Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

News NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT AND ECONOMICS Tulai O. I. Financial and organizational foundations of economic entities' ecologically oriented activities

Tulai O. I. Financial and organizational foundations of economic entities' ecologically oriented activities

Rate this item
(0 votes)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-93-97

UDC 330.35:336.6:504.05

O. I. Tulai, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor

FINANCIAL AND ORGANIZATIONAL FOUNDATIONS OF ECONOMIC ENTITIES' ECOLOGICALLY ORIENTED ACTIVITIES

Urgency of the research. Modern financial and economic activities of business entities aimed at obtaining economic benefits and increasing current and future cash flows can lead to the destruction of non-renewable natural resources, which are a prerequisite for the existence of life.
Target setting. Today in Ukraine the issue of financial incentives and motivation for subjects of economic relations to carry out environmental measures is getting more public attention.
Analysis of recent research and publications. Theoretical and methodological principles of nature conservation activities are reflected in the works of R. Burling, V. Vernadsky, V. Gavran, E. Libanova, A. Ness, A. Pigou, S. Podolinsky, K. Shilin and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. Nevertheless, the issues of formation of financial and organizational preconditions of ecologically oriented activities of domestic business entities remain unsolved.
The research objective. The purpose of the publication is to outline the financial and organizational foundations of environmentally oriented activities of business entities in the context of sustainable human development ideology.
The statement of basic materials. The article substantiates the necessity of making economic systems more ecologically friendly. It analyses the problem aspects of financing nature conservation activities in Ukraine. The research also shows the specifics of ecological taxation as an effective financial instrument for the implementation of the state environmental policy.
Conclusions. In order to prevent the fatal impact of technological progress on the environment, economic entities need to increase their environmental protection costs. Being an effective financial tool for stimulating investment and innovation activities in the field of environmental protection, ecological taxation contributes to raising the levels of environmental safety and social security of the people.

Keywords: environmental protection financing; ecological taxation; ecological policy; sustainable human development.

 

УДК 330.35:336.6:504.05

О. І. Тулай, д. е. н, доцент

ФІНАНСОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Актуальність теми дослідження. Сучасна фінансово-господарська діяльність суб’єктів господарювання, спрямована на отримання економічної вигоди, збільшення поточних і майбутніх грошових потоків може призводити до знищення невідновлюваних природних ресурсів, які є необхідною умовою існування життя.
Постановка проблеми. Сьогодні в Україні актуалізується проблема фінансового стимулювання та мотивації проведення природоохоронних заходів суб’єктами економічних відносин.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретико-методологічні засади природоохоронної діяльності закладено у працях Р. Берлінга, В. Вернадського, В. Гаврана, Е. Лібанової, А. Несса, А. Пігу, С. Подолинського, К. Шиліна та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Разом із цим, невирішеними залишаються питання формування фінансово-організаційних передумов еколого-орієнтованої діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання.
Постановка завдання. Метою публікації є окреслення фінансово-організаційних засад еколого-орієнтованої діяльності суб’єктів господарювання в контексті ідеології сталого людського розвитку.
Виклад основного матеріалу. У статті обґрунтовано необхідність екологізації економічних систем. Проаналізовано проблемні аспекти фінансування природоохоронної діяльності в Україні. Розкрито особливості екологічного оподаткування як ефективного фінансового інструмента реалізації екологічної політики держави.
Висновки. З метою запобігання фатального впливу технічного прогресу на екологію суб’єктам господарювання необхідно збільшувати витрати на охорону навколишнього середовища. Екологічне оподаткування як ефективний фінансовий інструмент стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища сприяє підвищенню рівня екологічної безпеки та соціальної захищеності людини.

Ключові слова: фінансування природоохоронної діяльності; екологічне оподаткування; екологічна політика; сталий людський розвиток.

 

Read 2264 times Last modified on Wednesday, 27 December 2017 11:52
 

Who is on-line

We have 64 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3501
mod_vvisit_counterYesterday5469
mod_vvisit_counterThis week33963
mod_vvisit_counterLast week32184
mod_vvisit_counterThis month89628
mod_vvisit_counterLast month181832
mod_vvisit_counterAll days5073760