Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

News REGIONAL ECONOMICS Tolkovanov V. V. Local economic development in Moldova: current status and perspectives for further municipal consolidation

Tolkovanov V. V. Local economic development in Moldova: current status and perspectives for further municipal consolidation

Rate this item
(0 votes)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-1-2(10)-178-184

UDC 332.1

V. V. Tolkovanov, Doctor of Science in Public
Administration, Associate Professor

LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT IN MOLDOVA: CURRENT STATUS AND PERSPECTIVES FOR FURTHER MUNICIPAL CONSOLIDATION

Urgency of the research. The importance of studying the different aspects of local economic development (LED) is explained by the fact that LED is defined as a key element for ensuring further municipal consolidation. The experience of the Republic of Moldova could be also used in Ukraine, in particular in the framework of the local self-government reform implementation.
Target setting. It is reasonable to study the different aspects of local economic development (LED) in Republic of Moldova, to highlight its current status and perspectives for itsfurther evolution in order to give reasons for the possibilities of its implementation in Ukraine and ensuring municipal consolidation.
Actual scientific researches and issues analysis. The scientific works of such Ukrainian and foreign researchers and scientists as R. Herzog, G. Marcou, N. Mikula, O. Morozov, M. Pukhtynskiy, O. Povajniy, O. Romanuk and others deal with the different aspects of local economic development in different European countries, in particular in the Republic of Moldova.
Uninvestigated parts of general matters defining. The experience of the Republic of Moldova in the field of local economic development (LED) is not yet sufficiently highlighted in Ukraine. In this regard, the scientists have to develop the argumentation of more active using of the different forms of LED for ensuring further municipal consolidation and local self-government reform implementation.
The research objective. The article aims to highlight thecurrent status and the perspectives of local economic development in the Republic of Moldova, in particular in the framework of local self-government reform implementation.
The statement of basic materials. The article proves the expediency of using the different forms of local economic development (LED) for ensuring municipal consolidation and successful realisation of local self-government reform. The special attention is paid to the analysis of the new legislation of the Republic Moldova in the field of decentralisation and LED, fulfilment by the National Government of its commitments as well as the international organisations’ recommendations on local self-government development and fiscal decentralisation. The author also prepared the detailed recommendations on further realisation of the decentralisation policy and local economic development in this country.
Conclusions. Local economic development represents an integrative part of the local self-government reform in all European countries, including Moldova. Taking into account the successful realization of the decentralization policy in the Republic Moldova, the experience of this neighbor country will be useful for ensuring municipal consolidation and local selfgovernment reform implementation in Ukraine.

Keywords: local economic development; Moldova; municipal consolidation; local self-government; reform; territorial community.

 

УДК 332.1

В. В. Толкованов,
д. н. з держ. упр., доцент

МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК В МОЛДОВІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ПОДАЛЬШОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ

Актуальність теми дослідження. Важливість вивчення різних аспектів місцевого економічного розвитку (МЕР) пояснюється тим фактом, що МЕР визначено як один із ключових елементів для забезпечення подальшої муніципальної консолідації. Досвід Республіки Молдова може також бути використаний в Україні, зокрема в рамках впровадження реформи місцевого самоврядування.
Постановка проблеми. Доцільним є вивчення різних аспектів розвитку місцевого економічного розвитку (МЕР) в Республіці Молдова, висвітлення його сучасного стану та перспектив подальшої еволюції з метою аргументації можливостей його впровадження в Україні та забезпечення муніципальної консолідації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові праці таких українських та зарубіжних дослідників і вчених, як Р. Герцог, Ж. Марку, Н. Мікула, Н. Нижник, О. Морозов, О. Поважний, М. Пухтинський, О. Романюк та ін. мали справу з різними аспектами місцевого економічного розвитку в різних європейських країнах, зокрема в Республіці Молдова.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Досвід Республіки Молдова в галузі місцевого економічного розвитку (МЕР) є поки що недостатньо висвітленим в Україні. У зв’язку з цим, науковцями мають бути опрацьовані питання аргументації більш активного використання різних форм МЕР для подальшого забезпечення муніципальної консолідації та впровадження реформи місцевого самоврядування.
Постановка завдання. Стаття покликана висвітлити сучасний стан та перспективи місцевого економічного розвитку в Республіці Молдова, зокрема в контексті реалізації реформи місцевого самоврядування.
Виклад основного матеріалу. У статті обґрунтовується доцільність використання різних форм місцевого економічного розвитку (МЕР) для забезпечення муніципальної консолідації та успішної реалізації реформи місцевого самоврядування. Спеціальна увага приділяється аналізу нового законодавства Республіки Молдова в галузі децентралізації та місцевого економічного розвитку (МЕР), виконання національним урядом своїх зобов’язань та рекомендацій міжнародних організацій з питань розвитку місцевого самоврядування та фіскальної децентралізації. Автором підготовлено детальні рекомендації щодо подальшої реалізації політики децентралізації та місцевого економічного розвитку в цій країні.
Висновки. Місцевий економічний розвиток є складовою частиною реформи місцевого самоврядування в усіх європейських країнах, включаючи й Молдову. Приймаючи до уваги успішну реалізацію політики децентралізації в Республіці Молдова, досвід цієї сусідньої країни буде корисним для забезпечення муніципальної консолідації та успішного впровадження реформи місцевого самоврядування в Україні.

Ключові слова: місцевий економічний розвиток; Молдова; муніципальна консолідація; місцеве самоврядування; реформа; територіальна громада.

 

Read 3271 times Last modified on Monday, 03 July 2017 08:10
 

Who is on-line

We have 69 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4561
mod_vvisit_counterYesterday6530
mod_vvisit_counterThis week4561
mod_vvisit_counterLast week35415
mod_vvisit_counterThis month107147
mod_vvisit_counterLast month162197
mod_vvisit_counterAll days5253476