Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ Koval V. V., Derii Zh. V., Sedikova I. O. The role of the agricultural sphere in the context of food security

Koval V. V., Derii Zh. V., Sedikova I. O. The role of the agricultural sphere in the context of food security

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-4(16)-21-27

UDC 338.439.02

V. V. Koval, Doctor of Economics,
Associate Professor
Zh. V. Derii, Doctor of Economics,
Professor,
I. O. Sedikova, Doctor of Economics,
Associate Professor

THE ROLE OF THE AGRICULTURAL SPHERE IN THE CONTEXT OF FOOD SECURITY

Urgency of the research. The main direction of the state policy of Ukraine is the provision of food security. In this re-gard, the definition of the role of the agricultural and food complex in the context of food security is relevant.
Target setting. The problem of food security is multivector and manifests itself at different levels. A stable food security system of the country should have the following subsystems: sustainable support based on the national agricultural and food-processing complex; physical and economic accessibility of all categories of the population to the main groups of food.
Actual scientific researches and issues analysis. The issue of the definition of the food supply state is studied in the scientific works of many economists such as O. Berezin, V. Boiko, O. Hoichuk, P. Sabluk, M. Khorunzhyi, O. Ulianchenko, O. Skydan, etc.
Uninvestigated parts of general matters defining. Many problems with determining the level of food security remain important and require more detailed consideration and study.
The research objective. Investigating the role of the agro-industrial complex in ensuring food security, its impact on the environment and identifying ways to reduce anthropogenic load on the environment.
The statement of basic materials. The importance of food security in the world countries is explored. The food security of the country is characterized by the stability, efficiency and stability of the agro-industrial complex and its ability to respond promptly to changes in demand and supply in the food market; level of transitional grain stocks; solvency of the population, in order to ensure equal access to food for all segments of the population; reduction of import dependence.
Conclusions. World experience and predictive calculations make it possible to state that the transition from an extensive method of grain crops production to intensive, which involves the reduction of agricultural land with a sharp increase in yields.

Keywords: food security; agro-industrial complex; resources; anthropogenic loading.

 

УДК 338.439.02

В. В. Коваль, д. е. н., доцент,
Ж. В. Дерій, д. е. н., професор,
І. О. Седікова, д. е. н., доцент

РОЛЬ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ В КОНТЕКСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Актуальність теми дослідження. Головним напрямом державної політики України є забезпечення продовольчої безпеки. В зв’язку з цим визначення ролі агроп-родовольчого комплексу в контексті продовольчої безпеки є актуальною.
Постановка проблеми. Проблема забезпечення продовольчої безпеки багатовекторна та проявляється на різних рівнях. Стійка система продовольчої безпеки країни повинна мати такі підсистеми: стійке забезпечення, що ґрунтується на національному агроподовольчому комплексі; фізична і економічна доступність всіх категорій населення до основних груп харчування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню визначення стану продовольчого забезпечення присвя-чені наукові праці багатьох вчених-економістів О. Березін, В. Бойко, О. Гойчук, П. Саблук, М. Хорунжий, О. Ульянченко, О. Скидан, та інші.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Але досить багато проблем щодо визначення ролі агропромислового комплексу в забезпеченні продовольчої безпеки залишаються важливими і потребують більш детального розгляду та вивчення.
Постановка завдання. Дослідження ролі агропромислового комплексу в забезпеченні продовольчої безпеки її вплив на навколишнє середовище та виявлення шляхів зменшення антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище.
Виклад основного матеріалу. Досліджено важливість продовольчої безпеки у країнах світу. Продовольча безпека країни характеризується стабільністю, ефективністю та стабільністю агропромислового комплексу та її здатністю оперативно реагувати на зміни у попиті та пропозиції на продовольчому ринку; рівень перехідних запасів зерна; платоспроможність населення, з метою забезпечення рівного доступу до їжі для всіх верств населення; зменшення імпортної залежності.
Висновки. Світовий досвід і прогнозні розрахунки дають змогу стверджувати про можливість переходу від екстенсивного методу виробництва зернових культур до інтенсивного, що передбачає скорочення сільськогосподарських угідь при різкому підвищенні врожайності

Ключові слова: продовольча безпека; агропромисловий комплекс; ресурси; антропогенне навантаження.

 

Читати 3129 разів Останнє редагування Понеділок, 11 лютого 2019 14:10
 

Зараз on-line

На даний момент 73 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні4098
mod_vvisit_counterВчора9221
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні29083
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні61593
mod_vvisit_counterВ цьому місяці4098
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці241845
mod_vvisit_counterРазом6979284