Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

New issue MANAGEMENT Vdovenko N. M., Hryshchenko N. P., Marchenko I. O. Methodological component of forming the market of goat products in Ukraine

Vdovenko N. M., Hryshchenko N. P., Marchenko I. O. Methodological component of forming the market of goat products in Ukraine

Rate this item
(0 votes)

UDC 636.39.034 338.43

N. M. Vdovenko, Doctor of Economic Sciences, Professor,
N. P. Hryshchenko, Candidate of Agricultural Sciences,
I. O. Marchenko, Рostgraduate

METHODOLOGICAL COMPONENT OF FORMING THE MARKET OF GOAT PRODUCTS IN UKRAINE

Urgency of the research. The article describes the main macroeconomic indicators of development of agricultural sector of the economy. The results of the state prediction of economic and social development of Ukraine are considered. The dynamics of GDP, GVA in agriculture, current state of crop and livestock production, dynamics of food production, and the structure of exportimport of agricultural products, the using of material and technical resources for agricultural production are analyzed. The perspectives of agricultural production development are considered.

Target setting. The article aims at studying the problems of goat industry functioning. It promotes the development of methodological foundations for solving the problem of replacing import products at a domestic market with domestic goat products and providing the population with affordable food products.
Actual scientific researches and issues analysis. Many leading scientists and economists elaborate the issue of focuses of regulating the areas of an agrarian sector of economy and the study of peculiarities of structuring the production of agricultural products. Among them there are S. M. Kvasha, V. Ye. Andriyevsky, A. D. Dibrova, N. M. Korobova, S. M. Chystov, A.-M. Slaughter, J. E. Stiglitz and many others authors.
Uninvestigated parts of general matters defining. The problem that hinders the development of goat industry as an area is its separation from sheep industry. Thus there are opportunities which should be used to provide the population with appropriate food.
The research objective is to identify a methodological component of forming the goat products market in Ukraine taking into account modern global components of economic development of an agrarian sector.
The statement of basic materials. The adaptation of economic processes in Ukraine to the chosen European integration focus has stimulated the reforming of the focus of development of livestock products production. In terms of general state of economy of Ukraine, objective regional and industrial problems the modern state of goat industry is suffering the state of the lack of industrial complexes when pro-ductive resources are concentrated in people’s households.
Conclusions. The development of an agrarian market requires the improvement of standard and legal framework for goat industry in Ukraine. The increase of the offer for goat products is hindered by a poor mechanism of state regulating the development of this area.

Keywords: goat industry; production; a mechanism; a market; a biological asset; a regulation; a methodology; an area; an agrarian sector.

 

УДК 636.39.034 338.43

Н. М. Вдовенко, д. е. н., професор,
Н. П. Грищенко, к. с-г. н.,
І. О. Марченко, аспірант

МЕТОДИЧНА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ КОЗІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Актуальність теми дослідження. У статті висвітлено методичні складові регулювання вітчизняної галузі козівництва в контексті формування глобальних продовольчих систем та локальних ринків. Розроблено пропозиції для функціонування ринку вітчизняної продукції козівництва.
Постановка проблеми. Стаття спрямована на до-слідження проблем регуляторної бази функціонування галузі козівництва. Зроблено акцент на необхідності розроблення методичних та науково-практичних реко-мендацій з метою досягнення імпортозаміщення на внутрішньому ринку продукцією вітчизняного товаровиробника.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання напрямів державного регулювання виробництва сільськогосподарської продукції знаходяться в центрі уваги багатьох провідних вчених-економістів С. М. Кваші, Андрієвського В. Є., Діброви А. Д., Чистова С. М., Сокол Л. М., Слотера Е.–М., Стігліца Дж. Е., та інших.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Основною проблемою, що стримує розвиток козівництва, є відсутність методичної складової авто-номного її функціонування в складі галузі вівчарства та на аграрному ринку.
Постановка завдання. Розкрити методичну складову формування ринку продукції козівництва в Україні з урахуванням сучасних євроінтеграційних складових економічного розвитку.
Викладення основного матеріалу. Адаптація економічних процесів України до обраного євроінтеграційного руху стимулювала реформування розвитку виробництва продукції тваринництва. Сучасний стан козівництва у зв’язку із загальним станом економіки України, об’єктивними регіональними і галузевими про-блемами переживає стан фактичної відсутності про-мислових комплексів, при якому виробничі ресурси зосереджені у домогосподарствах населення. Виокремлення козівництва в окремий біологічний актив є концептуальною методичною засадою відродження та сталого розвитку галузі в умовах сучасного ринку. Державне регулювання України у галузі сільського господарства є глибоко трансформаційним з чітко окресленою векторністю до становлення та ведення конкурентоспроможного аграрного бізнесу.
Висновки відповідно до статті. Виокремлення козівництва в окремий біологічний актив є концептуальною засадою відродження та сталого розвитку аграрного сектору економіки в контексті формування глобальних продовольчих систем та локальних ринків.

Ключові слова: козівництво; виробництво; механізм; ринок; біологічний актив; регулювання; методика; галузь; аграрний сектор.

Read 4131 times Last modified on Saturday, 08 April 2017 19:18
 

Who is on-line

We have 52 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1549
mod_vvisit_counterYesterday3375
mod_vvisit_counterThis week4924
mod_vvisit_counterLast week29588
mod_vvisit_counterThis month72095
mod_vvisit_counterLast month162197
mod_vvisit_counterAll days5218424