Архив

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новости ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ Tsymbalenko N. V., Tarasenko O. S. Principles of formation of HEI financing mechanism

Tsymbalenko N. V., Tarasenko O. S. Principles of formation of HEI financing mechanism

Оцените материал
(2 голосов)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-4(16)-28-32

UDC 37.014.543:378

N. V. Tsymbalenko, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
O. S. Tarasenko,
Postgraduate Student

PRINCIPLES OF FORMATION OF HEI FINANCING MECHANISM

Urgency of the research. Formation and effective use of financial resources of the HEI in the conditions of limited budget financing and intensification of competition between HEIs became one of the most important conditions for ensuring their economic security.
Target setting. The reduction of budget financing and the expansion of the autonomy of HEIs involves the for-mation of an appropriate mechanism for financing HEI.
Actual scientific researches and issues analysis. Issues of the formation of a mechanism for funding students, scientific and educational activities, HEI and higher education systems in general were researched by such scholars as Balykhin H. A. [1], Zakharevych H. O. [2], Kasych A. O. [3], Pidhornyi A. Z. [4], Kulikov P. M. [5]; Sbruieva A. A. [6], Seliverstova T. P. [7], Shevchenko L. S. [8; 9], etc.
Uninvestigated parts of general matters defining. Creation of an adequate modern conditions of effective mechanism of HEI financing.
The research objective. Justification of the principles of the formation and functioning of an effective mechanism for the HEI financing on the basis of funding diversification, taking into account the current economic conditions.
The statement of basic materials. Based on the analysis of scientific works and world experience, a mechanism for financing HEIs adapted to the complex socio-economic conditions in Ukraine is proposed. In order to diversify the sources of financing of the law, the expediency of the priority development of commercial educational lending and the partnership of HEIs with other economic entities, including public-private, with the preservation of traditional methods of financing the HEIs and higher education in general.
Conclusions. Transformation processes in Ukraine, which take place in difficult economic conditions, which considerably limits the possibility of using certain methods of financing higher education, necessitate diversification of sources of financing of domestic HEIs. At the same tome, the formation of a mechanism for financing higher education provides for the development of educational lending, improvement and the development of cooperation between HEIs and other economic actors.

Keywords: HEI; higher education; financial mechanism; public-private partnership; commercial educational lending.

 

УДК 37.014.543:378

Н. В. Цимбаленко, к. е. н., доцент,
О. С. Тарасенко, аспірант

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ ЗВО

Актуальність теми дослідження. Формування та ефективне використання фінансових ресурсів ЗВО в умовах обмеженості бюджетного фінансування та посилення конкурентної боротьби між ЗВО стало однією з найважливіших умов забезпечення їх економічної безпеки.
Постановка проблеми. Скорочення бюджетного фінансування та розширення автономії ЗВО передбачає формування відповідного механізму фінансування ЗВО.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування механізму фінансування студентів, науково-освітньої діяльності, ЗВО та системи вищої освіти в цілому досліджували такі науковці, як: Балихін Г. А. [1], Захаревич Г. О. [2], Касич А. О. [3], Підгорний А. З. [4], Куліков П. М. [5]; Сбруєва А. А. [6], Селіверстова Т. П. [7], Шевченко Л. С. [8; 9] тощо.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Створення адекватного сучасним умовам дієвого механізму фінансування ЗВО.
Постановка завдання. Обґрунтування принципів формування та функціонування дієвого механізму фінансування ЗВО на основі диверсифікації джерел фінансування із врахуванням сучасних економічних умов.
Виклад основного матеріалу. На основі аналізу наукових праць та світового досвіду запропоновано механізм фінансування ЗВО, адаптований до складних соціально-економічних умов в Україні. З метою диверсифікації джерел фінансування ЗВО визначено доцільність пріоритетного розвитку комерційного освітнього кредитування та партнерства ЗВО з іншими економічними субʼєктами, в т.ч. державно-приватного, при збереженні традиційних методів фінансування ЗВО та вищої освіти в цілому.
Висновки. Трансформаційні процеси в Україні, які відбуваються в складних економічних умовах, що значно обмежує можливість використання окремих методів фінансування вищої освіти, обумовлюють необхідність диверсифікації джерел фінансування вітчизняних ЗВО та, водночас,. Формування механізму фінансування вищої освіти передбачає розвиток освітнього кредитування, вдосконалення та розвиток співпраці ЗВО з іншими економічними субʼєктами.

Ключові слова: ЗВО; вища освіта; механізм фінансування; державно-приватне партнерство; комерційне освітнє кредитування.

Прочитано 716 раз Последнее изменение Пятница, 28 Декабря 2018 14:42
 

На сайте

Сейчас 57 гостей онлайн

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня749
mod_vvisit_counterВчера6383
mod_vvisit_counterНа этой неделе749
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе36314
mod_vvisit_counterВ этом месяце125015
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце146546
mod_vvisit_counterВсего4206037