Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

News NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT AND ECONOMICS Naumov A. B., Shcherbata M. Ju., Basenko K. O. The strategic directions of improving the institutional development of the market for social investments

Naumov A. B., Shcherbata M. Ju., Basenko K. O. The strategic directions of improving the institutional development of the market for social investments

Rate this item
(0 votes)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-1-2(10)-18-23

UDC 368.9.06

A. B. Naumov, Doctor of Economic Sciences, Professor,
M. Ju. Shcherbata, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
K. O. Basenko, Candidate of Economic Sciences

THE STRATEGIC DIRECTIONS OF IMPROVING THE INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF THE MARKET FOR SOCIAL INVESTMENTS

Urgency of the research. In modern conditions, the issues of improving the institutional framework for the development of social investment, gain urgency as the social sphere of Ukraine remains the least reformed, and therefore, the present existing financing system of the social investments in Ukraine, shows its imperfection.
Target setting. The urgent importance in improving solving the questions of the institutional dimension of development of social investments in Ukraine belongs to the development of a conceptual model of a unified social investment Fund, with the aim of strengthening and structuring of the processes of investment activities in the social sphere.
Actual scientific researches and issues analysis. Such domestic and foreign scientists as Bremond J., Valeeva R., Hobson J., Gorelov A., Dochynets N. Drucker P., Dudley J., Zheledana A., Kotler F., Kudelia N., Kahal T., Kazakov M., Lipych L. Opryshko V., Pavlova V., Rosenberg L., Hirst J., Shapoval M., Shliyka A. Yazvinska O. etc. have dedicated their works to the studying of peculiarities of the institutional development of social investments issues. Uninvestigated parts of general matters defining. The analysis of recent publications shows that today's existing nonstate philanthropic marketplaces do not have sufficient resources to implement the integrated national projects.
The research objective. This article aims at systematizing and structuring the strategic directions of the institutional development of social investments in Ukraine.
The statement of basic materials. The article examines theoretical approaches and practical features of the institutional development of the social investment market in Ukraine. The analysis of the current status of social investments in Ukraine, is carried out the basic problems of the development of social investments in Ukraine are revealed. We propose a conceptual model of a single Fund of social investing, which serves as the basis for the development of socially oriented investments by integrating efforts of all its subjects. Conclusions. It is proved that the a single Fund of social investing should become one of the major infrastructural elements of the market of social investments, which with the help of its functional and resource members will be able to harmonize and coordinate the actions of the subjects in the field of social investing, attracting new resources for the implementation of social projects

Keywords: institutional provision; social investments; government policy; the market of social investments; the quality of life.


УДК 368.9.06

О. Б. Наумов, д. е. н., професор,
М. Ю. Щербата, к. е. н., доцент,
К. О. Басенко, к. е. н.

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах актуальності набувають питання удосконалення інституціонального підґрунтя розвитку соціального інвестування, так як соціальна сфера України залишається найменш реформованою, а тому існуюча сьогодні система фінансування соціального середовища в Україні, показує свою недосконалість.
Постановка проблеми. Актуальне значення у вирішенні питань удосконалення інституційної складової розвитку соціального інвестування в Україні належить розробці концептуальної моделі єдиного фонду соціального інвестування, з метою активізації та структуризації процесів інвестиційної діяльності в соціальній сфері.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблем особливостей інституційного розвитку соціального інвестування присвятили свої праці вітчизняні й зарубіжні вчені, зокрема В. Геєць, А. Дєгтяр, Н. Корабльова, В. Князєва, І. Лукінова, В. Мартиненко, О. Мордвінова, Г. Одінцова, І. Павлова, В. Рижих, І. Розпутенка, С. Салига, О. Чаплигіна та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Аналіз останніх публікацій свідчить про те що існуючі сьогодні недержавні біржі благодійності не мають достатніх ресурсів для здійснення комплексних загальнонаціональних проектів.
Постановка завдання. Стаття покликана систематизувати та структурувати стратегічні напрями інституційного розвитку соціального інвестування в Україні. Виклад основного матеріалу. У статті досліджено теоретичні підходи та практичні особливості інституційного розвитку ринку соціальних інвестицій в Україні. Проведено аналіз сучасного стану соціального інвестування в Україні, виявлено основні проблеми розвитку соціальних інвестицій в Україні. Запропоновано концептуальну модель єдиного фонду соціального інвестування, який слугує основою для розвитку соціально орієнтованих інвестицій шляхом інтеграції зусиль всіх його суб’єктів.
Висновки. Обґрунтовано, що єдиний фонд соціального інвестування має стати одним з основних інфраструктурних елементів ринку соціальних інвестицій, який за допомогою свого функціонального та ресурсного складу зможе узгодити та скоординувати дії суб’єктів у сфері соціального інвестування, залучити нові ресурси для реалізації соціальних проектів.

Ключові слова: інституційне забезпечення; соціальні інвестиції; політика держави; ринок соціальних інвестицій; якість життя.

Read 4188 times Last modified on Tuesday, 04 July 2017 18:14
 

Who is on-line

We have 45 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday672
mod_vvisit_counterYesterday10328
mod_vvisit_counterThis week16439
mod_vvisit_counterLast week35415
mod_vvisit_counterThis month119025
mod_vvisit_counterLast month162197
mod_vvisit_counterAll days5265354