Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

News ENTERPRISE MANAGEMENT Havrylenko T. V. Corporate social business’s responsibility as the instrument of managing of the enterprise

Havrylenko T. V. Corporate social business’s responsibility as the instrument of managing of the enterprise

Rate this item
(0 votes)

UDC 330.342

T. V. Havrylenko, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

CORPORATE SOCIAL BUSINESS’S RESPONSIBILITY AS THE INSTRUMENT OF MANAGING OF THE ENTERPRISE

Urgency of the research. The place of the traditional understanding of a business aimed at making a profit from the production of goods, services and its distribution between the parties is being taken by the idea of business as a source of social welfare growth, which is achieved through the production and sale of goods and services.
Target setting. Realization of this goal necessitated the following tasks: to explore the nature and significance of corporate social responsibility (CSR), to analyze the implementation of CSR tools for modern enterprises, to explore the development and B2C models and show the effectiveness of their implementation in modern conditions of development, to determine the impact of CSR on building an effective "business to consumers" model.
Actual scientific researches and issues analysis. The problems of research and development of corporate social responsibility has been researched by many domestic and foreign scientists. Uninvestigated parts of general matters defining. However, despite the existing scientific developments in this area, the impact of corporate social responsibility to build an effective B2C model is not fully defined and requires further study.
The research objective. The aim of the article is that the main directions of corporate social responsibility in relation to clients have been defined and the basic factors that influence consumer’s CSR-maturity in different countries have been determined.
The statement of basic materials. The author summarized origin and basic types of models in a segment «business to consumers», and features of their functioning in a modern economy. The considerable attention is paid to the role of corporate social responsibility in the construction of effective intercommunications with consumers. Has identified how the observance of CSR principles in modern enterprise influences its reputation.
Conclusions. Corporate social responsibility is not just a fashion statement, but a vital necessity. For companies operating in the B2C segment, corporate social responsibility is one of the tools for success. Social innovation strategies implemented under the CSR not only allow companies to demonstrate their citizenship, but also become an important marketing tool that enables stand, develop new products and trends, to create an emotional connection between the brand and the consumer, thus contributing to growth loyalty. Social innovations implemented into strategies under the CSR strategies not only allow companies to demonstrate their citizenship, but also become an important marketing tool that allows to come forward, develop new products and trends, create an emotional connection between the brand and the consumer, thus contributing to the growth of loyalty.

 

Keywords: enterprise; "business for consumers"; "В2С"; corporate social responsibility; consumer, reputation.


УДК 330.342

Т. В. Гавриленко, к. е. н., доцент

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Актуальність теми дослідження. На місце традиційного розуміння бізнесу як діяльності спрямованої на отримання прибутку від виробництва, реалізації товарів, послуг та його розподілу між учасниками, виходить уявлення про бізнес як джерело росту суспільного благополуччя, яке досягається шляхом виробництва та реалізації товарів та послуг.
Постановка проблеми. Реалізація поставленої мети зумовила необхідність вирішення наступних завдань: дослідити сутність і значення корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), проаналізувати інструменти реалізації КСВ на сучасних підприємствах, дослідити розвиток моделей В2С та показати ефективність їх реалізації в сучасних умовах розвитку, визначити вплив КСВ на побудову ефективної моделі «бізнес для споживачів». Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами дослідження та розвитку корпоративної соціальної відповідальності займалось багато вітчизняних та зарубіжних вчених.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Однак, не зважаючи на існуючі наукові напрацювання в цій області, питання впливу корпоративної соціальної відповідальності на побудову ефективної моделі В2С залишається не до кінця визначеним і потребує подальшого дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є визначення основних напрямів реалізації корпоративної соціальної відповідальності по відношенню до клієнтів та встановлення основних фактори,що впливають на КСВ-зрілість споживачів у різних країнах Викладення основного матеріалу. Автором узагальнено основні типи моделей в сегменті «бізнес для споживачів», а також особливості їх функціонування в сучасній економіці. Значна увага приділяється ролі корпоративної соціальної відповідальності у побудові ефективних взаємозв’язків із споживачами Встановлено, яким чином дотримання принципів КСВ на підприємстві впливає на його репутацію.
Висновки. Корпоративна соціальна відповідальність - не просто данина моді, а життєво важлива необхідність. Для компаній, які працюють у сегменті В2С, корпоративна соціальна відповідальність є одним з інструментів досягнення успіху. Соціальні інновації, впроваджені у рамках стратегій КСВ, не лише дозволяють компаніям продемонструвати свою громадянську позицію, але також стають важливим маркетинговим інструментом, що дає можливість виділитися, розвивати нові продукти і напрями, створювати емоційний зв'язок між брендом і споживачем, сприяючи тим самим зростанню лояльності.

 

Ключові слова: підприємство; «бізнес для споживачів»; «В2С»; корпоративна соціальна відповідальність; споживач; репутація.

Read 2802 times Last modified on Monday, 10 April 2017 09:22
 

Who is on-line

We have 55 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3073
mod_vvisit_counterYesterday5970
mod_vvisit_counterThis week3073
mod_vvisit_counterLast week38105
mod_vvisit_counterThis month77151
mod_vvisit_counterLast month198817
mod_vvisit_counterAll days4879451