Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

New issue NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT AND ECONOMICS Vyhovska V. V. Formation of an insurance market security strategy

Vyhovska V. V. Formation of an insurance market security strategy

Rate this item
(1 Vote)

UDC 368(043.2)

V. V. Vyhovska, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor

FORMATION OF AN INSURANCE MARKET SECURITY STRATEGY

Urgency of the research. The insurance market security is a necessary condition for the state`s economic growth and an important factor of qualitative changes in Ukraine`s economy, its active integration and interaction with the world economic space.
Target setting. Ensuring the the insurance market security requires a holistic approach that will facilitate development and implementation of strategic imperative of insurance market security development.
Actual scientific researches and issues analysis. Theoretical and applied aspects of insurance market security ensuring are studied in the works of such scholars as: O. Baranovskyi, O. Derkach, A. Yermoshenko, V. Marhasova, S. Onyshko, N. Tkachenko.
Uninvestigated parts of general matters defining. Currently there is no strategy to ensure insurance market security and the tool base for its implementation, as a result of which its balanced performance is slowed down.
The research objective. The development of scientific views on the formation of insurance market security strategy under modern conditions.
The statement of basic materials. The author covered the issues of dialectical interrelation between the components of the strategy and highlighted the importance of the embedded strategy of insurance market security ensuring in the state's strategic course to provide economic security. With the purpose of a detailed presentation of the formation of the insurance market security ensuring strategy, an algorithm is presented for the formation and implementation of insurance market security ensuring strategy.
Conclusions. Proposed approaches to the formation of the insurance solution safety ensuring strategy will allow for an informed strategy choice, which is especially important in the context of economic, social and political instability of the insurance market.

Keywords: insurance market; system; insurance market security; state regulation of insurance market security; forecasting; programming.


УДК 368(043.2)

В. В. Виговська, д. е. н., доцент

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СТРАХОВОГО РИНКУ

Актуальність теми дослідження. Безпека страхового ринку є необхідною умовою економічного зростання держави та важливим фактором якісних змін в економіці Україн її активної інтеграції та взаємодії зі світовим економічним простором.
Постановка проблеми. Забезпечення безпеки страхового ринку потребує цілісного підходу, що сприятиме розробці та реалізації стратегічних імператив безпечного розвитку страхового ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та прикладні аспекти забезпечення безпеки страхового ринку досліджено в працях таких учених як: О. Барановський, О. Деркач, А. Єрмошенко, В. Маргасова, С. Онишко Н. Ткаченко та інших.
Виділення недослідже частин загальної проблеми. Насьогодні не існує стратегії забезпечення безпеки страхового ринку та інструментальної бази для її реалізації, внаслідок чого уповільнюється його збалансоване відтворення.
Постановка завдання. Розвиток наукових поглядів щодо формування стратегії забезпечення безпеки страхового ринку
Виклад основного матеріалу. Автором висвітлено питання діалектичного взаємозв’язку між компонентами стратегування та наголошено на важливості вбудованості стратегії забезпечення безпеки страхового ринку в стратегічний курс держави щодо забезпечення економічної безпеки. З метою розгорнутого представлення формування стратегії забезпечення безпеки страхового ринку наведено алгоритм формування та реалізації стратегії забезпечення безпеки страхового ринку.
Висновки. Запропоновані підходи до формування стратегії забезпечення безпеки страхового рішення дозволять здійснити обґрунтований вибір стратегії, що особливо важливо в умовах економічної, соціальної та політичної нестабільності функціонування страхового ринку.

Ключові слова: страховий ринок; система; безпека страхового ринку; державне регулювання безпеки страхового ринку; прогнозування; програмування.

Read 3039 times Last modified on Friday, 07 April 2017 17:20
 

Who is on-line

We have 206 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2361
mod_vvisit_counterYesterday6416
mod_vvisit_counterThis week19636
mod_vvisit_counterLast week51120
mod_vvisit_counterThis month144285
mod_vvisit_counterLast month162156
mod_vvisit_counterAll days4543547