Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА Strielkowski W., Tarkhanova N. Р. Tourism economcs: formation of regional brands

Strielkowski W., Tarkhanova N. Р. Tourism economcs: formation of regional brands

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

UDC 338.48

W. Strielkowski, Doctor of Economic Sciences,

N. P. Tarkhanova, Candidate of Geographic Sciences,
Associate Professor

TOURISM ECONOMCS: FORMATION OF REGIONAL BRANDS

Abstract. Tourism is a sector of economy with a widespread development. One of the most promising types of tourism is cultural tourism. However, the economic impact of tourism is positive when driven by the well-designed policy of promotion and formation of a positive image. This paper discusses the tourism brand of the Southern Ural. We conducted a study using the method of the focus groups. Our results showed that the visual identifiers of the territory cannot be combined with the identity and cannot be grasped by the audience. Underestimating the role of the graphic design for creating the style leads to the fact that it is not perceived as a real brand attribute or as a decorative element. When this is the case, the efficiency of the developed brand can be very low. The brand does not reflect the ways for improving the competitiveness of the region and its development strategy. In this case, there is a clear discrepancy between the actual situation and the brand platform.
If one has to develop the new logo, special attention should be attributed to making it the "reflection" of the real situation, representing the advantages yielded by the region and the needs that are important for the key target group. Further research is needed to determine the competitive advantages of the Southern Ural in the context of the long-term planning.

Keywords: brand; logo; territories branding; focus group; visual attributes; region's competitiveness; Ural.

В. Стріелковскі, д. е. н.,

Н. П. Тарханова, к. геогр. н., доцент

ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ БРЕНДІВ РЕГІОНУ

Анотація. Туризм, як галузь економіки отримав широкий розвиток. До найбільш перспективним видам туризму відносять культурний туризм. Однак, економічний ефект від туризму високий в разі здійснення продуманої політики просування і цілеспрямованого формування по-зитивного образу. У даній статті розглядається бренд Південного Уралу. Дослідження проводилося з використанням методу фокус груп. Результати дослідження показали, що візуальні ідентифікатори територія не поєднуються з ідентичністю і не зрозумілі аудиторії. Недооцінка ролі графічного дизайну при створенні стилю, привела до того, що він сприймається не як атрибут реального бренду, а як декоративний елемент. У цих умовах ефективність розробленого бренду низька. Він не відображає шляхів підвищення конкурентоспро-можності регіону та стратегії його розвитку. В даному випадку в наявності невідповідність платформи бренду і реальної ситуації. 
При розробці нового логотипу необхідно врахувати, що він повинен бути «відображенням» реальної ситуації, тих переваг, якими володіє регіон і тих потреб, які важливі ключовий цільовій групі. Необхідні дослідження щодо унікальних конкурентних переваг Південного Уралу і найскладніше питання - це довгострокове планування.

Ключові слова: бренд; логотип; брендинг територій; фокус група; візуальні атрибути; конкурентоспроможність регіону; Урал.

В. Стриелковски, д. э. н.,

Н. П. Тарханова, к. геогр. н., доцент

ЭКОНОМИКА ТУРИЗМА: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БРЕНДОВ РЕГИОНА

Аннотация. Туризм, как отрасль экономики получил широкое развитие. К наиболее перспективным видам туризма относят культурный туризм. Однако, экономический эффект от туризма высок в случае осуществления продуманной политики продвижения и целенаправленного формирования положительного образа. В данной статье рассматривается бренд Южного Урала. Изучение проводилось с использованием метода фокус групп. Результаты исследования показали, что визуальные идентификаторы территории не сочетаются с идентичностью и не понятны аудитории. Недооценка роли графического дизайна при создании стиля, привела к тому, что он воспринимается не как атрибут реального бренда, а как декоративный элемент. В этих условиях эффективность разработанного бренда низка. Он не отражает путей повышения конкурентоспособности региона и стратегии его развития. В данном случае налицо несоответствие платформы бренда и реальной ситуации. 
При разработке нового логотипа необходимо учесть, что он должен быть «отражением» реальной ситуации, тех преимуществ, которыми обладает регион и тех потребностей, которые важны ключевой целевой группе. Необходимы исследования относительно уникальных конкурентных преимуществ Южного Урала и самый сложный вопрос – это долгосрочное планирование.

Ключевые слова: бренд; логотип; брендинг территорий; фокус группа; визуальные атрибуты; конкурентоспособность региона; Урал.

Читати 6572 разів Останнє редагування Вівторок, 01 листопада 2016 19:38
 

Зараз on-line

На даний момент 57 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні183
mod_vvisit_counterВчора6068
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні8052
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні61593
mod_vvisit_counterВ цьому місяці224912
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці215865
mod_vvisit_counterРазом6958253