Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

News NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT AND ECONOMICS Kyryliuk Yu. V., Mekshun L. M., Polkovnychenko S. O. Peculiarities of implementation of economic and trade parts of the EU-Ukraine Association Agreement

Kyryliuk Yu. V., Mekshun L. M., Polkovnychenko S. O. Peculiarities of implementation of economic and trade parts of the EU-Ukraine Association Agreement

Rate this item
(0 votes)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-110-114

UDC 339.92(477):061.1ЄС

Yu. V. Kyryliuk, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
L. M. Mekshun, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
S. O. Polkovnychenko, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

PECULIARITIES OF IMPLEMENTATION OF ECONOMIC AND TRADE PARTS OF THE UKRAINE–EUROPEAN UNION ASSOCIATION AGREEMENT

Urgency of the research. The declared European choice of Ukraine was marked by the signing of the Association Agreement, which initiated a new stage in development of the cooperation between Ukraine and the EU.
Target setting. The success of socio-economic reforms in Ukraine largely depends on the implementation of the Association Agreement, which should become a key priority of the state policy of our country.
Actual scientific researches and issues analysis. The study of issues related to the Ukraine-European union association agreement is made in the works by I. Burakovskyi, V. Heyts, V. Savchenko, O. Shnyrkov and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. Despite the available scientific works, the question of the peculi-arities of implementation of the Ukraine-European union association agreement provisions in the fields of economic and trade cooperation remains insufficiently studied.
The research objective. The article is aimed at conducting an analysis of the general status of implementation of the economic and trade parts of the Ukraine-European union association agreement and justifying the ways of its provision.
The statement of basic materials. The article defines the main elements of the economic and trade components of the Ukraine-European union association agreement. The general status of the implementation of the Ukraine-European union association agreement in the areas defined in Title V “Economic and Sector Cooperation” is analyzed. The opportunities opened for Ukraine by the Association Agreement and free trade with the EU are systematized. New challenges and risks that may arise in implementing its provisions are identified. The ways of ensuring the implementation of the Agree-ment are substantiated.
Conclusions. The result of the study is the proposed ways to accelerate the implementation of the Association Agreement. Only in case of the practical fulfilment of all the components of the Association Agreement, Ukraine is able to get significant benefits from the integration with the EU.

Keywords: the Association Agreement; the European Union; implementation; free trade area.

 

УДК 339.92(477):061.1ЄС

Ю. В. Кирилюк, к. е. н., доцент,
Л. М. Мекшун, к. е. н., доцент,
С. О. Полковниченко, к. е. н., доцент

ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ТОРГОВЕЛЬНОЇ ЧАСТИН УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНИ З ЄС

Актуальність теми дослідження. Задекларований європейський вибір України ознаменувався підписанням Угоди про асоціацію, що започаткувало новий етап розвитку співпраці України і ЄС.
Постановка проблеми. Успіх соціально-економічних реформ в Україні значною мірою залежить від імплементації Угоди про асоціацію, яка повинна стати ключовим пріоритетом державної політики нашої країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем, пов’язаних з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, присвячені наукові праці І. Бураковського, В. Гейця, В. Савченка, О. Шниркова та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на наявні наукові напрацювання, питання щодо особливостей імплементації положень Угоди про асоціацію у сфері економічної та торгівельної співпраці залишаються недостатньо вивченими.
Постановка завдання. Стаття спрямована на проведення аналізу загального стану імплементації економічної та торговельної частин Угоди про асоціацію між Україною та ЄС й обґрунтування шляхів її забезпечення.
Виклад основного матеріалу. У статті визначено основні елементи економічної та торговельної складових Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Проаналізовано загальний стан імплементації Угоди про асоціацію України з ЄС за напрямками Розділу V “Економічне та галузеве співробітництво”. Систематизовано можливості, які відкриває перед Україною Угода про асоціацію і вільна торгівля з ЄС. Визначено нові виклики та ризики, що можуть виникнути під час реалізації її положень. Обґрунтовано шляхи забезпечення імплементації Угоди.
Висновки. Результатом дослідження є запропоновані шляхи прискорення імплементації Угоди про асоціацію. Лише у разі практичного виконання всіх складових Угоди про асоціацію Україна здатна отримати значні вигоди від інтеграції з ЄС.

Ключові слова: Угода про асоціацію; Європейський Союз; імплементація; зона вільної торгівлі.

 

Read 3731 times Last modified on Wednesday, 27 December 2017 12:24
 

Who is on-line

We have 61 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4530
mod_vvisit_counterYesterday7895
mod_vvisit_counterThis week20294
mod_vvisit_counterLast week61593
mod_vvisit_counterThis month237154
mod_vvisit_counterLast month215865
mod_vvisit_counterAll days6970495