Друк

Засновник та видавець: Чернігівський національний технологічний університет.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №21188 - 10988 ПР. Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН України № 747 від 13.07.2015 р.).
Рік заснування: 2015. 
Періодичність виходу: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень).
Мова статей: українська, російська, англійська.
Вартість публікації статті: 100 грн. за 1 сторінку поданого рукопису;
Географія авторів: необмежена.
Рецензування: усі статті рецензуються провідними спеціалістами в області економіки.
Рубрики:

  1. Економіка та управління  національним господарством
  2. Регіональна економіка
  3. Інновації
  4. Економіка праці
  5. Управління підприємством
  6. Фінанси. Банківська справа
  7. Менеджмент
  8. Маркетинг

Передрукування без дозволу редакції заборонено, посилання на журнал при цитуванні обов’язкове.

Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкуренто-спроможності національної економіки, регіонального розвитку.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків.

 

Редакційна колегія:


 

С. М. Шкарлет

доктор економічних наук, професор
(головний редактор)
;

https://orcid.org/0000-0003-2062-3662;
Л. О. Коваленко кандидат економічних наук, професор
(відповідальний редактор);
https://orcid.org/0000-0002-4202-4161;

О. І. Гонта

доктор економічних наук, професор;

https://orcid.org/0000-0001-6434-357X;
Ф. Білгілі доктор економічних наук,  професор
(Кайсері, Туреччина);
https://orcid.org/0000-0003-4138-6897;
І. Г. Брітченко доктор економічних наук, професор
(Тарнобжег, Польща);
https://orcid.org/0000-0002-9196-8740;
О. І. Гарафонова доктор економічних наук, професор; https://orcid.org/0000-0002-4740-7057;
О. А. Грішнова доктор економічних наук, професор; https://orcid.org/0000-0002-4178-1662;
Р. Дьякон доктор  економічних наук, професор (Рига, Латвія);
М. Живитере доктор  економічних наук, професор (Рига, Латвія);
З. Б. Живко доктор економічних наук, професор; https://orcid.org/0000-0002-4045-669X;
В. П. Ільчук доктор економічних наук, професор; https://orcid.org/0000-0003-4844-1326;
В. Г. Маргасова доктор економічних наук, професор;
https://orcid.org/0000-0001-8582-2158;
В. Ф. Савченко доктор економічних наук, професор; https://orcid.org/0000-0001-7637-2124;
Б. І. Сорвиров доктор економічних наук, професор
(Гомель, Республіка Білорусь);
В. Б Тропіна доктор економічних наук, професор;
Ю. В. Білан доктор економічних наук, доцент (Ряшів, Польща); https://orcid.org/0000-0003-0268-009X;
Ж. В. Дерій доктор економічних наук, доцент; https://orcid.org/0000-0003-3695-7202;
В. Стріелковскі доктор економічних наук (Прага, Чехія); https://orcid.org/0000-0001-6113-3841;
С. М. Вдовенко доктор наук з державного управління, професор;
А. І. Мельник доктор філософських наук, професор; https://orcid.org/0000-0001-7041-5314;
Н. В. Мороз відповідальний секретар. https://orcid.org/0000-0003-3870-7004.