Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер МАРКЕТИНГ Martynenko M. V., Lysytsia N. M., Prytychenko T. I. Innovations in marketing of economic educational services

Martynenko M. V., Lysytsia N. M., Prytychenko T. I. Innovations in marketing of economic educational services

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-212-220

UDC 330.163: 659.1

M. V. Martynenko, Doctor of Economics,
Associate Professor,
N. M. Lysytsia, Doctor of Sociology,
Professor,
T. I. Prytychenko, Candidate of Economic
Sciences, Associate Professor

INNOVATIONS IN MARKETING OF ECONOMIC EDUCATIONAL SERVICES

Urgency of the research. The quality of the provided educational services determines the competitiveness of the workforce and the state as a whole, therefore, marketing of educational services and innovative approaches to it become of paramount importance, which determines the urgency of the chosen topic of research.
Target setting. The number of entrants in Ukraine is decreasing every year. This tendency has a negative impact on the formation of intellectual capital in Ukraine and explains the expediency of the use of innovative marketing technologies by institutions of higher education .
Actual scientific researches and issues analysis. The publications of such economists as R. Veerappan, V. Johnson, S. Ilyashenko, N. Kalenska, F. Kotler, I. Mashtakov, A. Oberdhain, K. Fox and others are devoted to the problems of innovations and marketing in education.
Uninvestigated parts of general matters defining. The approaches to marketing of educational services based on new technologies which influence on consumers’ choice of higher education institution, should be developed and substantiated.
The research objective. The purpose of the paper is to substantiate the list of innovative technologies and types of marketing of economic educational services, taking into account the characteristics of segments of their consumers, based on the study of the opinions of graduates of schools, technical schools and colleges and their attitude to sources of information about institutions of higher education
The statement of basic materials. A survey of graduates of schools, technical schools and colleges in various cities of Ukraine was conducted. Segments of potential consumers of economic educational services were selected. The set of innovative technologies and types of marketing for each segment are substantiated taking into account the characteristics of consumers and their attitude to sources of information about institutions of higher education.
Conclusions. The scientific novelty of the results is in the developed sequence of stages of substantiation of innovative marketing technologies, which are expedient to be used by institutions of higher education, depending on the characteristics of the segments of consumers.

Keywords: innovations; marketing; educational services; institutions of higher education; needs of consumers.

 

УДК 330.163: 659.1

М. В. Мартиненко, д. е. н., доцент,
Н. М. Лисиця, д. с. н., професор,
Т. І. Притиченко, к. е. н., доцент

ІННОВАЦІЇ У МАРКЕТИНГУ ЕКОНОМІЧНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Актуальність теми дослідження. Якість наданих освітніх послуг визначає конкурентоспроможність робочої сили та держави в цілому, отже маркетинг освітніх послуг і інноваційні підходи до нього набувають провідного значення, що обумовлює актуальність обраної теми дослідження.
Постановка проблеми. В Україні з кожним роком зменшується кількість абітурієнтів. Така тенденція негативно впливає на формування інтелектуального капіталу в Україні та обумовлює доцільність використання вищими навчальними закладами інноваційних маркетингових технологій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам інновацій та маркетингу у освітній галузі присвячені праці таких вчених-економістів, як Р. Верраппан, В. Джонсон, С. Ілляшенко, Н. Каленська, Ф. Котлер, І. Маштакова, А. Обердхейн, К. Фокс та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Розроблення та обґрунтування потребують засновані на нових технологіях підходи до маркетингу освітніх послуг, що впливають на вибір їх споживачами навчального закладу.
Постановка завдання. Мета статті полягає у обґрунтуванні переліку інноваційних технологій та видів маркетингу економічних освітніх послуг з урахуванням особливостей сегментів їх споживачів, виокремлених на основі дослідження думок випускників шкіл та коледжів та їх ставлення до джерел інформації про вищі навчальні заклади.
Виклад основного матеріалу. У роботі проведено опитування випускників шкіл, технікумів та коледжів у різних містах України. Виокремлено сегменти потенційних споживачів економічних освітніх послуг. Обґрунтовано сукупність інноваційних технологій та видів маркетингу для кожного сегменту з урахуванням характеристик споживачів та їх ставлення до джерел отримання інформації про вищі навчальні заклади.
Висновки. Наукова новизна результатів полягає у розробленій послідовності етапів обґрунтування інноваційних маркетингових технологій, які доцільно застосовувати вищим навчальним закладом, залежно від характеристик сегментів споживачів.

Ключові слова: інновації; маркетинг; освітні послуги; вищі навчальні заклади; потреби споживачів.

Читати 878 разів Останнє редагування Вівторок, 26 червня 2018 17:01
 

Зараз on-line

На даний момент 39 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2133
mod_vvisit_counterВчора3748
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні12687
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні24178
mod_vvisit_counterВ цьому місяці88824
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці126439
mod_vvisit_counterРазом3610860