Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

News MARKETING Dzyundzya O. V., Yakymchuk D. M., Nosova I. O. Analysis of demand for products and services of restaurants in the resort area of the Kherson region

Dzyundzya O. V., Yakymchuk D. M., Nosova I. O. Analysis of demand for products and services of restaurants in the resort area of the Kherson region

Rate this item
(0 votes)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-3(15)-127-131

UDC 338.46:641

O. V. Dzyundzya, Candidate of Engineering Sciences,
D. M. Yakymchuk, Candidate of Engineering Sciences,
I. O. Nosova, Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor

ANALYSIS OF DEMAND FOR PRODUCTS AND SERVICES OF RESTAURANTS IN THE RESORT AREA OF THE KHERSON REGION

Urgency of the research. In recent year headily internal tourism collects turns and a requirement is sharply tested in development of industry of hospitality. One of its important components is the restaurant economy, which affects the growth of the socio-economic level of the country. In connection with this, there is a need to study the demand for products and services of restaurants.
Target setting. Quality of restaurant services abandons the most proof emotional impression in memory of tourist. Therefore the analysis of demand on products and services of establishments of restaurant economy must help to de fine basic problems and educe ways for upgrading.
Actual scientific researches and issues analysis. The results of the study of various aspects of the development of the restaurant industry are described in the works N. V. Smirnova, N. O. Pyatnitskaya, I. V. Scavronskaya, O. D. Timchenko, Т. І. Tkachenko, G. V. Chernov, E. Gheribi, E. Kwiatkowska, G. Levytska, etc.
Uninvestigated parts of general matters defining. Without regard to considerable scientific works from this range of problems, her separate aspects, in particular the modern state, demand on services and progress of restaurant economy of Ukraine trends constantly change and need a further scientific study.
The research objective. The aim of the article is research of demand on services of establishments of restaurant economy, that placing in there sort zone of the Kherson area.
The statement of basic materials. With the aim of determination of actual development of restaurant business on Kherson by us a study of demand was undertaken on services of establishments of restaurant economy. Factors that influence on a decrease in demand and basic problems of enterprises of feed and possible ways of their removal are certain.
Conclusions. A market of sanatorium-resort services of Kherson is potentially attractive, but there are considerable defects that need correction.

Keywords: establishments of restaurant economy; sanatorium-resort zone; service; demand.

 

УДК 338.46:641

О. В. Дзюндзя, к. т. н.,
Д. М. Якимчук, к. т. н.,
І. О. Носова, к. пед. н., доцент

АНАЛІЗ ПОПИТУ НА ПРОДУКЦІЮ ТА ПОСЛУГИ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА У КУРОРТНІЙ ЗОНІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Актуальність теми дослідження. В останні роки стрімко набирає обертів внутрішній туризм і гостро відчувається потреба в розвитку індустрії гостиності. Однією із вагомих її складових є ресторанне господарство, яке впливає на зростання соціально-економічного рівня країни. У зв’язку з цим виникає потреба у вивченні попиту на продукцію та послуги закладів ресторанного господарства.
Постановка проблеми. Якість ресторанних послуг залишає в пам'яті туриста найбільш стійке емоційне враження. Тому аналіз попиту на продукцію та послуги закладів ресторанного господарства має допомогти визначити основні проблеми та виявити шляхи для підвищення якості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати дослідження різноманітних аспектів розвитку ресторанного господарства висвітлено у працях Н. В. Смірнової, Н. О. П'ятницької, І. В. Ска-вронської, О .Д. Тімченко, Т. І. Ткаченко, Г. В. Чернової, E. Gheribi, Е. Kwiatkowska, G. Levytska.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на значні наукові напрацювання з цієї проблематики, окремі її аспекти, зокрема сучасний стан, попит на послуги та тенденції розвитку ресторанного господарства України постійно змінюються і потребують подальшого наукового вивчення.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження попиту на послуги закладів ресторанного господарства, що розміщенні в курортній зоні Херсонської області.
Виклад основного матеріалу. З метою визначення фактичного розвитку ресторанного бізнесу на Херсонщині нами було проведено дослідження попиту на послуги закладів ресторанного господарства. Визначено фактори, що впливають на зниження попиту і основні проблеми підприємств харчування та можливі шляхи їх усунення.
Висновки. Ринок санаторно-курортних послуг Херсонщини є потенційно привабливим, але існують значні недоліки, які потребують корегування і виправлення.

Ключові слова: заклади ресторанного господарства; санаторно-курортна зона; обслуговування; попит.

 

References

1. Site of State Statistics Committee of Ukraine]. www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
2. Suchasnyy stan rozvytku hotelno-restorannoyi spravy [The current state of development of hotel and restaurant business]. (n.d.). tourlib.net/books_ukr. Retrieved from http://tourlib.net/books_ukr/pucentejlo14.htm [in Ukrainian].
3. Web-portal of the World Tourism Organization (UNWTO). www2.unwto.org. Retrieved from http://www2.unwto.org/ [in English].
4. Tkachenko, T. I. (2009). Stalyy rozvytok turyzmu: teoriya, metodolohiya, realiyi biznesu [Sustainable Tourism Development: Theory, Methodology, Business Realities]. Kyiv: Kyiv. Nats. torh.-ekon. un-t [in Ukrainian].

Література

1. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.
2. Сучасний стан розвитку готельно-ресторанної справи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/pucentejlo14.htm.
3. Веб-портал Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: unwto.org.
4. Ткаченко, Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : монографія / Т. І. Ткаченко. – К. : Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 463 с.

Read 1272 times Last modified on Wednesday, 24 October 2018 09:02
 

Who is on-line

We have 54 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2483
mod_vvisit_counterYesterday3030
mod_vvisit_counterThis week13798
mod_vvisit_counterLast week32749
mod_vvisit_counterThis month75842
mod_vvisit_counterLast month154593
mod_vvisit_counterAll days4010318