Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Ющенко Н. Л., Куслій І. П. Моделі і програмні продукти розв’язування проблем беззбитковості діяльності

Ющенко Н. Л., Куслій І. П. Моделі і програмні продукти розв’язування проблем беззбитковості діяльності

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

УДК 330.4:338.4-047.44

Н. Л. Ющенко, к. е. н., доцент

І. П. Куслій, магістрант

МОДЕЛІ І ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРОБЛЕМ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація. У зв’язку з прискореним запровадженням суб’єктами господарювання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та рішень щодо створення інформаційних ресурсів і практичного застосування електронних технологій з метою підвищення їх конкурентних переваг, у статті розглядаються три основні моделі беззбитковості: економічна, бухгалтерська, математична, та основна увага приділяється математичному моделюванню точки беззбитковості при одно- й багатопродуктовому виробництві, а також систематизовані і проаналізовані функціональні можливості та обмеження поширених на ринку комп’ютерних програм для підтримки прийняття рішень при вирішенні задач беззбитковості діяльності.

Ключові слова: аналіз взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток», аналіз беззбитковості, точка беззбитковості, моделі, програмні продукти, управління.

Н. Л. Ющенко, к. э. н., доцент

И. П. Куслий, магистрант

МОДЕЛИ И ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В связи с ускоренным внедрением субъектами хозяйствования современных информационно-коммуникационных технологий и решений относительно создания информационных ресурсов и практического применения электронных технологий в целях повышения собственных конкурентных преимуществ, в статье рассматриваются три основных модели безубыточности: экономическая, бухгалтерская, математическая, и основное внимание уделяется математическому моделированию точки безубыточности при однопродуктовом производстве и при наличии ассортимента, а также систематизированы и проанализированы функциональные возможности и ограничения распространенных на рынке компьютерных программ для поддержки принятия решений относительно безубыточности деятельности.

Ключевые слова: анализ взаимосвязи «затраты-объем-прибыль», анализ безубыточности, точка безубыточности, модели, программные продукты, управление.

N. L. Yushchenko, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Y. P. Kuslyi, Master’s Degree Student

MODELS AND SOFTWARE SOLUTIONS FOR BREAK-EVEN ACTIVITY

Abstract. In connection with the accelerated implementation of economic entities of modern infor-mation and communication technologies and solutions for the establishment of information resources and practical application of electronic technologies to improve their own competitive advantages, the article describes three main models of breakeven: economic, accounting, mathematical, and focuses on mathematical modeling break-even point with one-product manufacturing and in the presence of the range, as well as systematized and analyzed the functionality and limitations common in the soft-ware market to support decision-making with respect to the break-even operations.

Keywords: analysis of the relationship of «cost-volume-profit», the break-even analysis, break-even point, models, software, management.

Читати 4484 разів Останнє редагування Середа, 13 квітня 2016 11:32
 

Зараз on-line

На даний момент 66 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1702
mod_vvisit_counterВчора5093
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні16984
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні33585
mod_vvisit_counterВ цьому місяці83900
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці156084
mod_vvisit_counterРазом4321006