Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ Chaliuk Y. O., Dovhanyk N. M. Social partnership of Ukraine with the EU within the European regions and cross-border clusters

Chaliuk Y. O., Dovhanyk N. M. Social partnership of Ukraine with the EU within the European regions and cross-border clusters

Оцініть матеріал!
(30 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-4(16)-33-38

UDC 316 .472(477):339. 923

Y. O. Chaliuk, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
N. M. Dovhanyk, Candidate of Historical Sciences,
Associate Professor

SOCIAL PARTNERSHIP OF UKRAINE WITH THE EU WITHIN THE EUROPEAN REGIONS AND CROSS-BORDER CLUSTERS

Urgency of the research. Taken into consideration the existing advantages of Ukraine as a powerful European State, promising directions of its development is being involved in cross-border cooperation.
Target setting. Modern analysis of regional development of Ukraine testifies to the presence of negative trends, in particular, to deepen inter-regional differences, economic disparities and the exacerbation of social problems. Concerning this. crossborder cooperation is becoming an important factor of sustained development of Ukraine, a channel of involvement in European integration.
Actual scientific researches and issues analysis. Devoted to problems of euroregìonal policy of Ukraine are the researches of such scholars as V. O. Martynyuk, N. A. Mikula, C. C. Troyan, L. I. Fedulova, T. M. Uhnovska, A. Hubert.
Uninvestigated parts of general matters defining. Further analysis is needed for the system of institutional and financial mechanisms of innovative development of euroregions. For Ukraine, urgent is a need of scientific justification of cross-border partnership benefits and problems, as well as a need of developing regulatory procedures providing the clustering process.
The research objective. The analysis of the social partnership of Ukraine with the EU in the framework of cross-border clusters and euroregions.
The statement of basic materials. The article deals with priorities of cooperation between Ukraine and the EU within the European regions and cross-border clusters. Based on the data SWOT-analysis identified the main objectives of European regions, effective mechanisms for inter-regional cooperation.
Conclusions. It is important to implement in national statistical agencies the collection and processing of cross-border statistics in accordance with the recommendations of Eurostat; allocate budget funds for cofinancing projects supported by the European Commission; create together with the Governments of neighboring States special funds, which will be accumulating finances to support social initiatives.

Keywords: sustainable development; European integration of Ukraine; social partnership; Euroregions, transborder clusters; cross-border cooperation.

 

УДК 316. 472(477):339.923

Ю. О. Чалюк, к. е. н., доцент,
Н. М. Довганик, к. і. н., доцент

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО УКРАЇНИ З ЄС У РАМКАХ ЄВРОРЕГІОНІВ І ТРАНСКОРДОННИХ КЛАСТЕРІВ

Актуальність теми дослідження. Зважаючи на наявні переваги України як потужної європейської держави, перспективним напрямом її розвитку є участь у транскордонній співпраці.
Постановка проблеми. Сучасний аналіз регіонального розвитку України свідчить про наявність негативних тенденцій, зокрема, поглиблення міжрегіональних суперечностей, зростання економічних диспропорцій та загострення соціальних проблем. У зв'язку з цим, прикордонне співробітництво стає важливим чинником сталого розвитку України, каналом залучення до європейської інтеграції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам єврорегіональної політики України присвячено праці таких вчених як В. О. Мартинюк, Н. А. Мікула, С. С. Троян, Л. І. Федулова, Т. М. Юхновська, А. Х’юберт.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Подальшого аналізу потребує система інституційних та фінансових механізмів інноваційного розвитку єврорегіонів. Для України нагальною є потреба наукового обґрунтування переваг та проблем транскордонного партнерства, а також необхідність розробки нормативно-правового забезпечення процесів кластеризації.
Постановка завдання. Аналіз інструментів соціального партнерства України з ЄС у рамках транскордонних кластерів та єврорегіонів.
Виклад основного матеріалу. У статті проведено аналіз пріоритетних напрямів співробітництва України з ЄС у рамках єврорегіонів і транскордонних кластерів. На основі даних SWOT-аналізу ідентифіковано головні завдання єврорегіонів, ефективні механізми міжрегіональної співпраці.
Висновки. Важливо впровадити у національні статистичні органи збір та обробку транскордонної статистики відповідно рекомендацій Євростату; виділити у бюджеті кошти для співфінансування проектів, які підтримані Європейською Комісією; створити разом з урядами сусідніх держав спеціальні фонди, де будуть акумулюватися кошти на підтримку соціальних ініціатив.

Ключові слова: сталий розвиток; євроінтеграція України; соціальне партнерство; єврорегіони, транскордонні кластери; прикордонне співробітництво.

 

 

Читати 1328 разів Останнє редагування П'ятниця, 28 грудня 2018 14:46
 

Зараз on-line

На даний момент 70 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні152
mod_vvisit_counterВчора6416
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні17427
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні51120
mod_vvisit_counterВ цьому місяці142076
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці162156
mod_vvisit_counterРазом4541338