємством, - з іншого, запропоновано розглядати механізм маркетингового забезпечення діяльності підприємств і управління їх підприємницьким потенціалом, як сукупність елементів, інструментарію, технології та важелів, які забезпечують створення та розвиток маркетингоорієнтованого підприємства.

 

Ключові слова: підприємницький потенціал; елементи; формування; оцінювання; управління; маркетингове забезпечення; вдосконалення; маркетингове управління; стратегія.

Read 3701 times Last modified on Saturday, 08 April 2017 18:30
 

Who is on-line

We have 96 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3990
mod_vvisit_counterYesterday5469
mod_vvisit_counterThis week34452
mod_vvisit_counterLast week32184
mod_vvisit_counterThis month90117
mod_vvisit_counterLast month181832
mod_vvisit_counterAll days5074249