Архив

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новости УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ Бурова Т. А. Информационные основы учетной политики и пути их совершенствования

Бурова Т. А. Информационные основы учетной политики и пути их совершенствования

Оцените материал
(0 голосов)

УДК 657.05

Т. А. Бурова, д. е. н., професор

ІНФОРМАЦІЙНІ ОСНОВИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ

Анотація. Стабільне функціонування сучасного підприємства в зовнішньому середовищі та його економічний розвиток багато в чому залежить від концепції організації обліку і внутрішньогосподарського контролю, функції яких є обмеженою частиною цілісної системи управління. При аналізі розробки облікової політики сучасного підприємства з точки зору інтересів системи управління, вирішені наступні питання: поєднання централізованого і децентралізованого підходів до організації облікового апарату; взаємозв’язок між фінансовим, управлінським і податковим видами обліку, основуючись на принципах оперативності, наступності, інформаційності, багаторазового використання типових форм первинних і зведених документів для прийняття управлінських рішень, складанні звітності; делегування повноважень і відповідальності по організації обліку і контролю керівників структурних підрозділів, головних спеціалістів; взаємозв’язок функцій обліку з центрами прийняття управлінських рішень, наприклад, планування, контролю, аналізу, проведення моніторингу і діагностики ефективності діяльності підприємства.

Ключові слова: облікова політика; удосконалення; інформаційні основи; звітність; управління підприємством; податки і податкова система.

Т. А. Бурова, д. э. н., профессор

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Аннотация. Стабильное функционирование современного предприятия во внешней среде и его экономическое развитие во многом зависит от концепции организации учета и внутреннего контроля, функции которых являются ограниченной частью целостной системы управления. При анализе разработки учетной политики современного предприятия с точки зрения интересов системы управления, решены следующие вопросы: сочетание централизованного и децентрализованного подходов к организации учетного аппарата; взаимосвязь между финансовым, управленческим и налоговым видами учета, основываясь на принципах оперативности, преемственности, информативности, многократного использования типовых форм первичных и сводных документов для принятия управленческих решений, составлении отчетности; делегирование полномочий и ответственности по организации учета и контроля руководителей структурных подразделений, главных специалистов; взаимосвязь функций учета с центрами принятия управленческих решений, например, планирования, контроля, анализа, проведения мониторинга и диагностики эффективности деятельности предприятия.

Ключевые слова: учетная политика; совершенствование, информационные основы; отчетность; управление предприятием; налоги и налоговая система.

T. A. Burova, Doctor of Economic Sciences, Professor

INFORMATION BASIS OF ACCOUNTING POLICIES AND WAYS OF THEIR IMPROVEMENT

Abstract. Stable operation of a modern enterprise in the environment and its economic development depends largely on the concept of accounting and internal control, the function of which is re-stricted part of an integrated management system. When analyzing the development of modern enter-prise accounting policies with the perspective of management, the following issues have been clari-fied: combination of centralized and decentralized approaches to the organization of the accounting unit; the relationship between the financial, managerial and tax accounting types, based on the princi-ples of efficiency, continuity, informativeness, repeated use of standard forms of primary and summary documents for management decision-making, preparation of reports; delegation of authority and responsibility for the organization of accounting and control of department heads, chief specialists; the relationship of accounting functions with centers of managerial decision-making, such as planning, monitoring, analysis, monitoring and diagnosis of the enterprise efficiency.

Keywords: accounting policies; improvement; knowledge base; reporting management; taxes and taxation system.

Прочитано 5562 раз Последнее изменение Среда, 07 Сентября 2016 11:51
 

На сайте

Сейчас 38 гостей онлайн

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня1835
mod_vvisit_counterВчера5078
mod_vvisit_counterНа этой неделе22680
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе35415
mod_vvisit_counterВ этом месяце125266
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце162197
mod_vvisit_counterВсего5271595