Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

News REGIONAL ECONOMICS Vdovenko N. M., Nakonechna K. V. Samsonova V. V. Mechanisms and tools of supply regulation in agricultural sector of economy

Vdovenko N. M., Nakonechna K. V. Samsonova V. V. Mechanisms and tools of supply regulation in agricultural sector of economy

Rate this item
(0 votes)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-3(11)-165-169

UDC 339.1:339.562:63-027.3

N. M. Vdovenko, Doctor of Economic Sciences, Professor,
K. V. Nakonechna, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
V. V. Samsonova, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

MECHANISMS AND TOOLS OF SUPPLY REGULATION IN AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY

Urgency of the research. Optimization of development agricultural sector is not possible without targeted search for optimal solutions in production process and strengthening of state regulation of reproduction, breeding, fishing and usage of fish stocks.
Target setting. The world economic science has formed both scientific theoretical and methodological approaches to problem of state regulation. However, there are significant problems, without solution of which the revival of Ukraine as a member of European society, the significance of which corresponds to the scope and traditions of the country, is impossible.
Actual scientific researches and issues analysis. The undeniable role of agricultural sector encourages scientists to study conceptual foundations of its transition to dynamic and sustainable development in the modern conditions. Works of D. Stechenko [2] V. Bodrov, A. Safronov, N. Baldych [1], V. Galushko and A. Dibrova [3], S. Kvasha [4] form the basis of methodology of regulation of agricultural sector. Important contributions to the system of economic regulation theoretical formation were made by such foreign scientists as D. Keynes [5] R. Coase [6].
Uninvestigated parts of general matters defining. Research of works of the scientists listed above does not allow concluding on the completeness of its valuation of mechanisms and instruments of regulation of food supply.
The research objective. The conducted research is aimed to examine existing mechanisms and instruments of regulation to ensure effective development of fishing industry involved in the food production.
The statement of basic materials. The article substantiates the feasibility of implementation of the National versions of CKEA based on NACE (Rev.2, 2006) and Central statistical classification of products by economic activity, based on the CPA-2008. Proposed amendment will help to distinguish indicators of production and promoting the development of the agricultural sector.
Conclusions. Thereby market self-regulation is not always harmonize the disparities of economy and has to be complemented by regulation. This idea applies for state support of production and ensuring appropriate level of supply of products and increasing manageability of sectors to achieve goals of sustainable development of the UNO.

Keywords: agricultural sector; supply; production; government; management; market.

 

УДК 339.1:339.562:63-027.3

Н. М. Вдовенко, д. е. н., професор,
К. В. Наконечна, к. е. н., доцент,
В. В. Самсонова, к. е. н., доцент

МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Актуальність теми дослідження. Оптимізація розвитку аграрного сектору не можлива без пошуку оптимальних рішень у процесі виробництва та посиленні державного регулювання відтворення, вирощування, вилову і використання рибних запасів.
Постановка проблеми. Світова економічна наука сформувала як наукові теоретичні, так і методологічні підходи до проблем державного регулювання. Водночас існують проблеми, без вирішення їх складно відродити Україну як члена європейського співтовариства, значення якого відповідає масштабам і традиціям країни.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Роль аграрного сектора спонукає вчених до опрацювання концептуальних засад його динамічного розвитку. Основою методології регулювання сектора, інструментів для формування показників економічної діяльності суб’єктів є праці Д. Стеченко [2], В. Бодрова, О. Сафронової, Н. Балдич [1], В. Галушко, А. Діброви [3], Кваші С. [4]. Внесок у теоретичне становлення системи регулювання зробили зарубіжні вчені Д. Кейнс [5], Р. Коуз [6].
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Дослідження робіт науковців спонукають удосконалювати механізми та інструменти регулювання пропозиції у аграрному секторі.
Постановка завдання. Метою є поетапне дослідження механізмів та інструментів регулювання для розвитку рибної галузі, діяльність якої пов’язана з продовольством.
Виклад основного матеріалу. Обґрунтовано доцільність імплементації проекту національної версії КВЕД на базі NACE (Rev.2, 2006) та Центральної статистичної класифікації продукції за видами економічної діяльності, на базі СРА-2008. Доповнення дадуть змогу розрізняти показники вилову та вирощування продукції, сприятиме розвитку аграрного сектору в цілому.
Висновки. Ринкове саморегулювання не гармонізує диспропорції в економіці, має доповнюватись регулюванням. Це стосується державної підтримки сектору і забезпечення відповідного рівня пропозиції продукції, підвищення керованості галузями, досягнення цілей сталого розвитку ООН.

Ключові слова: аграрний сектор; пропозиція; виробництво; держава; регулювання; ринок.

Read 3973 times Last modified on Thursday, 28 September 2017 09:23
 

Who is on-line

We have 95 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday5010
mod_vvisit_counterYesterday9221
mod_vvisit_counterThis week29995
mod_vvisit_counterLast week61593
mod_vvisit_counterThis month5010
mod_vvisit_counterLast month241845
mod_vvisit_counterAll days6980196