Archive

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

News LABOUR ECONOMICS Grynkevych S. S., Bulyk O. B. International labour migration: European and Ukrainian special aspects

Grynkevych S. S., Bulyk O. B. International labour migration: European and Ukrainian special aspects

Rate this item
(0 votes)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-2-2(10)-44-51

UDC 331.556(4)(477.83)

S. S. Grynkevych, Doctor of Economic Sciences,
Professor,
O. B. Bulyk, Candidate of Economic Sciences

INTERNATIONAL LABOUR MIGRATION: EUROPEAN AND UKRAINIAN SPECIAL ASPECTS

Urgency of the research. The relevance of the European integration processes and their impact on the labour potential is not called into question. Therefore, the study of the special aspects of migration flows in Ukraine and the attributes of their display in the euro area is very important at the moment.
Target setting. The study of migration flows is an important trend of economic and social development of the country. The wellbeing of the nation, economic, political and social situation in the country will depend on the country's capacity to control the migratory pressure.
Actual scientific researches and issues analysis. The scientific works of L. Shaulska., S. Fomishyn. G. Sereda, M. Zub, B. Lyudkevych and others the issues of international migration and its features are elucidate.
Uninvestigated parts of general matters defining. The migration processes in Ukraine in the context of European integration haven't still got sufficient theoretical and practical solutions.
The research objective. The study aims at exploring theoretical and practical aspects of Ukraine's labour migration policy of Ukraine under conditions of the European integration.
The statement of basic materials. The article proves the basic directions of the influence of European integration processes on the labour potential of the country in the context of its component structures. The process of labour migration can acquire menacing proportions, if the proportion of skilled labour migrants in the total population increases disproportionately. The author has studied specific features of the international labour potential migration are also worth noticing.
Conclusions. The question of effective cooperation with European countries arise before Ukraine, as it should be aimed at obtaining benefits on the development of the component structure of the labour potential, as well as mitigating the limiting effects of the European integration processes on the labour potential through the significant demographic and intellectual losses due to the much better working conditions in European countries.

Keywords: international migration; labor potential; labor market; European integration processes.

 

УДК 331.556(4)(477.83)

С. С. Гринкевич, д. е. н.,
професор,
О. Б. Булик, к. е. н.

МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА УКРАЇНСЬКІ ОСОБЛИВОСТІ

Актуальність теми дослідження. Актуальність євроінтеграційних процесів та їх впливу на трудовий потенціал не ставляться під сумнів. Тому вивчення особливостей міграційних потоків в Україні та атрибутів їх прояву в Єврозоні на сьогоднішній день є дуже актуальним.
Постановка проблеми. Вивчення особливостей міграційних потоків є суттєвим напрямом економічного та соціального розвитку держави. Від того, наскільки країна зможе контролювати міграційний тиск, буде залежати добробут нації, економічна, політична та соціальна ситуація в державі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові праці Шаульської Л., Фомішина С., Середи Г., Зуб М., Людкевич В. та інших висвітлюють проблеми міжнародної трудової міграції та її особливості.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Міграційні процеси в Україні в умовах європейської інтеграції ще достатньою мірою не розкриті.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження теоретичних та практичних аспектів трудової міграційної політики України в умовах євроінтеграції.
Виклад основного матеріалу. У статті з’ясовуються базові напрями впливу євроінтеграційних процесів на трудовий потенціал країни у розрізі його компонентної структури. Процес трудової міграції може набути загрозливих масштабів, якщо частка кваліфікованих трудових мігрантів у загальному обсязі населення непропорційно зростає. Автором досліджено характерні риси міжнародної міграції трудового потенціалу.
Висновок. Для України постає питання ефективності співпраці з європейськими країнами, яка б мала бути націлена на одержання вигод щодо розвитку компонентної структури трудового потенціалу, а також нівелювання лімітуючих впливів євроінтеграційних процесів на трудовий потенціал через значні демографічні й інтелектуальні втрати у зв’язку зі значно кращими умовами праці європейських країн.

Ключові слова: міжнародна міграція; трудовий потенціал; ринок праці; євроінтеграційні процеси.

Read 2152 times Last modified on Friday, 30 June 2017 13:40
 

Who is on-line

We have 43 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1821
mod_vvisit_counterYesterday4132
mod_vvisit_counterThis week13489
mod_vvisit_counterLast week25084
mod_vvisit_counterThis month69379
mod_vvisit_counterLast month143454
mod_vvisit_counterAll days3849262