Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ Shkarlet S. M., Gonta О. І., Dubyna M. V. Peculiarities of system approach use to cognition of economic phenomena

Shkarlet S. M., Gonta О. І., Dubyna M. V. Peculiarities of system approach use to cognition of economic phenomena

Оцініть матеріал!
(2 голосів)

UDC 330.11-024.84

S. M. Shkarlet, Doctor of Economic Sciences, Professor,
О. І. Gonta, Doctor of Economic Sciences, Professor,
M. V. Dubyna, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

PECULIARITIES OF SYSTEM APPROACH USE TO COGNITION OF ECONOMIC PHENOMENA

Abstract. Essence of system approach through the synthesis of the categories «system» and «approach» was defined within the article. As well as advantages of system approach use were identified. Performed analysis of the mechanism of system approach use through its principles identification (integration, structural ability, hierarchy ability, interrelation, prevailing the whole over the parts), purpose, functions (cognitive, descriptive, enriching, prognostic, system creative), methods (observation, grouping, abstracting, comparing, system analysis, system synthesis) and components (system-component; system-structural; system-purpose; system-functional; system-resource; system-historical, system-integrative; system-communicative were identified.

Keywords: scientific approach; system; system approach; method; principle; function; component.


С. М. Шкарлет, д. е. н., професор,
О. І. Гонта, д. е. н., професор,
М. В. Дубина, к. е. н., доцент

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ПІЗНАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ

Анотація. Визначено сутність системного підходу через синтез категорій «система» та «підхід». Також визначено переваги використання системного підходу. Проведено аналіз механізму застосування системного підходу через ідентифікацію його принципів (цілісності, структурності, ієрархічності, взаємодії, превалювання цілого над частинами), мети, функцій (пізнавальна, описова, збагачувальна, прогностична, системоформуюча), методів (спостереження, групування, абстрагування, порівняння, системний аналіз, системний синтез) та компонентів (системно-компонентний; системно-структурний; системно-цільовий; системно-функціональний; системно-ресурсний; системно-історичний; системно-інтеграційний; системно-комунікаційний).

Ключові слова: науковий підхід; система; системний підхід; метод; принцип; функція; компонент.


С. Н. Шкарлет, д. э. н., профессор,
Е. И. Гонта, д. э. н., профессор,
М. В. Дубина, к. э. н., доцент

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К ПОЗНАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ

Аннотация. Определена сущность системного подхода через синтез категорий «система» и «подход». Также определены преимущества использования системного подхода. Проведен анализ механизма применения системного подхода через идентификацию его принципов (целостности, структурности, иерархичности, взаимодействия, превалирование целого над частным), цели, функций (познавательная, описательная, обогатительная, прогностическая, системообразующая), методов (наблюдение, группирование, абстрагирование, сравнение, системный анализ, системный синтез) и компонентов (системно-компонентный; системно-структурный системно-целевой, системно-функциональный, системно-ресурсный, системно-исторический, системно-интеграционный, системно-коммуникационный).

Ключевые слова: научный подход; система; системный подход; метод; принцип; функция; компонент.

Читати 4459 разів Останнє редагування Четвер, 05 січня 2017 21:08
 

Зараз on-line

На даний момент 66 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2349
mod_vvisit_counterВчора5472
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні2349
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні33585
mod_vvisit_counterВ цьому місяці69265
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці156084
mod_vvisit_counterРазом4306371