Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

New issue MANAGEMENT Mykhailovska O. V., Gurkovskyi V. I., Rudenko O. M. Analysis of practical aspects of interaction between civil society and public governance

Mykhailovska O. V., Gurkovskyi V. I., Rudenko O. M. Analysis of practical aspects of interaction between civil society and public governance

Rate this item
(3 votes)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-4(12)-149-157

UDC 35: 354

O. V. Mykhailovska, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
V. I. Gurkovskyi, Doctor of Public Administration,
O. M. Rudenko, Doctor of Public Administration,
Associate Professor

ANALYSIS OF PRACTICAL ASPECTS OF INTERACTION BETWEEN CIVIL SOCIETY AND PUBLIC GOVERNANCE

Urgency of the research. In the context of the rapid spread of transformational changes in Ukraine, the issues of improving the system of interaction between civil society and public governance become important and require a first-rate solution.
Target setting. Building not only a productive, but also an effective system of interaction between civil society and public governance requires the identification of the main positive and negative aspects of this interaction on the basis of an analysis of its practical implementation.
Actual scientific researches and issues analysis. Such scholars as V. Bebyk, V. Bakumenko, V. Bilous, L. Pashko and others have made a significant contribution to the theory of research on the process of civil society formation and the implementation of the process of its interaction with state governance.
Uninvestigated parts of general matters defining. At the same time, little attention is paid to the issue of the results and effects of the practical implementation of the process of interaction between civil society and public governance on the basis of its analysis, with further emphasis on the most pressing issues.
The research objective. The study of the theory and practice of the peculiarities of the interaction between civil society and public governance in Ukraine, the allocation of problem issues of this process and the formation of proposals for its improvement.
The statement of basic materials. The main trends of the interaction between civil society and public administration in Ukraine which showed partial use of its potential.
Conclusions. In the future, the most effective ways of establishing a fruitful cooperation between the authorities and the public should be determined in the area of "bodies of public governance” - civil society that will promote the use of the potential of such interaction.

Keywords: civil society; public governance; interaction.

 

УДК 35: 354

О. В. Михайловська, к. е. н., доцент,
В. І. Гурковський, д. н. з держ. упр,
О. М. Руденко, д. н. з держ. упр, доцент

АНАЛІЗ ПРАКТИЧНИХ АСПЕКТІВ ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ

Актуальність теми дослідження. В умовах стрімкого поширення трансформаційних змін в Україні питання удосконалення системи взаємодії громадянського суспільства та органів публічного врядування набувають важливості та потребують першочергового вирішення.
Постановка проблеми. Для побудови не лише результативної, а й ефективної системи взаємодії громадянського суспільства та органів публічного врядування необхідно виявити основні позитивні та негативні аспекти даної взаємодії на основі проведення аналізу її практичної реалізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у теорію дослідження процесу становлення громадянського суспільства та здійснення його взаємодії з органами державної влади зробили такі вчені як В. Бебик, В. Бакуменко, В. Білоус, Л. Пашко та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У той же час у наукових працях зовсім не приділяється увага питанню результатів та ефектів практичної реалізації процесу взаємодії громадянського суспільства та органів публічного врядування на основі її аналізу з подальшим виділенням найактуальніших проблемних питань.
Постановка завдання. Дослідження теорії та практики особливостей взаємодії громадянського суспільства та органів публічного врядування в Україні, виділення проблемних питання даного процесу та формування пропозицій щодо його вдосконалення.
Виклад основного матеріалу. Проаналізовані основні тенденції процесу взаємодії громадянського суспільства та органів публічного врядування в Україні, які засвідчили неповне використання її потенціалу.
Висновки. Надалі необхідно визначити найефективніші шляхи налагодження плідної співпраці влади та громадськості у площині «органи публічного врядування – громадянське суспільство», що сприятимуть використанню потенціалу такої взаємодії.

Ключові слова: громадянське суспільство; публічне врядування; взаємодія.

 

 

 

Read 2650 times Last modified on Thursday, 28 December 2017 12:09
 

Who is on-line

We have 215 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday5664
mod_vvisit_counterYesterday8050
mod_vvisit_counterThis week51633
mod_vvisit_counterLast week38488
mod_vvisit_counterThis month118858
mod_vvisit_counterLast month162156
mod_vvisit_counterAll days4518120