Архив

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новости ФИНАНСЫ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО Нехай В. А., Гнедина Е. В. Налоговые риски: содержание и методы снижения

Нехай В. А., Гнедина Е. В. Налоговые риски: содержание и методы снижения

Оцените материал
(0 голосов)

УДК 336.22: 005.334

В. А. Нехай, к. е. н., доцент,

К. В. Гнедіна, к. е. н.

ПОДАТКОВІ РИЗИКИ: ЗМІСТ ТА МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ

Анотація. У статті проведено аналіз та узагальнено причини і умови виникнення податкових ризиків. Наведено загальні та визначено адекватні методи оцінки податкових ризиків для суб’єктів господарювання. Зазначено, що податкова політика підприємства є невід'ємною складовою політики бухгалтерського обліку. Визначено та обґрунтовано основні етапи податкового планування на підприємстві. Доведено, що податкове планування є ефективним методом управління податковими ризиками з метою їх зниження.

Ключові слова: планування, податкові ризики, методи оцінки ризиків.

В. А. Нехай, к. э. н., доцент,

Е. В. Гнедина, к. э. н.

НАЛОГОВЫЕ РИСКИ: СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ

Аннотация. В статье проведен анализ и обобщены причины и условия возникновения налоговых рисков. Приведены общие и определены адекватные методы оценки налоговых рисков для субъектов хозяйствования. Отмечено, что налоговая политика предприятия является неотъемлемой составляющей политики бухгалтерского учета. Определены и обоснованы основные этапы налогового планирования на предприятии. Доказано, что налоговое планирование является эффективным методом управления налоговыми рисками с целью их снижения.

Ключевые слова: планирование, налоговые риски, методы оценки рисков.

V. A. Nekhai, Candidate of Economic Science,

Associate Professor,

К. V. Hnedina, Candidate of Economic Science

TAX RISKS: CONTENT AND METHODS OF REDUCTION

Abstract. The causes and conditions of tax risks are analyzed and generalized in the article. The general tax risks assessment methods are represented and adequate methods are defined for the business entities. It is noted that the tax policy of the enterprise is the integral component of the accounting policy. The main stages of tax planning at the enterprise are defined and substantiated. It is proved that tax planning is an effective method of tax risk management for the purpose of their reduction.

Keywords: planning, tax risks, risk assessment methods.

Прочитано 5222 раз Последнее изменение Понедельник, 12 Октября 2015 11:19
 

На сайте

Сейчас 67 гостей онлайн

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня6095
mod_vvisit_counterВчера3833
mod_vvisit_counterНа этой неделе6095
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе34862
mod_vvisit_counterВ этом месяце123978
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце146546
mod_vvisit_counterВсего4205000