Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

News NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT AND ECONOMICS Savchenko V. F., Pustovoyt D. V. The analysis of innovation activity at industrial enterprises of Ukraine

Savchenko V. F., Pustovoyt D. V. The analysis of innovation activity at industrial enterprises of Ukraine

Rate this item
(0 votes)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-1-2(10)-8-12

UDC 330.341.1:338.45(477)

V. F. Savchenko, Doctor оf Economic Sciences,
Professor, Honored Economist оf Ukraine,
D. V. Pustovoyt, Student

THE ANALYSIS OF INNOVATION ACTIVITY AT INDUSTRIAL ENTERPRISES OF UKRAINE

Urgency of the research. Ensuring the competitiveness of industrial enterprises in Ukraine requires the formation of innovation policy with current trends. Use and commercialization of research results is a prerequisite to market new products and services that will increase the level of innovation activity of industrial enterprises and enhance their competitiveness.
Target setting. The current market environment requires activation of innovation as the most productive way to improve the country's competitiveness and its further development.
Actual scientific researches and issues analysis. Problems enhance innovation received broad enough coverage in the foreign and domestic literature. In foreign labor is I. Blanca L. Vodacheka, J. Schumpeter and others. In domestic – developments V. Heytsya, J. Bazhala, V. Denisyuk, D. Malitskoho, V. Soloviev, L. Fedulova more.
The research objective. To analyze the current state and dynamics of innovative development of industrial enterprises of Ukraine and to propose measures that will improve the efficiency of their innovation.
The statement of basic materials. The article stated that Ukraine's economy is not very favorable for implementation of scientific and technological innovation due to lack of funding. Therefore, the state and government is the revitalization of innovation.
Conclusions. Innovative activity of industrial enterprises in Ukraine in recent years did not factor in the effective restructuring and growth. The strategic task of the Ukrainian economy should be the use of innovative technologies as the only possible way to compete successfully entities.

Keywords: innovative activity; innovation; industry; innovation; innovative products; state; area.


УДК 330.341.1:338.45(477)

В. Ф. Савченко, д. е. н., професор,
Заслужений економіст України,
Д. В. Пустовойт, студентка

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Актуальність теми дослідження. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств України вимагає формування інноваційної політики з урахуванням сучасних тенденцій розвитку. Використання і комерціалізація результатів наукових досліджень є необхідною умовою виходу на ринок нових товарів і послуг, що дозволить підвищити рівень інноваційної активності промислових підприємств та посилити їх конкурентоспроможність.
Постановка проблеми. Сучасне ринкове оточення вимагає активізації інноваційної діяльності як найбільш продуктивного способу підвищення конкурентоспроможності країни і її подальшого розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми активізації інноваційної діяльності отримали достатньо широке освітлення в зарубіжній і вітчизняній літературі. У зарубіжній це праці І. Бланка Л. Водачека, Й. Шумпетера та інших. У вітчизняній – напрацювання В. Гейця, Ю. Бажала, В. Денисюка, Д. Маліцького, В. Соловйова, Л. Федулової тощо.
Постановка завдання. Проаналізувати сучасний стан та динаміку інноваційного розвитку промислових підприємств України, а також запропонувати заходи, що сприятимуть підвищенню ефективності їх інноваційної діяльності.
Виклад основного матеріалу. У статті констатовано, що економіка України є не зовсім сприятливою щодо впровадження наукових та технічних нововведень через недостатність фінансування. Тому перед державою та органами влади стоїть завдання активізації інноваційної діяльності.
Висновки. Інноваційна активність промислових підприємств України за останні роки не стала фактором ефективної структурної перебудови та економічного зростання. Стратегічним завданням української економіки повинне стати використання інноваційних технологій як єдино можливий напрямок успішного ведення конкурентної боротьби суб’єктів господарювання.

Ключові слова: інноваційна активність; інноваційна діяльність; промислові підприємства; інновації; інноваційна продукція; держава; регіон.

Read 2650 times Last modified on Friday, 30 June 2017 11:21
 

Who is on-line

We have 42 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2803
mod_vvisit_counterYesterday4800
mod_vvisit_counterThis week17797
mod_vvisit_counterLast week35613
mod_vvisit_counterThis month105749
mod_vvisit_counterLast month146546
mod_vvisit_counterAll days4186771