Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

New issue NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT AND ECONOMICS Demchenko O. P. The state regulation mechanism of cooperation between higher educational institutions and business

Demchenko O. P. The state regulation mechanism of cooperation between higher educational institutions and business

Rate this item
(1 Vote)

UDC 338.242.4 : 334.021

O. P. Demchenko, Candidate of Economic Sciences

THE STATE REGULATION MECHANISM OF COOPERATION BETWEEN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND BUSINESS

Urgency of the research. The government regulation of cooperation between higher educational institutions and business is important due to the urgent need for the development of the industries that produce new knowledge, technologies, innovations, and where the results of researches are implemented into life, and have a real effect on the economy.
Target setting. Thereby, the new ways of realising higher education institutions’ scientific and innovative potential are needed to be researched. Higher education institutions have to be competitive, so they need to be financially independent. Producing and commercialisation of new knowledge is also essential for them.
Actual scientific researches and issues analysis. The analysis of scientific researches indicates the lack of the co-herent government regulation mechanism of cooperation between higher education institutions and business. In particular, the mechanism aimed at managing educational results of higher education institutions, and at the development of human and scientific potential was considered in scientific works of S. Dombrovska (2012), L. Karbowska (2012), I. Musienko (2011), N. Steblyuk (2011).
Uninvestigated parts of general matters defining. The influence of scientific and innovative activities of higher educational institutions on innovative development is not investigated. The prospects of cooperation between higher educational institutions and business are not mentioned. The transfer of technology, as well as the possibility of commercialization of researches, is not analyzed.
The research objective is to systematize the main components of the government regulation of cooperation between higher educational institutes and business.
The statement of basic materials. The article explains the expediency of implementation of the government regula-tion mechanism of cooperation between higher education institutions and business. The basic principles, objectives and functions in partnership “government – higher educational institution – enterprise” are defined. Methods and tools that have practical value in implementation of the system of the government regulation of higher education and business are mentioned.
Conclusions. The implementation of the proposed mechanism will reduce higher education institution’s dependence on state funding, will strengthen their financial stability and competitiveness, will ensure performing of educational, research, innovative functions, and as a result will increase the impact of higher education on innovative development of national economy of Ukraine.


 

Keywords: mechanism; methods and tools of the government regulation of cooperation; university; business.

 

УДК 338.242.4 : 334.021

О. П. Демченко, к. е. н.

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПІВПРАЦІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ

Актуальність теми дослідження. Важливість забезпечення державного регулювання співпраці вищих навчальних закладів та підприємницького сектору зумовлена необхідністю розвитку сфери, в якій продукуються нові знання, технології, новації, та сфери, де результати науково-дослідних робіт стають інноваціями, мають реальний ефект для економіки.
Постановка проблеми. У зв’язку з цим загострюється потреба пошуку ефективних шляхів реалізації науково-інноваційного потенціалу ВНЗ, продукування та комерціалізації нових знань і розробок закладів вищої освіти з метою забезпечення їх конкурентоспроможності, зростання фінансової незалежності та інноваційного поступу національного господарства загалом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових джерел свідчить про відсутність цілісного механізму державного регулювання співпраці вищої освіти та підприємницького сектору. Зокрема, в наукових працях С. Домбровської, Л. Карбовської, І. Мусієнко, Н. Стеблюк розглядається механізм спрямований на управління освітніми результатами вищих навчальних закладів, розвиток людського та наукового потенціалу.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. В той час, як поза увагою залишаються питання щодо впливу науково-технічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів на інноваційний розвиток, а також перспективи співпраці ВНЗ з підприємницьким сектором, трансфер технологій та комерціалізація результатів наукових досліджень закладів вищої освіти.
Постановка завдання. Стаття покликана систематизувати основні складові механізму державного регулювання (як ініціативного фактору) співпраці вищих навчальних закладів і підприємницького сектору.
Виклад основного матеріалу. У статті обґрунтовується доцільність впровадження цілісного механізму державного регулювання співпраці вищих навчальних закладів та підприємницького сектору. Визначено основні принципи, завдання та функції у партнерстві «держава – ВНЗ – підприємство». Окреслено методи та інструменти, які представляють собою нові способи практичної реалізації державного регулювання співпраці сектору вищої освіти та підприємницького сектору.
Висновки. Практична імплементація запропонованого механізму дозволить зменшити залежність сектору вищої освіти від державного фінансування, компенсувати його обмеженість, посилити фінансову стійкість і конкурентоспроможність, забезпечити виконання місії (освітньої, наукової, інноваційної), а в результаті посилити вплив вищої освіти на інноваційний розвиток національного господарства України.

Ключові слова: механізм; методи та інструменти державного регулювання співпраці; ВНЗ; підприємницький сектор.

 

 

Read 2075 times Last modified on Monday, 24 April 2017 08:01
 

Who is on-line

We have 217 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2494
mod_vvisit_counterYesterday6416
mod_vvisit_counterThis week19769
mod_vvisit_counterLast week51120
mod_vvisit_counterThis month144418
mod_vvisit_counterLast month162156
mod_vvisit_counterAll days4543680