Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

News MANAGEMENT Ivanova L. B. The analysis of problems of deliberate bankruptcy in Ukraine - Legal aspects

Ivanova L. B. The analysis of problems of deliberate bankruptcy in Ukraine - Legal aspects

Rate this item
(0 votes)

УДК 657.631.6

Л. Б. Іванова, к. е. н., доцент

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ НЕРЕАЛЬНОГО БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ – ЗАКОНОДАВЧИЙ АСПЕКТ

Анотація. В системі  антикризових заходів, що регулюються законодавством з банкрутства, в реальному секторі економіки передбачено виконання економічного аналізу з метою виявлення нереального банкрутства.   
Для здійснення такого аналізу в правовому полі має бути визначена чітка система протиправних дій та ознак,  пов’язаних з нереальним (навмисним) банкрутством, яка б дозволяла з’ясувати методологічні та методичні підходи економічного аналізу діяльності підприємства-боржника.
За думкою зарубіжних та вітчизняних авторів нереальне (навмисне) банкрутство належить до тіньової економіки держави. Науковці пояснюють існування таких проблем недосконалістю діючої законодавчої бази у сфері банкрутства. Теоретико-методологічне розуміння процесу нереального банкрутства надає змогу пояснити фінансові схеми навмисного банкрутства, визначити їх наслідки у фінансовій звітності підприємства, розробити систему економічних показників для виявлення шахрайських дій.
В статті аналізуються нормативні акти щодо регулювання проблем фіктивного, навмисного та прихованого банкрутства як основи для проведення економічного аналізу, передбаченого на окремих етапах досудової та судових процедур банкрутства.  
Для визначення методології та методики економічного аналізу пропонується уточнення і класифікація протиправних дій та їх ознак економічного характеру. Автор пропонує використовувати якісну характеристику показників навмисного банкрутства, динаміку частки сумнівної та безнадійної заборгованості, показники росту (кредиторську заборгованість, доходи, витрати), які відносяться до неосновної діяльності боржника.

Ключові слова: схеми банкрутства; ознаки; показники.

Л. Б. Иванова, к. э. н., доцент

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ НЕРЕАЛЬНОГО БАНКРОТСТВА В УКРАИНЕ – ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Аннотация. В статье анализируются нормативные акты по регулированию проблем фиктивного, преднамеренного и скрытого банкротства в качестве основы для проведения экономического анализа, предусмотренного на отдельных этапах досудебной и судебных процедур банкротства. Для определения методологии и методики экономического анализа предлагается уточнение и классификация противоправных действий и их признаков экономического характера.

Ключевые слова: схемы банкротства; признаки; показатели.

L. B. Ivanova, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

THE ANALYSIS OF PROBLEMS OF DELIBERATE BANKRUPTCY IN UKRAINE – LEGAL ASPECTS

Abstract. In the system of anti-crisis measures governed by the law of insolvency in the real economy there is execution of economic analysis to identify unrealistic bankruptcy.
To perform this analysis in the legal field there should be a clear system of illegal actions and characteristics associated with the unrealistic (deliberate) bankruptcy which would allow to identify methodological and methodical approaches of economic analysis of the debtor.
For the opinions of foreign and domestic authors unreal (deliberate) bankruptcy refers to black economy of the state. Scientists explain the existence of such problems with imperfections of the current legal framework of bankruptcy. Theoretical and methodological understanding of the unreal bankruptcy the former Soviet Union countries allows to explain financial schemes intentional bankruptcy, to determine their impact on the financial statements and to develop a system of economic indicators to detect fraud.
In the article we analyzed the normative acts on regulation of problems of fictitious, deliberate and concealed bankruptcy as a basis for economic analysis which is provided on the certain stages of pre-trial and judicial bankruptcy proceedings.
To determine the methodology and methods of economic analysis author proposed specification and classification of illegal actions and signs of an economic nature.The author suggests using qualitative characteristic parameters of deliberate bankruptcy, the dynamics of the share of doubtful and bad debts, rates of growth (accounts payable, income, expenses) relating to the non-core activities of the debtor.

Keywords: bankruptcy schemes; signs; indicators.

Read 4802 times Last modified on Thursday, 08 September 2016 06:49
 

Who is on-line

We have 48 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1391
mod_vvisit_counterYesterday4736
mod_vvisit_counterThis week6127
mod_vvisit_counterLast week36314
mod_vvisit_counterThis month130393
mod_vvisit_counterLast month146546
mod_vvisit_counterAll days4211415