Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

News ENTERPRISE MANAGEMENT Gonchar O. I., Polishchuk I. I. Synergic approach in marketing potential management of the enterprise

Gonchar O. I., Polishchuk I. I. Synergic approach in marketing potential management of the enterprise

Rate this item
(1 Vote)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-3(11)-29-33

UDC 658.018

O. I. Gonchar, Doctor of Economic Sciences, Professor,
I. I. Polishchuk, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

SYNERGIC APPROACH IN MARKETING POTENTIAL MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

Urgency of the research. The main instrument of enterprise development in modern conditions is the marketing potential and its perfection. It determines the capabilities and ability to form the demand of consumers, respond promptly to its changes.
Target setting. Active position on the market, satisfaction of consumer expectations is a key factor in competitive advantages and entrepreneurial success as characteristics of marketing potential.
Actual scientific researches and issues analysis. Research on synergistic effects is taking place in the works of such scientists as Ansoff I., Yevstyhnieiev V., Mamedov M., Molchanov V., Pranhishvili I., Pryhozhyn I., Haken H. and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. There is no general definition of "synergistic effect" term from the economic point of view. There is a need for research to develop the management of marketing potential and increase the competitiveness of enterprises.
The research objective. The article is devoted to the application principles substantiation of the synergistic approach in the managing the marketing potential of the enterprise practice.
The statement of basic materials. The authors substantiate that it is necessary to define the formation of a synergistic effect of the interaction of marketing potential elements in conditions of the environment and international integration dynamism as a strategic aspect of enterprise management, an instrument of competitive struggle and to emphasize its substantiation in strategic and tactical planning.
It is proved that it is expedient to carry out synergistic effect of marketing potential elements interaction classification on a functional basis and positioning of the marketing potential itself in the structure of the company's aggregate potential in order to identify them.
It is stated that the success of the enterprise activity, its position on the market and the possibility of development in the future is determined by the correctness of the formation and the strength of the relationship between the elements of marketing and aggregate potential.
Conclusions. Taking into account the synergistic effect of the interaction of the elements of the enterprise marketing potential provides the improvement of management mechanisms and forms the prospects for development.

Keywords: Marketing potential; enterprise; synergy; entropy; result; opportunities; management.

 

УДК 658.018

О. І. Гончар, д. е. н., професор,
І. І. Поліщук, к. е. н., доцент


СИНЕРГІЙНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ МАРКЕТИНГОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Актуальність теми дослідження. Головним інструментом розвитку підприємства в сучасних умовах є маркетинговий потенціал, його досконалість. Він визначає можливості і здатності формувати попит споживачів, оперативно реагувати на його зміни.
Постановка проблеми. Активна позиція на ринку, задоволення очікувань споживачів, як характеристики маркетингового потенціалу, є ключовим фактором конкурентних переваг і підприємницького успіху.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблематики синергійних ефектів має місце у працях: Ансофа І., Євстигнєєва В., Мамедова М., Молчанова В., Прангішвілі І., Пригожина І., Хакена Г. та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Відсутнє узагальнююче визначення «синергійного ефекту» з економічної точки зору. Існує необхідність дослідження з метою розвитку управління маркетинговим потенціалом та підвищення конкурентоспроможності підприємств.
Постановка завдання. Стаття присвячена обґрунтуванню засад застосування синергійного підходу в практиці управління маркетинговим потенціалом підприємства.
Виклад основного матеріалу. Авторами обґрунтовано, що формування синергійного ефекту взаємодії елементів маркетингового потенціалу в умовах динамізму середовища і міжнародної інтеграції, необхідно визначати як стратегічний аспект управління підприємством, інструмент конкурентної боротьби і акцентувати увагу на його обґрунтуванні у стратегічному і тактичному плануванні.
Доведено, що для виявлення синергійного ефекту взаємодії елементів маркетингового потенціалу доцільно здійснити їх класифікацію за функціональною ознакою, та позиціонування самого маркетингового потенціалу в структурі сукупного потенціалу підприємства.
Констатовано, що успішність діяльності підприємства, його позиції на ринку і можливість розвитку у майбутньому, обумовлюється правильністю формування і силою взаємозв’язку елементів маркетингового і сукупного потенціалу.
Висновки. Врахування синергійного ефекту взаємодії елементів маркетингового потенціалу підприємства забезпечує удосконалення механізмів управління та формує перспективи розвитком.

Ключові слова: маркетинговий потенціал; підприємство; синергія; ентропія; результат; можливості; управління.

Read 3054 times Last modified on Wednesday, 27 September 2017 12:49
 

Who is on-line

We have 197 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1413
mod_vvisit_counterYesterday4327
mod_vvisit_counterThis week9808
mod_vvisit_counterLast week31225
mod_vvisit_counterThis month136814
mod_vvisit_counterLast month181832
mod_vvisit_counterAll days5120946