Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер МЕНЕДЖМЕНТ Sakhno Ev. Yu., Moroz N. V., Ponomarenko S. I. Use of the urban logic theory with development projects management

Sakhno Ev. Yu., Moroz N. V., Ponomarenko S. I. Use of the urban logic theory with development projects management

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-3(15)-119-126

UDC 330.46:[005.8:658.152]

Ev. Yu. Sakhno, Doctor of Technical Sciences,
Professor
N. V. Moroz, Director of Academic Library,
S. I. Ponomarenko, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

USE OF THE URBAN LOGIC THEORY WITH DEVELOPMENT PROJECTS MANAGEMENT

Urgency of the research. The study of the methods of economic and financial evaluation of the effectiveness of development projects is an underdeveloped area of economic knowledge, due to the impossibility of predicting the obstacles associated with investments in the future, and the implementation of such projects is most often associated with risk and uncertainty.
Target setting. Therefore, in this case, it is proposed to use fuzzy logic theory, which defines a modern approach to describe business processes that present uncertainty and inaccuracy of the source information.
Actual scientific researches and issues analysis. The question of using the theory of fuzzy logic in the management of development projects is highlighted in the scholarly works of Ukrainian and foreign scholars such as Asai K, Borisov A. N., Gordienko I. V., Semenenko M. V., Mityushkin Yu. I., Mokin B. I. and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. Known studies have shown that classical control methods work quite effectively at fully deterministic control objects and environments, and for systems with incomplete information and high complexity, fuzzy analysis methods that are optimal to be adapted to a modern project management system for constructing an integrated neural network are optimal.
The research objective. The task is to use the fuzzy models to move on to the development of modern management technology with the use of artificial neural networks to integrate the enterprise management system and development projects.
The statement of basic materials. The transition from traditional control systems to systems with fuzzy logic occurs using fuzzy variables. Let's consider the process of neural network modeling in the integration of enterprise management systems and development projects for the construction of a single integrated enterprise management system.
Conclusion. In this paper we propose a methodology for the implementation of investment projects for the implementation of information systems based on fuzzy-plural approach, which allows to take into account qualitative aspects that do not have an exact numerical evaluation.

Keywords: fuzzy logic; control systems; project management; neural network.

 

УДК 330.46:[005.8:658.152]

Є. Ю. Сахно, д. т. н., професор,
Н. В. Мороз, директор наукової бібліотеки,
С. І. Пономаренко, к. е. н., доцент

ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ПРИ УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ РОЗВИТКУ

Актуальність теми дослідження. Дослідження методів економічної та фінансової оцінки ефективності проектів розвитку являє собою недостатньо вивчену область економічних знань, що пов'язано з неможливістю передбачення перешкод, що пов'язані з інвестиціями в майбутньому, і реалізація таких проектів найчастіше пов'язана з ризиком і невизначеністю.
Постановка проблеми.
В данній роботі, пропонується використовувати теорію нечіткої логіки (Fuzzy Logic), що визначає сучасний підхід до опису бізнес-процесів, в яких присутня невизначеність і неточність вихідної інформації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання використання теорії нечіткої логіки в управлінні проектами розвитку висвітлено у наукових працях українських та зарубіжних науковців, таких, як Асаї К, Борисов А. Н., Гордієнко І. В., Семененко М. В, МітюшкінЮ. І., Мокін Б. І. та інших.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Відомі дослідження показали, що класичні методи управління досить ефективно працюють при повністю детермінованому об'єкті управління і середовищі, а для систем з неповною інформацією та високою складністю оптимальними є нечіткі методи аналізу, які слід адаптувати до сучасної системи управління проектами для побудови інтегрованої нейронної мережі.
Постановка завдання. В роботі поставлено завдання використовуючи нечіткі моделі перейти до побудови сучасної технології управління із застосуванням штучних нейронних мереж інтеграції системи управління підприємством та проектами розвитку.
Виклад основного матеріалу. Перехід від традиційних систем управління до систем з нечіткою логікою відбувається з використанням нечітких змінних. Розглянемо процес нейромережевого моделювання при інтеграції систем управління підприємством та проектами розвитку для побудови єдиної інтегрованої системи управління підприємством.
Висновки. У даній роботі пропонується методика реалізації інвестиційних проектів впровадження інформаційних систем на основі нечітко-множинного підходу, який дозволяє враховувати якісні аспекти, які не мають точної числової оцінки.

Ключові слова: нечітка логіка; системи управління; управління проектами; нейромережа.

Читати 147 разів Останнє редагування Вівторок, 02 жовтня 2018 09:30
 

Зараз on-line

На даний момент 56 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2727
mod_vvisit_counterВчора5382
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні17115
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні25552
mod_vvisit_counterВ цьому місяці65682
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці191956
mod_vvisit_counterРазом2904311