Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

News ENTERPRISE MANAGEMENT Bokovets V. V., Zamkova N. L., Makhnachova N. M. Assessment of the effectiveness of enterprise management components in modern conditions

Bokovets V. V., Zamkova N. L., Makhnachova N. M. Assessment of the effectiveness of enterprise management components in modern conditions

Rate this item
(0 votes)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-4(12)-27-32

UDC 332:65:637

V. V. Bokovets, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor,
N. L. Zamkova, Doctor of Рhilosophical Sciences,
Associate Professor,
N. M. Makhnachova, Candidate of Economic Sciences

ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENTERPRISE MANAGEMENT COMPONENTS IN MODERN CONDITIONS

Urgency of the research. The concept and methodology for evaluating the effectiveness of management should be based on the specifics of the research object and the level of development of the institutional environment.
Actual scientific researches and issues analysis. The question of the effectiveness of corporate governance is highlighted in the works of J. Gibson, D. Ivantsevich, D. Donnel, B. Miller, D. Leonov, T. Momot, A. Pedkot etc.
Uninvestigated parts of general matters defining. The process of assessing the effectiveness of enterprise management needs to be considered through the prism of an integrated assessment of the components of management efficiency.
The research objective. To develop a theoretical and methodical approach to the assessment of the efficiency of management of enterprises of the mining complex by constructing integrated evaluation systems.
The statement of basic materials. To evaluate the effectiveness of the components of enterprise management, a combination of fuzzy-plural and linguistic approach is used.
In order to ensure a high level of adequacy of the results of diagnostics of the efficiency of management, it is suggested that companies use the weighting factors of the significance of individual compositional systems for assessing the effectiveness of management, based on the use of a multi-criteria matrix approach.
Conclusions. The use of methodological approaches to assess the effectiveness of enterprise management enables a consistent quality assessment and identification of characteristics of the state of management efficiency in accordance with the quantitative and linguistic estimates of the Harrington scale and to construct a matrix to determine the importance of the components of the efficiency of enterprise management.

Keywords: management instruments; corporation; mechanism; organizational and economic mechanism; management; functions of management.

УДК 332:65:637

В. В. Боковець, д. е. н., доцент,
Н. Л. Замкова, д. ф. н., доцент,
Н. М. Махначова, к. е. н.

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СКЛАДОВИХ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Актуальність теми дослідження. Концепція та методика оцінки ефективності управління повинні будуватися з урахуванням специфіки об’єкта дослідження та рівня розвитку інституційного середовища.
Аналіз останіх досліджень і публікацій. Питання ефективності управління корпорацію висвітлено в роботах Дж. Гібсона, Д. Іванцевича, Д. Доннелл, Б. Мільнера, Д. Леонова, Т. Момот, А. Педькота ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Процес оцінювання ефективності управління підприємствами необхідно розглянути крізь призму інтегральної оцінки складових ефективності управління.
Постановка завдання. Розробити теоретико-методичний підхід до оцінки ефективності управління підприємствами гірничодобувного комплексу шляхом побудови системм інтегральної оцінки.
Викладення основного матеріалу. Для оцінки ефективності складових управління підприємствами використовується поєднання нечітко-множинного та лінгвістичного підходу.
Для забезпечення високого рівня адекватності результатів діагностики ефективності управління підприємствами пропонується використовувати вагові коефіцієнти значущості окремих складових системи оцінки ефективності управління доцільно розраховувати на засадах використання багатокритеріального матричного підходу.
Висновки. Використання методологічних підходів для оцінки ефективності управління підприємствами дозволяє отримати послідовність якісної оцінки та провести ідентифікацію характеристики стану ефективності управління відповідно до кількісних та лінгвістичних оцінок шкали Харрінгтона та побудувати матрицю визначення вагомості складових ефективності управління підприємствами.

Ключові слова: управління; ефективність управління; інтегральна оцінка; нечітко-множинний підхід; лінгвістичний підхід; бізнес-індикатори; складові ефективності управління.

Read 2803 times Last modified on Tuesday, 09 January 2018 13:46
 

Who is on-line

We have 37 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday571
mod_vvisit_counterYesterday5078
mod_vvisit_counterThis week21416
mod_vvisit_counterLast week35415
mod_vvisit_counterThis month124002
mod_vvisit_counterLast month162197
mod_vvisit_counterAll days5270331